Herşey kanun yapmaktan ibaret değildir. Aksine herşey o kanunları uygulamak ve uygulattırmaktan ibarettir. Uygulayan, yerine getiren, daima karar verenden daha kuvvetlidir.
( 1920 )M.Kemal ATATÜRK 
Avukatlarımız
Baro Tarihçesi
Isparta Baro Bülteni
Baro Başkanımız
Eski Baro Başkanlarımız
Baro Yönetim Kurulu
Baro Disiplin Kurulu
Baro Denetleme Kurulu
İlçe Temsilcileri
TBB Delegeleri
Baro Yönetim Kurulu Kararları
Adli Yardım Komisyonu
Avukat Hakları Merkezi Komisyonu
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu
CMK Komisyonu
Etik Komisyonu
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu
İnsan Hakları Komisyonu
Avrupa Birliği Delagasyonu Komisyonu
Kadın Ve Çocuk Hakları Komisyonu
Staj Eğitim Merkezi Komisyonu
Uzlaşma Komisyonu
Kamu Avukatları Komisyonu
Genç Avukatlar Komisyonu
Isparta Adliyesi Personel Listesi
Basında Baromuz
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Mali Bütçe
İLANLAR
ULUSAL BASIN
STAJYERLERİMİZ
YEREL BASIN
BARO BAŞKANLIĞIMIZIN ANLAŞMALI OLDUĞU YERLER

 

                      İletişim Formu

 

                    NÖBETÇİ ECZANELER

       

           

               SDÜ HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

Hava Durumu
Ziyaretçiler
Toplam :  
Bugün :   0
Aktif :   11

 

 

 GAZİANTEP BAROSU ÜYESİ MESLEKTAŞLARIMIZDAN AV.İSMAİL AKKAYA'NIN VEFATIYLA SONUÇLANAN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ. MERHUMA ALLAH'TAN RAHMET AİLESİNE VE MESLEKTAŞLARIMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
ISPARTA BARO BAŞKANLIĞI

 

19.12.2014 TARİHİNDE BARO BAŞKANIMIZ AV.GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU, BAŞKAN YARDIMCIMIZ AV.ABDULLAH ÇELİK, BARO SEKRETERİMİZ AV.BAHADIR ERDEM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ AV.AYFER ESERYEL, AV.SEVİNÇ DÜZ, AV.CENGİZ KAYHAN, AV.ÜNSAL ÇANKAYA VE AV.SALİH KOCAGÖZ ANITKABİRİ VE ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNİ ZİYARET ETMİŞLERDİR. ARZ OLUNUR.

  

BARO BAŞKANIMIZ AV. GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU'NUN KANAL 32'DE CMK EĞİTİM SEMİNERİ İLE İLGİLİ RÖPORTAJİNA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

www.kanal32.com.tr/haber-13791-13_aralik_2014_cumartesi.html

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞININ DUYURUSU

 

 

KAMUOYUNA DUYURU

6572 sayılı “Hâkimler ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 44. maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi” başlıklı 153. maddesi değiştirilmiştir.

Yapılan değişikliğe göre, müdafiin soruşturma dosyasının içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecekse savcının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilecektir. Bu kısıtlama ancak;"Türk Ceza Kanununda düzenlenen kasten öldürme, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 6136 sayılı Kanunda düzenlenen silah kaçakçılığı, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda düzenlenen zimmet ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda düzenlenen suçlar" hakkındaki soruşturmalarda geçerli olacaktır.

