2010 - 2012 FAALİYET RAPORU
Tarih: 8.01.2015 23:00:00| Okunma Sayısı: 10828

2010 - 2012 Faaliyet Raporu

 

T.C.

ISPARTA BAROSU

B A Ş K A N L I Ğ I

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun

Sayın Meslektaşlarımız,

1.faaliyet raporu

23/10/2010 tarihi itibariyle Isparta Barosu 26. Olağan Genel kurulunu icra etmiş bulunmaktayız. Olağan Genel kurulumuzun hemen akabinde 27/10/2010 tarihinde Isparta Barosunda Yapılan Devir ve teslimin akabinde 27/10/2010 tarihinde yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız ile birlikte ilk toplantımız yapılmış Başkan yardımcılığına Av. Abdulah Çelik, Sekreterliğe Av. Hıdır yıldız, Saymanlığa Av. Yıldırım Görgülü, getirilmiştir. Basın Halkla ilişkiler ve Baro Yayın Sorumlusu Av. Selçen Deniz Uzunbacak, Avukat Hakları merkezi Sorumlusu Av. Ayfer Eseryel, Staj Eğitim Merkezi ve Adli Yardım Sorumlusu Av. Sevinç Düz, CMK Sorumlusu Av. Halit Önder, Etik Komisyonundan Sorumlu ise Av. Ali Osman Altunbaşak getirilmiştir.Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız nedeni ile İlimiz Bayram Kutlamaları ile Sayın Isparta Valiliğinin Resepsiyonunda da Isparta Baromuz Baro Başkanı, Başkan yardımcısı ve Yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte Temsil edilmiştir. Aldığımız Görev bilinci ile Başta Isparta Valimiz olmak üzere, Garnizon Komutanımız, C. Baş Savcımız, Komisyon Başkanımız, Hakim ve Savcı Meslektaşlarımız, Askeri Mahkeme Başkanı, Hakim ve Savcı Meslektaşlarımız ziyaret edilmiş, olup ziyaretlerimiz İdare mahkemesi Başkanlığı v.d olmak üzere devam etmektedir.

03/11/2010 tarihinde ikinci Yönetim Kurulu toplantımız, yapılmış olup, Toplantımızda öncelikle ilk toplantıda ki alınan kararların icra edilip edilmediği değerlendirilmiştir. Yine aynı toplantımızda Isparta Barosu Etik Komisyonu oluşturulmuş, Baro Yayın (dergi) Komisyonu oluşturulmuş, Avukat sosyal tesisi oluşturulması ile ilgili araştırma Komisyonu oluşturulmuş (kaldı ki konu ile ilgili Gerek Kafeler Caddesi civarında gerekse Isparta İli Hudutları dahilinde araştırmalarımız devam etmekte olup, alternatifleri çoğaltmaya çalışmaktayız), İlçe Temsilcilerimizin Özverili ve Başarılı çalışmaları nedeni ile Görevlerinin devamına karar verilmiş, Kadın ve çocuk Hakları Komisyonu ile İnsan Hakları komisyonlarında çalışmak isteyen meslektaşlarımıza duyuru yapılmasına karar verilmiş, Yine il İçi ulaşım sorununun çözümü noktasında meslektaşlarımızın Servis isteyip istemedikleri yönünde anket yapılmasına karar verilmiş, Av. Abdullah Çelik tarafından Kamu Avukatları Komisyonu oluşturulmasına karar verilmiş, Önceki Dönemde devam eden Tahkik Dosyalarının yönetim kurulunda ki arkadaşlarımıza devri ile yeniden görev dağılımı yapılmış, 2010/2012 yılı Ajanda, masa takvimi ve Levhamızın Basımı ile ilgili olarak Av. Yıldırım Görgülü görevlendirilmiş ve Isparta, Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya illerinden teklifler alınmasına karar verilmiştir. Şarkikaraağaç ve Sütçüler adliyesi duruşma salonlarında ki Monitör ile ilgili talep kabul edilmiştir.

Meslektaşlarımızın mesleki sorumluluk sigortası altında faaliyetlerini sürdürmeleri maksadı ile çeşitli sigorta şirketlerinden konu ile ilgili teklif ve sözleşme örneklerinin istenmesine ve bir sonraki yönetim kurulu toplantısında değerlendirilmesine karar verilmiştir.

26/11/2010 tarihinde özellikle genç meslektaşlarımızın ihtiyacına cevap verme anlamında CMK Semineri icrasına karar verilmiş ve bununla ilgili ilanların yapılması karar altına alınmıştır. Adli Yardım Ücretinin Yönetmeliğe uygun olarak 01/01/2011 tarihinden başlamak üzere iki katına kadar artırılmasına karar verilmiştir.

Yine 1958 yılından bu yana faaliyet gösteren bölge Baroları içerisinde en eski olan baromuzun bir tarihçesinin bulunmaması nedeni ile Üstadımız Sayın Av. Güngör Çakmakçı’ dan Baromuzun kuruluş aşaması ve tarihi ile ilgili metni kaleme alması kendisinden rica edilmiş Sayın Üstadımızda bu talebi memnuniyet ile karşılamıştır. Siz Saygıdeğer meslektaşlarımızdan talebimiz Ellerinizde olan ve özellikle eski yıllara ait baromuz ve meslektaşlarımız ile alakalı fotoğrafları Baromuza ulaştırmanızı ve bu fotoğrafları sitemizde ki tarihçemiz bölümünde ve dergimizde yayınlamaktan onur duyacağımızı ilan ve beyan ederiz.

İnternet Sitemiz Göreve gelir gelmez aynı gün güncellenmeye başlamış olup 27/10/2010 tarihli toplantıda ilgili İnternet sorumlusu çağrılarak sitemizin değiştirilmesine yeni bölümler açılmasına karar verilmiş olup 1 hafta gibi kısa süre içerisinde sitemizin tam anlamı ile faal olacağını icra hesap tablosundan her türlü duyurularımızın, baro yönetim kurulu kararları ve Toplantı gündemine kadar her türlü Baro faaliyetinin günü gününe Isparta Barosu internet sitesinden takip edilebileceğini belirtmek isteriz. Kaldı ki İnternet ağı içerisinde Isparta barosu isimli bize ait olmayan bir linkin bulunması nedeni ile bunun iptali içinde Telekom ile gerekli irtibatın kurulmasına da karar verilmiş olup bunu da ayrıca belirtmek isteriz.

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımız, Üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 23/10/2010 tarihi ile 03/11/2010 tarihleri arısında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, bundan sonraki faaliyet raporlarımızın Olağan Genel kurullarımızda değil, en geç Aydan Aya İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılacağını, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi talep sevgi ve saygılarımızla arz ederiz.

