MÜLTECİLERİN ADALETE ERİŞİMİ HUKUKİ YARDIM VE ADLİ YARDIM KONFERANS RAPORU
19-11-2018
304

MÜLTECİLERİN ADALETE ERİŞİMİ HUKUKİ YARDIM VE ADLİ YARDIM KONFERANSI

Isparta Barosunu temsilen katılmış olduğum ‘Mültecilerin Adalete Erişimi Hukuki Yardım ve Adli Yardım’ konulu konferans 12-13 Kasım 2018 de Belek Antalya ‘da gerçekleştirildi.

Bu konferansa TBB başkanımız sayın Av. Prof.Dr. Metin Feyzioğlu’nun  katılımı ve açılış konuşmasıyla başlanılmış olup,TBB başkan yardımcısı Av. Ünsal Toker  ,yönetim kurulu üyeleri   Av. Ahmet Şakir Uzun ,Av. Eyyüp Sabri Çepik,ülkemizdeki bazı baroları temsilen katılan meslektaşlarımız,akademisyenler,sivil toplum örgütü üyeleri,çeşitli illerden gelen avukatlar ve uluslararası örgütlerin ve UNHCR (BM Mülteci Örgütü)nin  temsilcileri dahil 200 kişilik bir katılım söz konusu olmuştur.

İki gün süren konferansa genel olarak bakıldığında ilk gün konferans konusuyla ilgili biraz daha konunun teorik kısmı irdelenmiş ,ilgili kanun maddeleri ,içtihatlar ve konuyla ilgili gözetilen ilkeler üzerinden başlayan panelin devamında mültecilerin sınırdışı edilmesi ve idari yargının yaklaşımı üzerinde durulmuştur.İlk gün katılımcılara verilen teorik bilgilerin akabinde ikinci gün Şanlıurfa Hukuk Kliniği örneğinde olduğu gibi pratikte ve uygulamada konunun yansıması olarak vücut bulan  örnekler ,çözüm önerileri ışığında konferans devam etmiştir.

12 Kasım 2018 de gerçekleştirilen 1.ve 2. panel  konularına bakılacak olursa;

Öncelikle sayın TBB başkanımız sayın Av. Prof.Dr. Metin Feyzioğlu’nun  ve UNHCR Türkiye temsilcisi Jean –Marie Garelli nin açılış konuşmaları yapılmıştır.

Akabinde iltica usullerinde ve kanun yollarında hukuki ve usuli güvenceler başlığı altında;

-Avrupa Birliği Hukuku ve Türk Hukukunda Silahlı Çatışmadan Kaçan Kişilerin İkincil Korumaya İlişkin Taleplerinin Değerlendirilmesinde Gözetilmesi Gereken İlkeleri Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim üyesi Meltem İneli Ciğer anlatmıştır. Sayın Ciğer burada ikincil korumanın tanımıyla sunumuna başlamış olup ikincil korumaya ilişkin yapılan taleplerin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken kriterleri sıralamış ve örneklerle pekiştirmiştir.

-Daha sonra İstanbul Barosundan meslektaşımız Av. Abdulhalim Yılmaz 6458 sayılı kanun kapsamında sınırdışı etme ve uluslararası korumaya ilişkin davalarda idari yargının yaklaşımı konusunda bir sunum yaparak  konuyla ilgili bilgiler vermiştir.

-İstanbul Barosundan Av. Duygu Köksal İdare mahkemeleri ,Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İçtihatları ve uygulanan usuli güvencelerle ilgili sunumunu yapmış olup AİHM eski raportörü ve Avrupa Konseyi Uzmanı olarak konuyla ilgili birikimlerini ,içtihatları örneklerle anlatarak 1.panel sonlanmıştır.