Avukatın soruşturma dosyasını inceleme yetkisinin kısıtlanması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasaya aykırıdır:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, avukatın soruşturma dosyasını inceleme yetkisinin kısıtlanmasına ilişkin olarak çok sayıda ihlal kararı vermiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 4. paragrafına göre, “Yakalama veya tutulma yoluyla özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, tutulma işleminin yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar verilmesi ve eğer tutulma yasaya aykırı ise, serbest bırakılması için bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin 4. paragrafı uyarınca, tutukluluğa itiraz için başvuruda bulunulan mahkeme önünde yürütülen bir duruşmanın çekişmeli olması ve iddia makamı ile sanık arasında “silahların eşitliği” ilkesinin temin edilmiş olması gerekmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında “silahların eşitliğini” sağlamak için tarafların davaya katılma hakkına özen gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre avukatın, müvekkilinin tutukluluğuna etkili bir şekilde itiraz edebilmesi için, dosya inceleme hakkının kısıtlanmamış olması gerekmektedir. (Ceviz / Türkiye başvuru no. 8140/08, Erkan İnan - Türkiye, başvuru no: 13176/05, Nedim Şener / Türkiye başvuru no: 38270/11 Ahmet Şık / Türkiye başvuru no: 53413/11, Lamy / Belçika başvuru no: 10444/83, Nikolova / Bulgaristan başvuru no: 31195/96, Schöps / Almanya, başvuru no: 25116/94, Garcıa Alva / Almanya başvuru no: 23541/94, Lietzow / Almanya, başvuru no 24479/94, Mooren / Almanya, başvuru no 11364/03)

Anayasa’nın 13. maddesine göre, “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”

Anayasa’nın 19. maddesinin 8. fıkrası uyarınca, “Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest bırakılmayı isteme hakları vardır.”

Anayasa’nın 36. maddesine göre ise, “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”

6572 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile avukatın soruşturma dosyasını inceleme yetkisinin Cumhuriyet savcısının talebi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabileceği kabul edilmiştir. Bununla birlikte soruşturma dosyasında kısıtlama kararının azami ne kadar süre ile verilebileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle soruşturma dosyalarında belirsiz süreli kısıtlama kararları verilebilecektir. Anayasa'nın 13. maddesi uyarınca, temel hak ve özgürlükler ancak ölçülü bir şekilde kısıtlanabilir. Avukatın soruşturma dosyasını inceleme yetkisinin, süreye bağlı sınırlama olmaksızın kısıtlanması, ölçülülük ilkesine aykırıdır.

Soruşturma dosyasında verilen kısıtlama kararının şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde kendiliğinden kalkması adil yargılanma ilkesinin bir gerekliliğidir. 6572 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile yapılan düzenleme neticesinde kovuşturma aşaması başlayana dek soruşturma dosyasında kısıtlama kararı verilebilecektir. Yapılan düzenleme nedeniyle soruşturma aşamasında tutuklama kararı verilirken şüphelinin soruşturma dosyasında yer alan delillere erişimini engelleyecek kararlar verilebilecektir. Bu nedenle yapılan düzenleme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 4. paragrafına aykırı olduğu gibi aynı zamanda Anayasa’nın 19. maddesinin 8. fıkrasına ve Anayasa’nın 36. maddesine aykırıdır.

6572 sayılı Kanun’un 44. maddesi ile değiştirilen Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 153. maddesi, Anayasa’nın 13., 19/8 ve 36. maddelerinde düzenlenmiş asgari gerekliliklerden dahi yoksundur.

İddia ve savunma makamları arasında, iddia ve savunma faaliyetinin gereği gibi yapılmasına engel olacak ayrımlar yapılması; örneğin iddia makamının bildiği bir delili savunma makamının bilmemesi adil yargılanma ilkesine aykırıdır. Bu nedenle avukatın dosyaya erişiminin kısıtlanmaması gerekmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararları ile ortaya konulmuş yerleşik içtihadı uyarınca bireysel başvuru ile Anayasa Mahkemesi’nden bu da olmadığı takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden ülkemiz aleyhine ihlal kararları çıkmasına neden olacak bu düzenlemenin bir an önce yürürlükten kaldırılması gerektiği değerlendirilmektedir. Birliğimiz, TBMM’deki Komisyon çalışmalarında bu düzenlemenin kabul edilmemesi için büyük mücadele vermiştir. Bundan sonra ise, yapılan yanlışlığın düzeltilmesi için her platformda girişimde bulunacaktır.

Kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımla.

