Çocuk Hakları Komisyonu
07-06-2016
2326

ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AV.SERDAR İPEK

KOMİSYON ÜYELERİ

AV.AYŞE ŞEN KARADOĞAN(BAŞKAN)

AV.HATİCE ÇETİN GÜCÜYENER

AV.SEVİNÇ DÜZ

AV.GÜLBİN DEMİRBAĞ

AV.ŞEYDA ÇETİN

AV.EMİNE METİN

 

ISPARTA BAROSU

ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

AMAÇ-YAPILANMA

ÇALIŞMA  ALAN VE YÖNTEMLERİ

 

 

KURULUŞ

MADDE 1: Isparta Barosuna bağlı olarak kurulan Çocuk Hakları Komisyonu aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde çalışmalarını sürdürür ve amaçlarını gerçekleştirir.

AMAÇ

MADDE 2: 

Komisyonun amacı;

a-                  İstismar ve ihmale maruz kalan, suça itilen herhangi bir şekilde hakları ihlal edilen çocuklara yönelik bilgilendirme ve hukuki yardım sağlanması konularında, mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak;

 

b-                 Çocuk Hakları alanında ulusal ve ulusal üstü hukuk çerçevesinde, çocuk haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için teorik ve pratik çalışmalar yapmak, arşiv oluşturmak.

 

KOMİSYONUN YAPILANMASI

MADDE 3:  

            Komisyon;  Çocuk Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi, Komisyon başkanı, sekreter ve üyelerden oluşur.

a-      Çocuk Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi komisyonu koordine eder.

b-      Başkan:     Komisyon üyeleri tarafından seçilir. Gerekli görüldüğünde aynı yöntem ile değiştirilir. Isparta Barosu Yönetim Kurulu’nun komisyona ilişkin kararlarını, çalışmalarını, etkinliklerini ve işlerini komisyon başkanı yürütülür. Başkan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi komisyon başkanın katılmadığı toplantılara başkanlık eder.

c-      Yazman: Yazman komisyon üyeleri tarafından seçilir. Gerekli görüldüğünde aynı yöntem ile değiştirilir. Yazman her toplantı öncesi gündem maddelerini Çocuk Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesine ve başkana sunar. Tüm toplantıların tutanaklarını tutar, çalışmalar ile ilgili belge ve bilgileri düzenler ve dosyalar.

 

 

ÜYELER:

MADDE 4:    Komisyon üyeleri, komisyonda çalışma isteğini komisyon başkanına bir dilekçe ile bildiren Isparta Barosu’na kayıtlı avukatlardan ve komisyon toplantılarına düzenli katılan üyelerdir.  Ayrılma iradesi bildirmeyen eski üyelerin üyelikleri devam eder.

Tüm üyelerin planlanan çalışmaların birinde görev almalarına ve çalışma yapmalarına özen gösterilir.

Her üye, periyotları komisyonca belirlenecek günlerde nöbet tutmakla yükümlüdür.

TOPLANTILAR:

MADDE 5:   Komisyon, ayda bir defa toplanır.

Her toplantıda bir sonraki toplantı gündemi belirlenir. Bir sonraki toplantı yeri, gündemi ve öneriler toplantı saatine kadar gündeme eklenebilir. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ:

MADDE 6:  Komisyon, amacı doğrultusunda çalışma programı belirler. Program dışında çalışma yapılması düşünülen konular söz konusu olduğunda bu durum önce komisyona önerilir. Öneri komisyonda karar altına alınır.

Başkan yardımcısının ve diğer üyeler tarafından alınan kararlar sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin mutlak imzası ile birlikte geçerlidir. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin onayı ve imzası  olmadan veya yetki verilmeden, Başkan ve üyeleri,  Isparta Barosu veya Çocuk Hakları komisyonu adına her hangi bir basın açıklaması yapamaz ve bu yönde faaliyet gösteremez.

Resmi dairelerde, kurumlarda, müesseslerde, özel idarelerde komisyonu temsil etmeye, her türlü evrak imzalamaya, üçüncü şahılar nezdinde temsil etmeye yönelik işlemler komisyon başkanı ve Çocuklar Hakları Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Üyesinin mutlak çift imza ile birlikte geçerlidir.