04/11/2010

 

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulu Adına

Baro Başkanı

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞLU

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun

2. FALİYET RAPORU

 

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız

04/11/2010 Tarihi itibariyle 1. Faaliyet Raporumuzu gerek internet sitemizde yayınlayarak gerekse, siz saygıdeğer meslektaşımıza posta yolu ile ulaştırmıştık. 1. faaliyet raporumuzun hemen akabinde Baro Yönetim Kurulu Üyeleri çalışmalarına devam etmiş ve son olarak  29/11/2010 tarihinde 5. Olağan Yönetim Kurulu Toplantılarını icra etmişlerdir. 1. Faaliyet Raporunda belirttiklerimizin dışında Baromuza ait olan Ispartabarosu.org.tr adresli sitemiz güncellenmiş sitemiz içerisinde siz Saygıdeğer meslektaşlarımızın adresleri telefonları güncellenmiş,aynı zamanda oluşturmuş olduğumuz Avukat Hakları Merkezi, Kamu Avukatları Merkezi, Etik Komisyon, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, İnsan Hakları komisyonu CMK Komisyonu, Adli Yardım ve Staj Eğitim Merkezi Komisyonları, Başkan ve Üyeleri ilan edilmiş aynı zamanda komisyonlarımıza ait Yönergelerde ilgili Komisyon Başkanlarınca hazırlanarak Yönetim Kurulu Kararı ile sitemizde yayınlanmıştır.Sitemiz her gün güncellenmekte olup, Baromuz ile ilgili güncel haberler,Yönetim Kurulu Kararları, Baromuz Tarihçesi, görsel fotoğraflar, duyurular yer almaktadır. İlgili sitemizin siz Saygıdeğer meslektaşlarımızca takibini önemle rica ederiz. Kaldı ki Baromuzca Bütün meslektaşlarımızın Mail adresleri de güncellenmiş olup birçok duyuru ve ilanlarda sitemiz aracılığı ile olduğu gibi, aynı zamanda meslektaşlarımızın mail adreslerine de gönderilmekte olduğundan, maillerinde meslektaşlarımızca düzenli olarak kontrolünü rica ederiz. Kaldı ki Baromuzun girişimleri C. Başsavcımız ve İdare Mahkemesi Başkanımızın nazik tutumları ile Eski Adliye binamızın yan giriş kapısı da tekrar faaliyete açılmıştır, Meslektaşlarımıza hayırlı olsun. Yine sitemizden takip edileceği üzere Baromuza ait Dergimizin 01/01/2011 tarihi itibariyle yayına girmesi için Basın Yayın ve Halkla ilişkiler komisyonu da büyük çaba ve gayret göstermektedir. Bu konuda Siz Sayın meslektaşlarımızın kaleme alacağı yazılar dergimizde yayınlanacak olup bu konuda da komisyonumuz ile irtibata geçilmesini önemle rica ederiz. 1. Faaliyet Raporumuzda açıkladığımız üzere eğitim çalışmalarına bu arada hız verilmiş, öncelikle TBB tarafından organize edilen meslek içi eğitim çalışmaların 1.si olan Aile Hukuk’u ile ilgili seminer Antalya Baro Başkanlığınca icra edilmiş bu faaliyete de Baromuz Stajerleri ile meslektaşlarımız yoğun olarak katılmış Baromuzun tahsis ettiği araç ile ilgili seminere katılmışlardır. Antalya Baro Başkanlığına da bize gösterdiği ilgi, alaka ve yaptığı çalışma nedeni ile teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Hemen akabinde 26/11/2010 tarihinde CMK semineri Baro Başkanlığımızca görevlendirilen Staj Eğitim Merkezi Üyesi Av. Faik Yıldız tarafından icra edilmiştir. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunca yapılan teklif çağrı mektubu uyarınca Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA)Ülke Bazlı Destek Programı Türkiye Programı Çerçevesinde Isparta Barosu Başkanlığında S.D.Üniversitesi Aracılığı ile komisyon oluşturularak ilgili komisyonun teklif mektubunu hazırlığı çalışmaları da Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı Av. Abdullah Çelik nezaretinde gerçekleştirilmiştir.

1. Faaliyet raporunda belirttiğimiz üzere Isparta Valimiz Sayın Ali Haydar Öner’,Isparta Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Günaydın, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörümüz Sayın Metin Lütfi Baydar’ı Isparta Garnizon Komutanı  Sayın Tuğgeneral Mehmet Şahingöz’ü   Isparta Emniyet Müdürümüz Sayın Ahmet Zeki Gürkan ile  Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Faruk Turan ile  Çok Kıymetli Öğretim Görevlilerini, Isparta Jandarma Alay Komutanı Sayın Ömer Uyan’ı Isparta Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Kaçıkoç’u  Isparta Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanı Ramazan Pala ile Esnaf Odaları Birlik Başkanı Mehmet Aybatılı’nın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Tural ve Isparta Burdur Eczacılar Odası Başkanı R.Ziya Örmeci ile Isparta Ziraat Odası Başkanı Bayram Kutlunun tarafımızı ziyaretleri kabul edilmiş. Son olarak TBB Başkanımız 29/11/2010 tarihinde Baromuzca ziyaret edilmiş, Sayın TBB Başkanımız Ahsen Coşar’dan eğitim çalışmalarımızın başka illerde değil Katılımın daha fazla olması açısından Isparta da icrasının yapılması talep edilmiş, TBB’ ce icra edilen meslek içi eğitim çalışmalarının 2. ayağının Isparta da icrasının gerçekleştirilmesi talep edilmiştir. TBB tarafından icra edilen Ulusal Barolar futbol turnuvasının Isparta da icrasının yapılabileceği bu konuya talip olduğumuz belirtilmiş, CMK ile ilgili sorunlarımız, Isparta Barosu Sosyal Tesisi oluşturmak istediğimiz, bu konuda kendilerinden katkıda bulunmaları talebimizin olduğu, kendilerini Isparta da ağırlamak istediğimizi bundan şeref duyulacağı beyan edilmiştir. Sayın TBB Başkanımız Ahsen Coşar ile Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Divanı üyeleri Av. Berra Besler Av. Talay Şenol  ise taleplerimizi sıcak karşılamışlardır. Bu arada Isparta da bulunan çeşitli otel, hastane, alışveriş merkezleri, lokanta  ile görüşmeler sağlanmış ilk başta Isparta otel ve kafeteryasından meslektaşlarımızın %20 oranında indirimden yararlanmaları sağlanmıştır. Yine  10/12/2010 tarihinde Sandıklı Park otele gezi düzenlenmiş olup, meslektaşlarımızın katılımlarını bekleriz. 13/12/2010 tarihinde S.D.Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda Avukat mesleği ve sorunları ile ilgili Konferans düzenlemesi planlanmış olup, Eski adliye binası içerisinde bulunan eski baro bekleme odamız CMK Konferans salonu, Staj Eğitim merkezi olarak dizayn edilmiş, yine eski adliye binasında bulunan Baro başkan odası Komisyonlarımızın toplantı salonu ve Baro Arşivimiz olarak tanzim edilmiş. Baro arşivimiz, yeni yaptırılan ekipmanlarla düzenli hale sokulmuş. Eski Staj eğitim merkezi ise komisyonlar ve Yönetim Kurulu toplantı salonu haline dönüştürülmüştür.