 

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

 

17.12.2014 TARİHİNDE BARO BAŞKANIMIZ AV.GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU, BAŞKAN YARDIMCISI AV.ABDULLAH ÇELİK VE YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ AV. CENGİZ KAYHAN İLE BİRLİKTE ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ MAHMUT ZADEOĞLU'NU MAKAMINDA ZİYARET ETMİŞLERDİR. ARZ OLUNUR. 

  

 

 

 

 

KAMUOYUNA DUYURU

Çağdaş demokrasilerde ayrıcalıklı kişi, sınıf, zümre yoktur. Kanun önünde herkes eşittir. Hiç kimse yargısal bağışıklığa sahip değildir.

Bağımsız, tarafsız, adil yargılama yapabilen yargı; tüm kişi, kurum ve kuruluşların güvencesidir.

Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmak; her koşulda ve herkes için hukuk ve adalet talep etmek, herkesin adil yargılanma hakkına saygı göstermek, demokrat olmanın ön şartıdır.

Geçtiğimiz hafta sonu, özellikle basın-yayın kuruluşları ile gazetecileri hedef alan operasyonların, basın özgürlüğünü ağır şekilde ihlal ettiğini, önyargılardan uzak ve "rövanş alma” güdüsüne kapılmadan değerlendirmemiz gerekiyor.

Burada üzerinde durmamız gereken asıl konu; yargıya güven duygumuzdaki haklı azalmadır.

Siyasi iktidarın veya başka herhangi bir yapının etkileme imkânının olmadığı, keyfilikten uzak bir yargı sistemini kurduğumuzda; toplumumuz, dalga dalga gelen operasyonların travmalarından kurtulacak ve ceza soruşturmalarının toplumda huzursuzluk yaratması son bulacaktır.

Bunun için ilk adım, dünden ve bugünden dersler çıkarmak; bugün yapılan bir haksızlık var ise, bunun ilk kez yapılmadığını bilerek, daha önce yaşanan acılara saygı duymaktır.

Adalet ülkenin temelidir. Yargının öç alma aracı olarak kullanıldığı düşüncesi, ülkeyi temelsiz bırakmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği, dün olduğu gibi, bugün de haksızlıkların karşısında, hukuk devletinin, demokrasinin ve savunma hakkının yanındadır.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız.

 

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

 

15.12.2014 TARİHİNDE ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇOKEP PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMA ISPARTA BARO BAŞKANIMIZ AV.GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU VE BAŞKAN YARDIMCIMIZ AV.ABDULLAH ÇELİK KATILMIŞLARDIR.ARZ OLUNUR.

 

 

Ankara 09.12.2014

BARO BAŞKANLIĞI

DUYURU NO:2014/103

Bilindiği üzere, İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 29.11.2014 günlü 29190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun’un Genel Kurulun oluşumu başlıklı 6.maddesinin birinci fıkrası;

Genel Kurul
MADDE 6 (1) Genel Kurul, mesleğinde en az on yıl tecrübeye sahip olanlar arasından;
..
b) Baro başkanlarının baroya kayıtlı avukatlar arasından seçeceği dört,
.
temsilci olmak üzere toplam yirmi beşüyeden oluşur. Bu temsilciler, yukarıda sayılan kurumların yönetim organları tarafından seçilir. Üyelerin seçildikleri kurumdaki görevleri devam eder. Baro başkanları kontenjanından seçilecek temsilcilerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından adayların bildirildiği tarihten itibaren on gün içinde Birlik tarafından belirlenen yer ve zamanda baro başkanları tarafından seçim yapılır. Her bir baro başkanının bir oy kullanabileceği bu seçimde, en fazla oy alan dört aday üye seçilmiş sayılır.

(2) Genel Kurul üyeleri dört yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, bu üyenin kalan süresini tamamlamak üzere aynı kontenjandan seçim yapılır.

hükmü uyarınca mesleğinde en az on yıl fiilen avukatlık yapmış avukatlardan Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesi seçilecektir.

Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesi aday adayı olmak isteyenlerin 15.12.2014-09.01.2015 tarihleri arasında saat 09:00’dan saat 17.00’ye kadar, başvuru dilekçesi, başvuru sahibinin barodaki sicil dosyasına göre fiili avukatlık yaptığı süreleri gösteren belge, fotoğraf ve özgeçmiş belgesi ile birlikte Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Adaylık başvuruları, TBB’nin www.barobirlik.org.tr adlı internet sitesinde yayımlanan Tahkim Merkezi Genel Kurul Üye Adayı Seçiminde Uygulanacak Esaslara İlişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı Kararı” nda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliğine seçilecek dört adayın seçimi, 17.01.2015 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Av.Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi” Balo Salonu”nda yapılacaktır. Oy verme işlemi saat 09:00’da başlayacak ve saat 17:00’de sona erecektir. Sona erme saatinden önce 79 Baro Başkanının oy kullandığı saptanırsa sandık açılacak oy kullanma işi sonlandırılacaktır.

Adaylık başvurusu, seçim usul ve esasları ile diğer bilgiler Türkiye Barolar Birliği internet sitesi olan www.barobirlik.org.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Bu duyurunun adliyelerde baronuzun ilan panolarına tüm avukatların görecekleri şekilde asılması ve baronuzun web sitesinde yayınlaması hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

13.12.2014 TARİHİNDE  TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ KAPSAMINDA TBB EĞİTİM MERKEZİ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ AV.RIFAT ÇULHA,BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÜYESİ PROF.DR.FERUDUN YENİSEY, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÜYESİ PROF.DR.AYŞE NUHOĞLU, ASKERİ YARGITAY ONURSAL BAŞKANI FAHRETTİN DEMİRAĞ'IN SUNUMU İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN CMK UYGULAMALARI(SON SORUŞTURMA VE İNFAZ HUKUKU) KONULU SEMİNERE SDÜ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI SAYIN PROF.DR.FARUK TURHAN, İL JANDARMA ALAY KOMUTANI JAN.ALB.İSMAİL CÖMERT, ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ALPER AYGÜL, BARO BAŞKANIMIZ AV.GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU, BAŞKAN YARD.AV.ABDULLAH ÇELİK,  GENEL SEKRETER AV.BAHADIR ERDEM, BARO YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ AV.AYFER ESERYEL, AV.SEVİNÇ DÜZ, AV.EGEMEN TANYILDIZ, AV.ÜNSAL ÇANKAYA AV.ÖMER BERBER, AV.SALİH KOCAGÖZ, AV.CENGİZ KAYHAN, HAKİM VE SAVCILARIMIZ, BARO MENSUBU ÜYELERİMİZ,AVUKAT STAJYERLERİMİZ VE HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.ARZ OLUNUR.

 

 

DUYURU

BAROMUZ ADINA AÇILMIŞ BİR TWİTTER HESABI VARMIŞ İZLENİMİ VERİLEREK BAROMUZ YÖNETİMİNİN HABERİ VE İZNİ OLMADAN BİR TAKIM AÇIKLAMALARIN YAPILDIĞINI 12.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUZ.

BAROMUZUN      (https://twitter.com/IspartaBarosu) HESABI İLE HERHANGİ BİR İLGİSİ OLMADIĞI GİBİ, BU HESAPTA YER ALAN AÇIKLAMALAR DA BAROMUZ YÖNETİMİNİN GÖRÜŞLERİNİ VE TALEPLERİNİ YANSITMAMAKTADIR.

BAROMUZUN (www.ispartabarosu.org.tr ve ispartabarosu@gmail.com) ADRESİ İLE ULAŞILABİLEN WEB VE FACEBOOK SAYFAMIZ DIŞINDA HERHANGİ BİR SAYFASI YOKTUR.

BAROMUZUN BİLGİSİ VE İRADESİ DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BU VAHİM SAHTECİLİK OLAYI İLE İLGİLİ OLARAK HER TÜRLÜ YASAL GİRİŞİM YAPILACAKTIR.

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA, İLGİLİLERE VE KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR.

