İnsan Hakları Komisyonu
11-12-2014
3877

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AV.MUSTAFA BÜBER

KOMİSYON ÜYELERİ

AV.İSMAİL ÖZER ÖZGÜL (BAŞKAN)

AV.GÖKHAN ŞAHİN

AV.MURAT ÇAĞRI YILDIZ

AV.HARUN AKYOL

AV.MEHMET ALİ BÜLBÜL

ISPARTA BAROSU

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Kuruluş                    

MADDE 1 – Isparta Barosu’na bağlı olarak kurulan insan hakları komisyonu aşağıda düzenlenen esaslar çerçevesinde çalışmalarını sürdürür ve amaçlarını gerçekleştirir.

Amaç             

MADDE 2 – 3 Eylül 1952 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları ve Anayasanın insan haklarına ilişkin hükümleri esas alınarak Isparta Barosu olarak temel hak ve özgürlükleri her bireyin eşit olarak kullanabilmesi için yeni politika ve stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlamak.

İnsan Hakları konusunda yapılan yasal düzenlemelerin uygulamasında yaşanan sorunları saptayıp kamuoyu ile paylaşmak.

Evrensel hukuk temelinde adalet ve eşitlik ilkeleri ışığında insan hakları konusunda seminer, sempozyum, konferans ve eğitim gibi etkinlikler yapmak, aynı amaçlar doğrultusunda çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumu bilinçlendirmeye çalışmak.

Organlar      

MADDE 3 –  

         A) Genel Kurul

         Isparta Barosuna kayıtlı avukatlar ile avukat stajyerlerinden gönüllülük esasına göre oluşur. Yönergede belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışma takvimini belirler ve yürütme kurulunu seçer.

         B) Yürütme Kurulu

         Genel kurulu oluşturan komisyon üyeleri arasından seçilecek 8 üyeden oluşur. Sorumlu yönetim kurulu üyesi komisyonun doğal üyesi olup, yürütme kurulunun da başkanıdır.

         Yürütme kurulu, genel kurulunun belirlediği çalışma programının uygulanmasını sağlar ve alt çalışma gruplarını belirler. Belirlenen alt çalışma grupları en az bir yürütme kurulu üyesinin sorumluluğunda çalışmalarını yürütür ve yürütme kuruluna sunar.  

         C) Sekretarya

         Isparta Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütür. Dokümantasyon merkezi olarak bilgi, belge, form gibi materyallerin düzenlenmesine ve arşivlenmesine yardımcı olur.

Çalışma Usulleri

MADDE 4 – Çalışma usulleri yürütme kurulu tarafından belirlenir.

         Yürütme Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır. Sorumlu yönetim kurulu üyesinin katılamadığı toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder.

Yürürlük

MADDE 5 – Bu çalışma yönergesi Isparta Barosu Yönetim Kurulunun kabulü ile yürürlüğe girer.

Av.Ünsal Çankaya Başkan Vekili
21-11-2018 - 09:46:07

MESLEKTAŞLARIMIZ AV.GÜLSÜM & AV.RIDVAN ÖNEL'İN MUHAMMED MERT ADINI VERDİKLERİ ERKEK BEBEĞİ DÜNYAYA GELMİŞTİR. MİNİK BEBEĞİMİZE HOŞGELDİN DER, MESLEKTAŞLARIMIZA TEBRİK DİLEKLERİMİZİ İLETİRİZ.

30-10-2018 - 13:42:30

MESLEKTAŞIMIZ AV.AHMET ALİ ÜNAL BURUN AMELİYATI OLMUŞTUR. ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.

Avukat Sorgula
10 KASIM ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ
2018/2019 STAJ EĞİTİM MERKEZİ AÇILIŞ PROGRAMI.
BASINDA BAROMUZ

BARONET CMK ATAMA SİSTEMİ Uzman Vergi | En kolay muhasebe , tek tıkla vergi beyanı Deniz Bank Ulusal Baro Ağı Projesi Baro Kart