KOMİSYONUN FAALİYETİ:

MADDE 6: Yukarıda yazılı amaçlara ulaşmak üzere merkez şu faaliyetlerde bulunur;

1- Arşiv : Çocuk Hakları alanındaki her tür bilgi ve belgenin derlenerek, başta avukatlar olmak üzere konu ile ilgili herkesin kullanımına açık bir arşiv ve kitaplık   oluşturmak

2- Çocuk Hakları İhlallerinin İzlenmesi : Ulusal ve Uluslar arası alandaki ihlal teşkil eden her tür eylem ve düzenlemeyi izlemek, uygun tepki vermek veya verilmesini sağlamak, bunlara ait bilgileri derlemek

3- Mesleki dayanışma – Destekleme – Eğitim : Çocuk Hukuku ile ilgili sorunların çözümünde avukatların rolünü ve etkinliğini arttırıcı çalışmalar yapmak, birikimlerin paylaşılmasını sağlamak, çocuk hukuku alanında çalışmalar arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirecek mesleki ve sosyal aktiviteler yapmak.

4- Konferans – Panel : Çocuk haklarının tanıtılması ve geliştirilmesi, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek amacıyla konferans, panel, seminer vb. çalışmalar yapmak.

5- Yayın : Çocuk Hakları alanındaki çalışmaları genel ve mesleki bilgilerin paylaşılması ve geliştirilmesi, merkezin çalışmalarının duyurulması ve iletişim sağlamak üzere her tür (broşür, kitap, el ilanı, afiş vb.) yayın yapmak.

6- Hukuki Yardım : Hakları ihlal edilen küçüklere yönelik hukuki yardımın sunulması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve danışmanlık ve davada temsil dahil her tür hukuki yardımda bulunmak.

7- Çocuklarla ve çocuk hakları ile ilgili çalışmalar yapan kuruluşlarla işbirliği ve iletişimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.

Bu çalışmalarla ilgili bilgileri her 3 ayda bir Baro yönetim Kuruluna sunar.

Tüm bu çalışmalarını komisyon, başta TBB Çocuk Hakları Kurulu ve diğer baroların Çocuk Hakları Komisyonları olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve demokratik sivil örgütleri ve kişilerle işbirliği içinde yürütür.

NÖBET SİSTEMİ:

MADDE 7:  Üye Avukatlar komisyona yapılacak başvurulara cevap vermek, hukuki yardımlarda bulunmak üzere üye sayısına göre hazırlanacak nöbet listesine katılırlar.

Nöbetçi avukat, müracaatçı ile vekil-vekalet ilişkisine giremez, bir başka avukat ile başvurucunun vekil-vekalet ilişkisine aracı olamaz.

KOMİSYON GELİRLERİ:

MADDE 8:

Komisyonun, yukarıda bildirilen amaçlan doğrultusunda çalışması için gerekli giderleri karşılamak üzere ihtiyaç duyacağı parayı komisyon belirler. Gerekli giderler Isparta Barosunun tahsis edeceği kaynakla temin edilir.

YÜRÜRLÜK:

MADDE 9:  Bu yönerge Isparta Barosu Yönetim Kurulu'nun kabulü …. tarih ve 2016/… sayılı kararı ile yürürlüğe girer.

 

Av. Gökmen H. GÖKMENOĞLU
03-09-2018 - 12:07:18

SENİRKENT İLÇESİ AVUKATLARIMIZDAN MESLEKTAŞIMIZ AV.HAVVA NUR ÇAYLAK EVLENMİŞTİR. KENDİSİNE BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ. HEDİYE YAPMAK İSTEYEN MESLEKTAŞLARIMIZIN AV.ETHEM DURMUŞ’A BAŞVURMALARI RİCA OLUNUR.

 

 

29-08-2018 - 09:08:46

MESLEKTAŞIMIZ AV.OKAN KORKMAZ EVLENMİŞTİR. BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ. HEDİYE YAPMAK İSTEYEN MESLEKTAŞLARIMIZIN AV.ERCAN ÇİMENKAYA'YA BAŞVURMALARI RİCA OLUNUR.

Avukat Sorgula
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
TÜRKİYE'NİN LİDER KADINLAR PROJESİ
AV.GÜNGÖR ÇAKMAKÇI CENAZE TÖRENİ

BARONET CMK ATAMA SİSTEMİ Uzman Vergi | En kolay muhasebe , tek tıkla vergi beyanı Deniz Bank Ulusal Baro Ağı Projesi Baro Kart