                                 AV.GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU

                                         ISPARTA BAROSU BAŞKANI

BARO BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GEREK ISPARTA C.BAŞSAVCISI İLE GEREK SÜTÇÜLER C.SAVCISI İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE SÜTÇÜLER CMK MÜDAFİ VEKİL ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ SORUNLAR ÇÖZÜLMÜŞ BUNDAN BÖYLE SÜTÇÜLER CMK MÜDAFİ VEKİL ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ SORUN YAŞANMAYACAĞI TEKNİK SÖZÜ ALINMIŞTIR. SÜTÇÜLER’DE Kİ CMK MÜDAFİ VEKİL GÖREVLENDİRMELERİNDE GÖREV ALMAK İSTEYEN MESLEKTAŞLARIMIZIN İSİMLERİNİ 15.12.2014 TARİHİNE KADAR BARO KALEMİNE YAZDIRMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.


ATATÜRK KÖŞESİ

Baro Başkanımız

Av. Gökmen H. GÖKMENOĞLU 

 MESLEKTAŞIMIZ AV.MEHMET ALİ ERTUĞRUL'UN "GÖKÇE" ADINI VERDİKLERİ KIZ  ÇOÇUKLARI DÜNYAYA GELMİŞTİR. MİNİK BEBEĞİMİZE HOŞGELDİN DER, MESLEKTAŞIMIZA VE AİLESİNE TEBRİK DİLEKLERİMİZİ İLETİRİZ.

BARO YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ AV.ALİ OSMAN ALTUNBAŞAK AMELİYAT OLMUŞTUR.ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.

 MESLEKTAŞIMIZ AV.AYKUT ARICI'NIN "MİRA" ADINI VERDİKLERİ KIZ  ÇOÇUKLARI DÜNYAYA GELMİŞTİR. MİNİK BEBEĞİMİZE HOŞGELDİN DER, MESLEKTAŞIMIZA VE AİLESİNE TEBRİK DİLEKLERİMİZİ İLETİRİZ.

 

Anketlerimiz
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

                                                               

 

 tasarım artwin ajans 

 

Duyurular
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI AV. BERRA BESLER’İN BAŞKANLIĞINI YÜRÜTTÜĞÜ TBB EĞİTİM MERKEZİ’NİN,
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN 2014/105 SAYILI DUYURUSU
ADALET BAKANLIĞINDAN GELEN MAHKEME KURULMASI TALEBİMİZ HAKKINDA YAZI
6572 SAYILI "TORBA KANUN"A İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
LEGES YAZILIM VE BAROMUZ İŞBİRLİĞİ İLE BARO MENSUBU AVUKATLARIMIZA LEGES HUKUK DİGİTAL VERİ TABANI
12.12.2014 TARİHİNDE TBB EĞİTİM MERKEZİ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ AV.RIFAT ÇULHA, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK
ESKİ ADLİYE SARAYI BAHÇESİNDE BULUNAN HAKİM SAVCI LOKALİ BARO BAŞKANLIĞIMIZIN SÖZLÜ TALEBİ DOĞRULTUSUNDA
13.12.2014 TARİHİNDE ADLİYE KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK İÇİ
FARKLILIKLARIN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE EŞİTLENDİĞİ BİR HAYAT, BİREY OLMANIN ÖZÜNDEN DOĞAR. İNSANIN İNSANCA
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TÜM ISPARTA MİLLETVEKİLLERİNE YAPTIĞIMIZ ÇAĞRIMIZ ÜZERİNE ISPARTA MİLLETVEKİLİ NEVZAT
ISPARTA'MIZIN DEĞERLI HAKİMİ HASAN BASRİ BAHADIR HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.
BİZ ENGELLİ ADAYLARI, ENGELLİLER GÜNÜNÜ KUTLAMIYORUZ,ONLARA GEREKEN DEĞERİ
02.12.2014 TARİHİNDE BAROMUZ VE DENİZBANK ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE DENİZBANK AFİLLİ MÜŞTERİ
28. DÖNEM 01.11.2014 - 01.12.2014 TARİHLERİ ARASI 2. FAALİYET RAPORU
29.11.2014 TARİHİNDE MARMARA ÜNİVERSİTESİ CEZA HUKUKU ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF.DR. AHMET CANER
Devamı ->

Tüm Hakkı Saklıdır © 2009 - 2010 www.ispartabarosu.org.tr | Tasarım : Nivtra Reklam