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımız, Üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 03/11/2010 tarihi ile 03/12/2010 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, bundan sonraki faaliyet raporlarımızın Olağan Genel kurullarımızda değil, en geç aydan aya bu şekilde İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmaya çalışılacağını belirtir, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, Şahsım ve Yönetim Kurulum adına  sevgi ve saygılarımızla arz ederiz.  03/12/2010

Isparta Barosu Yönetim Kurulu Adına

Baro Başkanı

Av.Gökmen Hakkı Gökmenoğlu

 Isparta Barosu Yönetim Kurulunun 03/12/2010- 03/01/2011 tarihleri arası

3. Faaliyet Raporu

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız

04/11/2010 Tarihi itibariyle 1. Faaliyet Raporumuzu yine 03/12/2010 tarihi itibariyle de 2. Faaliyet Raporumuzu ilan etmiş idik; İlgili Faaliyet Raporlarını yayımının hemen akabinde Baro Yönetim Kurulu Üyeleri çalışmalarına devam etmiş ve 2010 yılını son Yönetim kurulu toplantısı 9. Kez gerçekleştirilmiştir. Önceki Faaliyet Raporlarımızda da dile getirdiğimiz üzere Ispartabarosu.org.tr adresli sitemiz her gün güncellenmekte mesleğimiz ile ilgili güncel haberler,meslektaşlarımız ile ilgili güncel haberler Siz Saygıdeğer meslektaşlarımıza arz edilmektedir. 26. Olağan Genel kurulumuzun üzerinden yaklaşık 3 ay gibi bir süre geçmiş bu süre zarfında 9. Olağan yönetim kurulu icra edilmiştir, Bütün yönetim Kurulu kararları sitemizde yayınlanmış, yine Baromuzun mali takvimi de sizlere duyrulmuştur. 1. ve 2. Faaliyet raporlarımızın hemen akabinde Meslektaşlarımıza Ajanda ve takvimleri yeni yıl nedeni ile takdim edilmiştir.  Aynı zamanda oluşturmuş olduğumuz Avukat Hakları Merkezi, Kamu Avukatları Merkezi, Etik Komisyonu, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, CMK Komisyonu, Adli Yardım ve Staj Eğitim Merkezi komisyonlarına ilişkin yönergeler oluşturulmuş ve yönetim kurulumuzun kararı ile sitemizde ilan edilmiştir. Baromuza ait Dergimizin ise yayın hayatına girmesi için yoğun çalışma sarf edilmekte olup Ocak 2011 de ilk sayımızı çıkarma sevincini yaşayacağımızı önemle arz ederiz. Bu konuda Basın Yayın ve Halkla ilişkiler komisyonu ve Başkanı büyük çaba ve gayret göstermektedir. Bu konuda Siz Sayın meslektaşlarımızın kaleme alacağı yazılar dergimizde yayınlanacak olup bu konuda da komisyonumuz ile irtibata geçilmesini önemle rica ederiz. 1. Faaliyet Raporumuzda açıkladığımız üzere eğitim çalışmalarına bu arada hız verilmiş, öncelikle TBB tarafından organize edilen meslek içi eğitim çalışmaların 1. olan Aile Hukuk’u ile ilgili seminer Antalya Baro Başkanlığınca icra edilmiş idi, 2. Faaliyet raporumuzun hemen akabinde ise CMK konulu 2. meslek içi eğitim çalışması TBB tarafından Antalya Barosunda icra edilmiş, bu faaliyete de Baromuz Stajerleri ile meslektaşlarımız yoğun olarak katılmış Baromuzun tahsis ettiği araç ile ilgili seminere katılmışlardır. Antalya Baro Başkanlığına da bize gösterdiği ilgi, alaka ve yaptığı çalışma nedeni ile teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Hemen akabinde Baro Yönetim kurulumuzca alınan karar ile Resmi Gazetede yayımlanan Asgari ücret tarifesi dışında Baromuzun tavsiyesi niteliğinde Avukatlık Asgari ücret tarifesi siz meslektaşlarımıza mail olarak gönderilmiştir. Yine TBB İnsan Hakları komisyonunca organize edilen İHTİRAP toplantısının ilki İzmir Baro Başkanlığı nezdinde yapılmış bu toplantıya Baro Başkanlığımız Başkan ve Başkan yardımcısı olarak temsil edilmiştir. Konu ile ilgili yapılan açıklamalar ve Baro Başkanlığımızın toplantıdaki önerileri Baro Sitemizde ilan edilmiştir. Yine S.D.Ü Hukuk Fakültesinin temel atma törenine Baro Başkanlığımız ve Yönetim Kurulu üyeleri ile katılım sağlanmış, içerisinde bulunduğumuz ay dolayısı ile meslektaşlarımıza Aşure ikramı gerçekleştirilmiş, birlik ve beraberliğimiz tescillenmiştir. Yine Şarkikarağaç, Yalvaç ve Eğirdir ilçe temsilciliklerimiz Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret edilmiş ilçe Hakim ve Savcıları ile Şarkikarağaç İlçe Emniyet Müdürüne ziyaretlerde bulunulmuştur. Önceki faaliyet raporumuz dışında Şifa hastanesi  ile Davras Sirene otel ile Aysan Konferans ve Düğün salonu ile meslektaşlarımızın yaralanması için anlaşma ve protokoller yapılmıştır. Yine Baron Sigorta ile meslektaşlarımızın mesleki sorumluluk sigortası gerçekleştirmek için ön protokol icra edilmiştir.Malatya Barosu mensubu meslektaşlarımıza yapılan saldırı nedeni ile, Görev şehidi vermiş bir Baro alarak kınama ve basın açıklaması yayınlanmıştır. Baromuzu, Öncesinde yaptığımız nezaket ziyareti nedeni ile Başta Sayın Valimiz Hali Haydar Öner ile Isparta Adliyesi çok kıymetli Hakim ve Savcıları ziyaret ettiği gibi İl Emniyet Müdürümüz, Şube Müdürlerimiz, Siyasi Parti İl Başkanları, Isparta Bakkallar ve Bayiler odası Başkanlığı ve  Antalya Kural Hukuk Derneği ,Keçiborlu İlçesi hakim ve Savcıları ziyaret etmiş, Bizlerde Bakkalar odası Başkanlığı, Eczacılar odası Başkanlığı Gaziler Derneğine iadeyi ziyaretlerde bulunduk Yine 2. Faaliyet raporumuzdan hemen sonra, S.D.Ü. Hukuk Fakültesinde Meslektaşımız Üstadımız Av. Ünal Çankaya ve Baro Başkanı olarak Avukatlık Mesleği ve Geleceği konulu konferans verildi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunca yapılan teklif çağrı mektubu uyarınca Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA)Ülke Bazlı Destek Programı Türkiye Programı Çerçevesinde Isparta Barosu Başkanlığında S.D.Üniversitesi Aracılığı ile komisyon oluşturulmuş idi bu komisyonca hazırlanan teklif mektubu (Noter Tasdiki ile) da ilgili birime teslim edilmiş ve kabulü beklenmektedir. Yine Yeni Yılda sosyal ve kültürel etkinlikler komisyonu oluşturularak,meslektaşlarımız  arasında Tavla turnuvası,Futbol Turnuvası,satranç turnuvası,tiyatro gurubu,Koro v.d etkinlikler oluşturulacağından bu konuda da Baromuza Müracaat edilmesini ve ilgili komisyonda yer almak isteyen meslektaşlarımızın yardımlarını beklemekteyiz.