2.panelde mültecilerin ve sığınmacıların adalete ve adli yardıma erişimi en iyi uygulamalar başlığında UNHCR Türkiye Politika Geliştirme Bölüm Müdürü Neşe Kılınçoğlu moderatörlüğünde

-UNHCR Tarafından Yürütülen Mülteci Statüsü Belirleme Prosedürlerinde Yasal Temsile Erişim konusunu Kıdemli Bölge MSB Müdürü Ben Harvey anlatmış

-Mültecilerin ve Sığınmacıların Adalete Erişimi :Toplum Temelli Koruma ve Kamu Kurumlarına Destek ,Devlet Tarafından İşletilen Ücretsiz Hukuki Yardım Merkezleri Ukrayna Örneği konusunda da Kıdemli Koruma Müdürü Hugues Bissot sunum yapmış bu konuda Ukrayna örneği ile ilgili kıyaslamalar yaparak konuya ışık tutmuştur.

- Karşılıksız (Pro bono) Hizmetler Mültecilere Nasıl Yardımcı olur konusundaki sunumu da DLA Piper Hukuk bürosundan Claudia Barbarano yapmıştır.

1.günün sonunda sunumlarını yapan kişilere katılımcılarca sorular sorulmuş ve verilen cevaplarla ilk gün konferans bitmiştir.

 

13 Kasım 2018 de 3,4 ve 5.panel konularına bakılacak olursa;

-3.panel ‘Mültecilerin  ve sığınmacıların adalete ve adli yardıma erişimi: Gelişme kaydetmek için neler yapmalıyız ?’başlığı altında  Av. Ahmet Şakir Uzun moderatörlüğünde mülteci ve sığınmacıların adalete ve adli yardıma erişiminde bir uygulama modeli olarak Şanlıurfa Hukuk Kliniği anlatılmış,bu konuda da Şanlıurfa Hukuk Kliniği sorumlu avukatı Av. Fuat Çepik  bilgilerini paylaşmıştır. Şanlıurfa Hukuk Kliniği nin yapısını ,kurulma amacını ve işleyişini anlatmış konuyla ilgili somut örnekler vermiştir.

-Mültecilerin ve Sığınmacıların Adalete Erişiminde Yaşanan  Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri ve Hukuk Klinikleri Modeli ile Türkiyeye Uygulanabilirliğinin Tartışılması konusunda Ankara Barosundan Av. Başak Elmacı sunum yapmıştır.

-BM İnsan Hakları Mekanizmaları ve Belgeleri Perspektifinden Mülteciler ile Sığınmacıların Adalete Erişimi konusunda BM Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Adalet Müşaviri Dr. Ahmet Ulutaş sunumunu yapmıştır.

Mülteci ve Sığınmacıların Adalete Erişiminde Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Yolları konusunda Ankara Personel Eğitim Merkezi Başkanı ,Hakim Mehmet Aykut Cihangir bilgi vermiştir.

-4.panelde Mültecilerin ve Sığınmacıların Adalete Erişiminde Avukatların Rolü başlığı altında

‘Türk Hukukunda Adli Yardım ve Özel İhtiyaç Sahibi Bir Grup Olarak Mültecilerin Adli Yardım Sistemindeki Yeri’ konusunu Ankara Barosundan Av. Musa Toprak anlatmıştır.

-Hukuk ve İdari Yargı Davalarında Adli Yardım Uygulamaları ve Gözlemlenen Sıkıntılar konusunda Hakim Yusuf Demirci

-‘Avukatlar Olarak Mülteci ve Sığınmacıların Haklarına Tam ve Etkin Bir Biçimde Erişimi İçin Neler Yapabiliriz?’ konusunda da görüşlerini  Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademi Vakfından Av. Sevgi Türkmen katılımcılarla paylaşmıştır.

-5.panelde ise mülteci kadın ve çocukların korunması medeni ve cezai konular başlığı altında ;Avrupa Konseyi üyesi olarak mülteci konumundaki çocuklar için yükümlülüklerimiz Av. Uluğ İlve Yücesoy tarafından ,mülteci kadın ve çocukların korunması :medeni haklar ,çalışma hayatı ,entegrasyon ve sürdürülebilirlik Av. Ayşegül Yalçın Eriş tarafından,Türkiye’de kadın ve çocuk mültecilerle ilgili sorunlar ve  çözüm önerileri Stj.Av. Abdullah Erdem Güler tarafından anlatılmış olup yine soru cevap kısmından sonra 2.gün itibariyle konferans sona ermiştir.