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımız, Üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 03/12/2011 tarihi ile 03/01/2012 tarihleri arısında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, YENİ YILLARININ KUTLU OLMASINI DİLER bundan sonraki faaliyet raporlarımızın Öncesinde de arz ettiğimiz üzere  Olağan Genel kurullarımızda değil, en geç Aydan Aya bu şekilde İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmaya çalışılacağını belirtir, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, Şahsım ve Yönetim Kurulum adına  sevgi ve saygılarımızla arz ederiz.

Isparta Barosu Yönetim Kurulu Adına

Baro Başkanı

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞU

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun 03/01/2011- 03/02/2011 tarihleri arası

4. Faaliyet Raporu

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız

04/11/2010 Tarihi itibariyle 1. Faaliyet Raporumuzu yine 03/12/2010 tarihi itibariyle de 2. Faaliyet Raporumuzu,03/01/2011 tarihi itibariyle de 3. faaliyet raporumuzu  ilan etmiş idik; İlgili Faaliyet Raporlarını yayımının hemen akabinde Baro Yönetim Kurulu Üyeleri çalışmalarına devam etmiş ve 2011 yılı içerisinde de Yönetim kurulu toplantısı ile 11. Kez gerçekleştirilmiştir. Önceki Faaliyet Raporlarımızda da dile getirdiğimiz üzere Ispartabarosu.org.tr adresli sitemiz her gün güncellenmekte mesleğimiz ile ilgili güncel haberler,meslektaşlarımız ile ilgili güncel haberler Siz Saygıdeğer meslektaşlarımıza arz edilmektedir. 26. Olağan Genel kurulumuzun üzerinden yaklaşık 4 ay gibi bir süre geçmiş bu süre zarfında 11 kez Olağan yönetim kurulu icra edilmiştir, Bütün yönetim Kurulu kararları sitemizde yayınlanmış, yine Baromuzun mali takvimi de sizlere duyurulmuştur. Son faaliyet raporumuzun hemen akabinde sizlere layık olmasa da Baromuz Logosu bulunan duvar saatleri meslektaşlarımıza dağıtılmış ve dağıtılmaya da devam edilmektedir.01/10/2008 tarihi itibariyle Bütün meslektaşlarımız 506 sayılı yasa çerçevesinde 4/b kapsamına alınmış ve Bağkurlu olarak kabul edilmiş idi ancak SGK tarafından konu ile ilgili meslektaşlarımıza gönderilen yazılardan da anlaşıldığı üzere bilgi aktarımları yapılması esnasında  bazı aksaklıklar olmuş ise de bu güncellemeler tamamen Baromuz ve Barolar Birliği ile alakalı değildir,Konu ile ilgili olarak da primlerin ne şekilde,ne oranda ve hangi tarihe kadar tavan ve taban uygulamalarının oranı sitemizde yayınlanmış meslektaşlarımız anında bilgilendirilmiştir. Konu ile ilgili meslektaşlarımızın Bağkurlu olması nedeni ile hak ihlaline uğrayabilme  ihtimalleri nedeni ile Barolar Birliğine Baro Başkanlığımızca yazı yazılmış, akabinde ise SGK Genel Müdürlüğü nezdinde Barolar birliğince de girişimlerde bulunulduğu öğrenilmiştir.Yine Çeşitli kargo şirketleri ile yapılan görüşmeler neticesinde Aras Kargo ile karşılıklı olarak protokol yapılarak bütün meslektaşlarımıza kargo gönderilerinde çok büyük bir indirim sağlanmış, bu anlaşma da gerek baromuz sitesinde gerekse Aras Kargo girişimleri ile meslektaşlarımıza duyurulmuştur.Yine 31/01/2011 tarihine kadar verdiğimiz süre uyarınca Baromuz Sosyal ve Kültürel Faaliyet komisyonu  kurulması gayesi ile siz meslektaşlarımızın ilgi alanlarına göre talepleri alınmakta olup 01/02/2011 tarihinden itibaren öncesinde de belirttiğimiz üzere meslektaşlarımız  arasında Tavla turnuvası,Futbol Turnuvası satranç turnuvası,tiyatro gurubu,Koro v.d etkinlikler gerçekleştirilecek biraz olsun mesleki stresten kurtulma yolları aranacaktır. 3. Faaliyet raporumuzun hemen akabinde CMK Tarifesi yayınlanmış, Asgari Ücret tarifesinde meydana gelen değişiklik de yine sitemizde ilan edilerek meslektaşlarımıza duyurulmuştur. Barolar Birliği yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Petrol ofisi gibi bir çok firma da indirim olanağı sağlayan ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarınca tanınmama gibi bir olasılığı bulunmayan yeni Avukat kimliğimizin tanıtımı ve ne şekilde değiştirilebileceği de sitemizde ilan edilmiştir. Mehmet Serdar Yılmaz ve Hülya Özcan’ın da yemin törenleri yapılarak iki genç meslektaşımızın da aramıza katılması sağlanmıştır. Keçiborlu, Senirkent, Uluborlu ilçelerinde ki meslektaşlarımız ziyaret edilmiş, arkasından ilçe Kaymakamları ile Hakim ve Savcıları ,Baro bekleme odaları ziyaret edilerek karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuştur.Yine Tebligat kanunu,Ticaret Kanunu Borçlar kanununda ki değişiklikler ve yürürlük tarihleri sitemizde ilan edilmiştir.15/01/2011 tarihinde HSYK 2. Daire Başkanı ile HSYK üyeleri ve Antalya, Burdur, Isparta Yargı organı Mensubu Hakim ve Savcıların katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte katılınmış ve Isparta Adliyesinin ihtiyacı talepler ile mahkeme talepleri Sayın HSYK 2. Daire Başkanımız ile üyelerine iletilmiştir.Yine Barolar Birliği nezdinde yapılan CMK toplantısına Baromuz üyelerinden Av. Cengiz Kayhan Katılmış,baromuz adına görüş ve önerilerimiz sitemizde yayınlanmıştır. Yine Adli Yardım ile ilgili yine Barolar Birliği bünyesinde yapılan toplantıya Yönetim Kurulu üyemiz Av. Sevinç Düz katılmış Baromuza ilişkin görüş ve önerilerimiz yine sitemizde yayınlanmıştır. Baro Başkanlığımız ve Başkanımızca Basına CMK 102. madde uyarınca yapılan tahliyeler ile kapsamı ve uygulanma şekli ile ilgili olarak kamuoyu açıklaması yapılmıştır. Yine Baro Başkanlığımız adına Başkanımız Yörük Türkmen araştırma ve yaşatma Federasyonun davetine katılım ile Adalet için avukat konulu kamuoyu açıklaması yapılmıştır. Beraat eden sanık lehine vekalet ücretinin tahsili ile ilgili olarak Isparta C. Başsavcılılığımıza müracaat edilerek uygulama ile ilgili bilgi isenmiş Isparta C. Başsavcılığınca 2011/23 Muhabere no ile cevap verilmiş ve uygulamaya yönelik açıklama getirilmiştir.02/01/2011 tarihli ilk yapılan Barolar Birliği nezdinde ki Başkanlar Toplantısına Baro Başkanlığımız adına Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu katılmış ve konuya ilişkin Isparta Baro Başkanlığının CMK ile ilgili Adli yardımla ilgili sıkıntıları genel talepleri ve Konuşma metni yine sitemizde ilan edilmiştir. Yeni Isparta Valimiz Memduh Oğuz ile Özel idare Genel sekreterimiz ve Yardımcısı Makamında ziyaret edilmiş görevlerinde başarılar dilenmiştir. Yine Isparta ilinde Bölge Adliye mahkemesinin kurulması talep edilmiş ve coğrafi olarak en uygun ilin Isparta olduğu Antalya-Konya-Afyonkarahisar-Burdur-Denizli illerinin tam ortasında bulunduğu Adalet Bakanımız ile HSYK başkanımıza dilekçe ile iletilmiştir. Yine 26. Olağan yönetim Kurulu toplantımızın akabinde kurduğumuz Avukat Hakları Merkezi çalışmalarını hızlandırmış ve meslektaşlarımız ile ilgili sıkıntılarda seri ve hızlı olarak çalışmalarını bu dönemde de sürdürmüşlerdir. 3 aya yakın süredir gerek basım öncesi gerekse basım aşamasında yoğun olarak uğraş gösterilen Isparta Baromuzun Dergisinin 1. sayısı da hayata geçirilmiş olup, önceki yıllarda çıkarılan ama çeşitli nedenlerden ötürü yayın hayatına son verilen dergimizi çıkarmanın ve sizlerle bu sevincimizi paylaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Baro Başkanlığı olarak bu tarihten itibaren eğitim çalışmalarına ve çeşitli konularda ki seminerlere ağırlık vereceğimizi bu alanda da bize yapacağınız desteklerimizi esirgemenizi rica ederiz.04/04/2011-04/11/2011 tarihleri arası Barolar Birliğimizce Avukat Haftası ilan edilmiş ve bu alanda 25/03/2011 tarihine kadar müracaat edilmek üzere şiir, makale, kompozisyon, fotoğraf v.d alanlarda yarışmalar düzenlenmekte olup, bu alanda da siz Isparta Baromuzun değerli üyesini de ilgili faaliyete katılmasını ve Baromuzu temsil etmesini canı gönülden dilediğimizi önemle arz ederiz. Bu faaliyetlerimiz çerçevesinde Baromuza kayıtlı Avukatlar arasında Ameliyat olan, kaza geçiren meslektaşlarımız ile yakın akraba eş dostu rahatsızlanan bütün Üstatlarımız ile meslektaşlarımıza da acil şifalar dilediğimizi önemle belirtiriz.