 

Konferansın konusu ve konferanstaki konuşmacıların konuyu değerlendirme biçimi ,sunumları ele alındığında konferansın amacına ulaştığı rahatlıkla söylenebilir.

Mültecilerin adalete erişimi hukuki yardım ve adli yardım konusu en başta da izah ettiğim üzere hem teorik bilgiler,kanun maddeleri ve içtihatlar yönüyle ele alınmış hem de ülkemizde uygulanma şekli,UNHCR nin yapısı ,bu konudaki faaliyetleri ve konuya yaklaşımı izah edilerek konunun somutlaşmış şekli anlatılmaya çalışılmıştır.

Bunun dışında mevcut sistem ve Türkiyedeki görünümü  konferans konusuyla ilgili dikkat edilmesi  gereken hususlar da ele alınmış,mevcut veya ileride oluşabilecek sorunlara da dikkat çekilerek çözüm yolları, alternatifler ileri sürülmüştür.

4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye ‘nin pozisyonu ve üstlendiği sorumluluk dile getirilmiştir.

Yukarıda belirttiğim konferans konuları da incelendiğinde ‘Mültecilerin Adalete Erişimi Hukuki Yardım ve Adli Yardım’konusu çeşitli başlıklar altında ayrıntılı şekilde irdelenmiş,sunum konularına bakıldığında birçok açıdan katılımcılar konuyla ilgili bilgilendirilmişlerdir. Uluslararası bir konferans olması münasebetiyle de farklı kültürel yaklaşımlar ve bakış açıları çerçevesinde tatmin edici şekilde konu incelenmiştir.

2 günlük bu konferans genel itibariyle bu açılardan doyurucu ,çözüm odaklı ,katılımcıların konuyla ilgili mevcut sistemin işleyişini anlamasını  ve değerlendirmesini  bu konuda fikir üretmesini sağlayan bir yelpazede ilerlemiştir.

Özellikle Şanlıurfa Hukuk Kliniği örneğinde olduğu gibi ülkemizdeki mültecilerin  sayısı da düşünüldüğünde UNHCR ,Adalet Bakanlığı ,TBB ve katkı sağlayabilecek diğer kurumların da maddi destekleri ve çözüm odaklı önerileri ışığında farklı kliniklerin de açılabileceği ,sayın Feyzioğlu’nun da konuşmasında işaret ettiği gibi 4 milyon mültecinin potansiyel mağdur ve potansiyel fail olduğu bu nedenle ülkemizin geleceği için bu konuya hassasiyet gösterilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Böyle faydalı bir konferansta baromuzu temsilen bulunduğum için mutluyum,iyi çalışmalar dilerim.

                                                                                                                                  Av.Emine Şahin

Av.Ünsal Çankaya
Baro Başkanı
20-05-2019 - 14:19:45

MESLEKTAŞIMIZ; AV.ORHAN ERDAL'IN BABASI VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAH'TAN RAHMET YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ. 

20-05-2019 - 14:17:08

MESLEKTAŞIMIZ AV.HASAN HÜSEYİN UMUTLU'NUN  ALPTUĞ ADINI VERDİKLERİ ERKEK BEBEĞİ DÜNYAYA GELMİŞTİR. MİNİK BEBEĞİMİZE HOŞGELDİN DER, MESLEKTAŞIMIZA TEBRİK DİLEKLERİMİZİ İLETİRİZ.

Avukat Sorgula
ISPARTA BAROSU BARO BAŞKANI SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUMUZ YAPILDI
10 KASIM ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ
2018/2019 STAJ EĞİTİM MERKEZİ AÇILIŞ PROGRAMI.

BARONET CMK ATAMA SİSTEMİ Uzman Vergi | En kolay muhasebe , tek tıkla vergi beyanı Deniz Bank Ulusal Baro Ağı Projesi Baro Kart