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımız, Üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 03/01/2011 tarihi ile 03/02/2012 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, bundan sonraki faaliyet raporlarımızın Öncesinde de arz ettiğimiz üzere  Olağan Genel kurullarımızda değil, en geç Aydan Aya bu şekilde İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmaya çalışılacağını belirtir, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, Şahsım ve Yönetim Kurulum adına  sevgi ve saygılarımızla arz ederiz.

Isparta Barosu Yönetim Kurulu Adına

Baro Başkanı

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞU

 

 

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun 03/02/2011- 03/03/2011 tarihleri arası

5. Faaliyet Raporu

 

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız

 

04/11/2010 Tarihi itibariyle 1. Faaliyet Raporumuzu yine 03/12/2010 tarihi itibariyle 2. Faaliyet Raporumuzu,03/01/2011 tarihi itibariyle de 3. faaliyet raporumuzu,03/02/2011 tarihinde de 4. faaliyet; raporumuzu ilan ettik 5. Faaliyet Raporumuzu sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluyuz. 5. Faaliyet Raporuna kadar toplam 13 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Önceki Faaliyet Raporlarımızda da dile getirdiğimiz üzere ispartabarosu.org.tr adresli sitemiz her gün güncellenmekte mesleğimiz ile ilgili güncel haberler,meslektaşlarımız ile ilgili güncel haberler Siz Saygıdeğer meslektaşlarımıza arz edilmektedir. Bütün Yönetim Kurulu kararları sitemizde yayınlanmakta, yine Baromuzun mali takvimi de sizlere duyurulmuştur. 2011 tarihi itibariyle Baro Başkanlığımızca bir dizi tasarruf uygulaması gerçekleştirilmesine karar verilmiştir, ekonomik olarak baromuza katkı sağlanması için en başta Baromuza ait Baro Başkanı telefon hattı kapattırılmış bunun yanı sıra bütün CMK - Adli Yardım Baro telefonlarının tamamının da hat tarifeleri indirimli ve küçük paketlere çevrilmiştir. Baromuza ait Mesaj servisi de çok daha ekonomik bir mesaj servisi ile değiştirilmiştir. Yine Baro Başkanlığımızdan İcra Müdürlükleri, Cezaevi, Kalemler gibi yerlerden gelen taleplerin tamamına yakını ret edilmiş olup yalnızca ve yalnızca Avukat bekleme odaları ve temsilciliklerimizin zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına karar verilmiştir.

Siz Saygıdeğer meslektaşlarımızın da bildiği üzere kalem Yönetmeliği değişmiş ve uygulama ile ilgili çıkan bir uyuşmazlık üzerine konu ile ilgili olarak İzmir adliyesinden alınan bir karar sitemizde yayınlayarak, meslektaşlarımız bilgilendirilmiştir, Yine tebligat kanununda kapsamlı bir değişiklik yapılmış konu ile ilgili olarak Başkanlığımızca bir konferans düzenlenmiş Yrd. Doç Dr. Cemal Ruhi tarafından Meslektaşlarımız, Isparta PTT Dağıtıcılarını tamamına,44 mahalle muhtarı, başta davet edilmiş ve C. Başsavcımız, PTT Müdürümüz Emniyet mensupları yoğun bir ilgili ve alaka göstermişlerdir. Yine CMK 102. maddesinin yürürlüğe girmesi nedeni ile Baro Başkanlığı olarak Basın açıklaması yapılmış, Kamuoyu aydınlatılmıştır, bunun bir af olmadığı belirtilmiştir. 01/10/2008 tarihi itibariyle Bütün meslektaşlarımız 506 sayılı yasa çerçevesinde 4/b kapsamına alınmış ve Bağkurlu olarak kabul edilmiş idi, konuyla ilişkin olarak ilgili kurumla yapılan irtibat ile meslektaşlarımızın sağlık faaliyetlerinden ivedi olarak yararlanması için gerekli formlar siz meslektaşlarımıza dağıtılmıştır. Yine SGK primlerimizin 2011 yılı Haziran ve Haziran sonrasında ne oranda olduğu sitemizde ilan edilmiştir.Bu sene Barolar Birliğinin aldığı karar ile 04-10-nisan 2011 tarihleri Avukatlar haftası ( “Herkes için adalet,adalet için avukat” )olarak kutlanacağından konuyla ilgili olarak Baro Başkanlığımızca tam bir hafta süre ile çeşitli etkinlikler düzenlemeye karar vermiş bu çerçevede Savunma hakkı konulu bir makale yarışmasının Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte icra edilmesine karar verilmiş bunu yanı sıra Avukat Haftası nedeni ile Kan Bağışı,Sinema günleri,Tiyatro gösterisi,Tavla turnuvası,gibi etkinliklerin icra edilmesine karar verilmiştir.Yine Hepinizin Bildiği üzere Gerek Ankara ve İstanbul Baro Başkanlıklarınca,Gerekse Konya Baro Başkanlığınca yine hemen akabinde Kars Baro Başkanlığınca Yargı Reformu çerçevesinde hazırlanan Taslaklara ilişkin Kamuoyu açıklamaları yapılmıştır.Isparta Baro Başkanlığı olarak biz Konuya ilişkin olarak,Sayın Birlik Başkanımız Av. Ahsen Coşar’ın 31/01/2011 tarihli basın açıklamasına katıldığımızı Kamuoyuna bildirdik.Isparta Baro Başkanlığı olarak tutumumuz Çok seslilik değil,Tek Ses Tek Yürek olunması gerektiğini bütün Kamuoyuna aynı zamanda hazırladığımız bir basın bildirisi ile 76 Baro Başkanlığına ve Barolar Birliğimize bu hususu resmi olarak ilettik.Kaldı ki İlgili Torba yasada da Birlik Başkanımızın beyanında ki hassasiyete riayet edilmiş olduğunu sevinerek gördük. Bu süreç içerisinde Baro Başkanlığımızı ilimize yeni atanan Sayın Isparta Valimiz Memduh Oğuz iadeyi ziyarette bulunmuş kendisine Baro Başkanlığımız hakkında bilgi verilmiş ve bir hizmet binasına ihtiyacımız olduğu iletilmiştir, kendiside meslektaşımız olması hasebi ile konu ile yakından ilgileneceklerini ifade etmişlerdir. Yine Baro Başkanlığımızı bu 1 aylık süreç içerisinde Genç Sanayici İş Adamları Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği Isparta Şubesi, Isparta SGK İl Müdürü ve Yardımcıları ziyaret etmişlerdir. Adalet Bakanlığı ve HSYK Başkan Vekilliğine Baro Başkanlığımızca Isparta ilimizde yasada belirtildiği üzere Coğrafi konumun da uygunluğu nedeni ile Bölge Adliye Mahkemesi kurulması resmi yazılar ile bildirilmiş Bütün Isparta milletvekillerine bu husus aktarılmıştır. Şu an itibariyle Konya Bölge Adliye mahkemesine bağlı görünmekte isek de ilerideki günlerde kurulacak olan ek Bölge Adliye Mahkemesi konusunda umutlu olduğumuzu belirtir, bu konuda Antalya Isparta ve Denizli illerinin birinde kurulması düşünülen Adliyenin İlimizde kurulması için sizlerinde yardımlarını beklemekteyiz. Yine Değerli meslektaşlarımızdan Av. Hamit Nayır tarafından Isparta Emniyet müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde emniyet mensuplarına Grev ve Lokavtlarda Polisin Görev ve Yetkileri konulu tam 4 gün boyunca seminer verilmiştir. Bu arada Staj eğitim merkezimiz ders Programını açıklayarak faaliyetlerine haftada iki gün Sayın Üstadımız Av. Çetin Aköz Başkanlığında başlamıştır. Staj Eğitim merkezi öğretim görevlilerince yoğun bir çalışma sergilenmekte olup hepsine Baro başkanlığı olarak minnettar olduğumuzu belirtmek isterim. Stajer Avukatlarımızdan Mustan Oral tarafından Boşanma sebeplerine ilişkin sunum gerçekleştirilmiş aynı zamanda Stajerlerimizden Kevser Doğan ve Şenay Korkmaz yeminlerini icra ederek Genç Avukat olarak aramıza katılmışlardır kendilerini kutluyoruz. Bu Süreç içerisinde Resmi Gazetede yayınlanan Torba Yasa ve bu yasanın avukatlara getirdikleri yararlar, Borçlar Kanunu Metni, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Metni, Türk Ticaret Kanunu Metni de sitemizde ilan edilmiştir,ileriki günlerde konuya ilişkin de planladığımız üzere çeşitli seminerler ile bu konuda Sayın meslektaşlarımız bilgilendirilecektir.Isparta Baro Başkanlığımızca gerek Isparta Kapalı Cezaevi 1. Müdürü ve ziyaret edilmiş isteklerimiz iletilmiş ve yine Isparta Kapalı Cezaevinde buluna kader mahkumu meslektaşımız ziyaret edilmiştir. Yine Isparta Huzurevine gidilmiş, Huzurevi müdürümüz ve sakinleri ile yine orada buluna bir meslektaşımız ziyaret edilmiştir. Isparta Baro Başkanlığımız ile Baron sigorta arasında ön protokol yapılmış ve meslektaşlarımızı çok uygun koşullarda 100.000,00 TL teminatlı geriye 5 yıl dönük mesleki sorumluk sigortasını her şey dahil 285.00 TL ye yaptırabilme imkanı sağlanmıştır. Isparta Teras Kafe ve resturant ile görüşmeler yapılmış meslektaşlarımıza %10 luk bir indirim sağlanmıştır. Yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile icra edilecek olan “Her Yöne 90 dakika” adlı tiyatro oyun biletlerinde Baromuz adına %25 lik bir bilet indirimi yaptırılarak baro kalemimizde satışa arz edilmiştir. TBB tarafından tertiplenen Antalya Baro Başkanlığında icra edilen Avukat Ücret sözleşmeleri ve uyuşmazlıklar konulu seminer Sayın Üstadımız TBB Disiplin Kurulu Üyesi Av. Ünal Çankaya tarafından gerçekleştirilmiş olup bu seminere de Isparta Baro Başkanlığınca tahsis edilen bir araç ile kalabalık bir gurup olarak katılınmış ve ilgili seminerden istifade edilmiştir. Yine Baro Başkanlığımız Sayın Birlik Başkanımız Av. Ahsen Coşar ve yine Birlik Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Zeki Durmaz’ın katıldığı Antalya Staj Eğitim merkezinin açılışına katılım sağlanmıştır. Avukatlık kimliklerimiz değişmektedir sayın meslektaşlarımızın ilgili kimlik kartları ile Petrol Ofisinden alacakları akaryakıtları %3 indirimli olarak aldıklarını ilgili kimlik kartlarını petrollerdeki pompaya okutmaları gerektiğini hatırlatırız.

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımıza, Üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 03/02/2011 tarihi ile 03/03/2012 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, bundan sonraki faaliyet raporlarımızın Öncesinde de arz ettiğimiz üzere Olağan Genel kurullarımızda değil, en geç Aydan Aya bu şekilde İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmaya çalışılacağını belirtir, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleri ispartabarosu.org.tr sitemizden takip edebileceğinizi Şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgi ve saygılarımızla arz ederim.    03/03/2011

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulu Adına

Baro Başkanı

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞU

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun 03/03/2011- 03/04/2011 tarihleri arası

6. Faaliyet Raporu

 

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız

 

04/11/2010 Tarihi itibariyle 1. Faaliyet Raporumuzu yine 03/12/2010 tarihi itibariyle 2. Faaliyet Raporumuzu,03/01/2011 tarihi itibariyle de 3. faaliyet raporumuzu,03/02/2011 tarihinde de 4. faaliyet; 03/03/2011 tarihinde 5. Faaliyet Raporumuzu ilan etmiş idik son olarak da 6. faaliyet raporumuzu sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluyuz. Bütün Faaliyet raporlarımızda dile getirdiğimiz üzere, her an güncellenmekte olan Baro başkanlığımızın resmi sitesi  ispartabarosu.org.tr adresli sitemizden faaliyetlerimizi, seminerleri, yasal değişiklikleri,meslektaşlarımız ile ilgili haberleri,Yönetim kurulu kararlarını,mali bütçemizi v.d etkinliklerimizi anında  haberler alabileceğinizi  Siz Saygıdeğer meslektaşlarımıza arz ederiz

5. Faaliyet raporumuz 03/03/2011 tarihinde ilan edilmiş idi bu tarihten sonra Sayın birlik Başkanımız Av. Ahsen Coşar’ın yine eski Antalya Baro Başkanımız ve Birlik yönetim kurulu Üyesi Av. Zeki Durmaz ile birlikte Sayın Antalya Baro başkanımız Zafer Köken’in daveti üzerine Antalya Barosu Staj Eğitim merkezini açılışına Isparta Baro Başkanlığı adına Başkan olarak katıldık.

Yine Kamuoyunda çok fazla yer alan ve meslektaşlarımıza da yoğun bir baş vuru konusu olan emeklilerin 2003/2006 yıllarına ait  zam farkı alacağı ile ilgili yargı yoluna müracaat edip etmeyecekleri yönü ile ilgili olarak Türkiye Emekliler Derneği Genel merkezi ile görüşülmüş konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ispartabarosu.org.tr adresinde ilan edilmiştir.

09/03/2011 tarihinde Birlik Başkanımız Av. Ahsen Coşar hakkında bir siyasi parti liderinin yaptığı açıklama nedeni ile Birlik başkanımızın yaptığı zorunlu açıklamasının hemen arkasından,ilgili zorunlu açıklamaya katıldığımız mesajı ilen edilmiş ve bütün barolara beyanatımız gönderilmiş ve Birlik başkanımıza desteğimiz deklere edilmiştir.Söz konusu açıklamamızın Hangi siyasi parti lideri tarafından olursa olsun Birlik Başkanımızın eleştirilmesinin ancak Barolar birliği delegelerine ve Barolara ait olduğu açıklanmıştır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Isparta’ya gelişinin 81. Yıldönümü nedeni ile yine Baro Başkanlığımızca Kutlanmış ve bir basın bildirisi ilan edilerek sitemizde ilan edilmiştir.

Baromuz Stajerlerinden Av. Firdevs Ünlü ile yine Av. Seray Yılmaz ile Av. Enver Aydemir,Av.Fatih Semiz Avukatlık yeminlerini icra ederek aramıza katılmışlardır. Kendilerine yeniden Avukatlık mesleğinde başarılar dileriz.

Eski Baro Başkanlarımızdan yine Türkiye Barolar birliği Disiplin Kurulu Üyesi Üstadımız, Av.Ünal Çankaya, Eski Antalya Baro Başkanı Av. Cengizhan Gököz’ün sunduğu Hukuk ve Yaşam adlı Programa katılmışlar, bu faaliyetten dolayı kendilerini şükranlarımızı sunarız.

8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeni ile Baro Başkanlığımız işbirliği ile bir dizi etkinlik düzenlenmiş ve Baro Başkanlığımız ve Kadın Komisyonu Başkanlığınca ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunma merasimi yapılmış akabinde Basın bildirilerimiz ilan edilmiş, Bayın Meslektaşlarımız ile Isparta Teras Park’ta Kahvaltı da bir araya gelerek Dostluk mesajı verilmiş,”Her yöne Doksan Dakika adlı” tiyatro gösterisi tertiplenmiş,09/03/2011 tarihinde Kanal 32 de Kadın Komisyonu Başkanımız’ca Kadına karşı şiddete hayır adlı canlı televizyon programı ile kamuoyuna 8. Martın anlamı ve önemi anlatılmıştır.

Yine Isparta Baro Başkanlığımız ile Baron sigorta arasında yapılan Protokol ile Meslektaşlarımıza geriye 5 yıl etkili kişi başı 100.000,00 TL teminatlı mesleki sorumluluk sigortası yapılarak meslektaşlarımız güvence altına alınmıştır.

13/02/2011 tarihinde resmi gazetede ilan edilerek,6111 sayılı (Halk arasında torba yasa olarak bilinen !) yasa ile meslektaşlarımızın elde ettiği haklar yine baromuz internet sitesinde ilan edilmiş ve aidat olan meslektaşlarımızın bu kapsamdan yaralanması için kendilerine resmi yazı ile bildirim yapılmıştır (Konu ile ilgili olarak da 30/03/2011 tarihinde Isparta Mali Müşavirler odası ile yaptığımız görüşme neticesinde Oda Başkanı Sayın Şükrü Kaya tarafından Baro mensuplarımıza seminer verilecektir).

11-12-Mart 2011 tarihinde Arabuluculuk konulu 22. Başkanlar Toplantısına Baromuz adına Başkan düzeyinde katılım sağlanmış. İlgili Arabuluculuk ile ilgili toplantı öncesinde beş sayfadan ibaret görüş ve düşüncelerimiz Barolar birliğine gönderilmiş, Toplantıda da özet olarak Avukatsız bir Arabuluculuk sistemine karşı olduğumuzu, Muhasebeci, Siyasalcı iktisatçıya verilecek 100 saatlik kurslar ile Arabulucu olabilir sertifikası verilmesinin yanlış olduğu bu nedenle Avukatsız arabuluculuğa hayır dedik !.

18/03/2011 tarihinde ise Çanakkale zaferi ve şehitler günü nedeni ile Baro Başkanlığımızca Basın açıklaması yapılmış ve Isparta Valiliğince düzenlenen bütün etkinlikleri katılım sağlanmıştır. 18/03/2011 tarihinde ise Ankara Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu Baro Başkanlığımıza Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte nezaket ziyaretinde bulunmuş, Her iki Baro olarak ileride yapılabilecek etkinlikler konusunda bilgi alışverişinde bulunulmuş olup, etmiş kendisine teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

19/03/2011 tarihinde ise Isparta Kapalı Spor salonunda Av. Levent Erbaş tarafından kurula Voleybol takımımız, Emniyet müdürlüğü ile bir dostluk maçı gerçekleştirmiş olup voleybol takımında yer alan Av. Halil Evliya’ya, Av. Egemen Tanyıldız’a Av. Mehmet Yalçın’a Av. Ramazan Kaymak’a Av.Hıdır Yıldız’a Av. Faruk Algınkılıç’a teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Yine Ankara Barosu tarafından icra edilen, Prof. Dr. Erzan Erzurumlu adına makale yarışması ile aramızdan ayrılan Birlik Başkanımız Av. Özdemir Özok makale yarışmaları Baromuz sitesinde ilan edilmiş olup meslektaşlarımızın katılımı beklenmektedir.Yine Türkiye Barolar Birliğince tertiplenen meslek içi eğitim seminerlerinden sonuncusu olan İcra İflas Konulu seminere de Antalya Barosunda icra edilmiş ve Baromuzca da yine katılım sağlanmıştır.S.D.Ü Hukuk Fakültesince organize edilen .Prof Dr. Osman  İsfen katılımı ile gerçekleştirilen Kastın suçun yapısında ki yeri adlı konferans da sitemizde ilan edilmiştir.26/03/2011 tarihinde Türkiye Barolar birliğince organize edilen UBAP İle ilgili site konusunda bilgilendirilmek üzere Baromuz Yazı işleri Müdürü Nilgün Baygın görevlendirilmiştir.Isparta Baromuz Dergisini ikincisi sayı hazırlıkları da tamamlanmış olup, dergimize yazı gönderen bütün meslektaşlarımıza da teşekkürü bir borç bilir bir sonraki sayı için de şimdiden yazılarınızı hazırlamanızı önemle rica ederiz.

Önümüzdeki Günlerde ise Baro Başkanlığımızca yeniden bir  CMK Semineri Düzenleyeceğimizi belirtir, CMK Sertifikası almamış olan Meslektaşlarımızın müracaatlarını Baro kalemine göndermelerini rica ederiz (Konuya ilişkin de bir CMK el kitapçığı Baro yayınımız olarak bastırılmakta olup bu da meslektaşlarımıza en kısa sürede dağıtılacaktır !)

Yine evlenen Bütün meslektaşlarımızı da ömür boyu mutluluklar diler, meslektaşlarımızın katkısı ile alına hediyelerin Yeni çiftlere teslim edildiğini beyan ederiz.

Bu arada 5. Nisan Avukatlar Günü bu sene Barolar birliğini aldığı kara ile tam bir hafta olarak  Avukatlar Haftası olarak kutlanacak olup (ilan edilecek olan Programımız; Çelek Töreni-Vefat eden meslektaşlarımızın anısına helva dağıtımı, Kızılay Kan Merkezi ile birlikte Kan Bağışı, Isparta Belediyesinin katkıları ile Tiyatro gösterisi, Ankara Barosunun katkıları ile konferans, Yine Milli Eğitim ile birlikte icra edilen Avukat ve Savunma kanolu Makale yarışması ve ödül töreni, Iyaş Prestij sinemalarında ücretsiz sinema gösterisi ve Davraz gezisi ve sucuk partisi v.d) bu konuda ki bir haftalık etkinliklerimize bütün meslektaşlarımızın yoğun bir şekilde katılımını bekler şimdiden bütün Meslektaşlarımızın 05/04/2011 Avukatlar Günü ve Haftasını kutlar nice sağlıklı mutlu ve huzurlu yılar görmemiz dileği ile saygılar sunarız.

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımıza, Üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 03/03/2011 tarihi ile 03/04/2011 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, bundan sonraki faaliyet raporlarımızın Öncesinde de arz ettiğimiz üzere Olağan Genel kurullarımızda değil, en geç Aydan Aya bu şekilde İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmaya çalışılacağını belirtir, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleri ispartabarosu.org.trsitemizden takip edebileceğinizi Şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgi ve saygılarımızla arz ederim.    03/04/2011

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulu Adına

Baro Başkanı

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞU

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun 03/04/2011- 03/05/2011 tarihleri arası

7. Faaliyet Raporu

 

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız

 

Göreve geldiğimizden bu yana her ay boyunca Sizlerle Faaliyetlerimizi paylaştık ve bu raporumuzla birlikte tam 7 Faaliyet raporumuzu sizlere sunarak şeffaf bir yönetim anlayışı ile bütün çalışmalarımızı sizlere özetlemeye gayret gösterdik. Bütün Faaliyet raporlarımızda dile getirdiğimiz üzere, her an güncellenmekte olan Baro başkanlığımızın resmi sitesi  ispartabarosu.org.tr adresli sitemizden faaliyetlerimizi, seminerlerimizi, yasal değişiklikleri,meslektaşlarımız ile ilgili haberleri,Yönetim Kurulu Kararlarını,mali bütçemizi,harcamaları, v.d etkinliklerimizi anında  haberdar olmanızı olabildiğince yayınlamaktayız. 7. Faaliyet raporunu sizlere arz ederiz

5 Nisan Avukatlar günü bu sene Türkiye Barolar Birliğinin aldığı karar ile Baroların bir haftalık etkinlikleri ile  HERKES İÇİN ADALET ADALET İÇİN AVUKAT sloganı ile kutlanmasına kara verildi. Bu karar Isparta Baro Başkanlığı da uyarak bir haftalık etkinlik ile Avukatlar Haftasını kutladık. Öncelikle Bütün Meslektaşlarımızın avukatlar Haftası tekrar Kutlu olsun, bu etkinlikler arasında ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarını anısına saygı duruşu ve İstiklal marşı ile Başlanmış Başkanlığımızın mesajı ve akabinde aramızdan ayrılan Görev şehidimiz ve diğer meslektaşlarımız anısına Helva Dağıtımı ile devam edilmiştir. Yine Kızılay Kan Merkezi ile yapılan protokol ile bir hafta süre ile kan bağışı kampanyası düzenlenmiş ve bu kampanyaya katılan siz Meslektaşlarımıza, şükranlarımızı sunarız. Hemen akabinde Isparta Belediye Başkanlığı Kültür Müdürlüğünün katkıları ile Gülücükler adlı Tiyatro oyunu sergilenmiş bununla da yetinilmemiş, Iyaş Prestij sinemalarında meslektaşlarımız ve aile bireyleri için sinema gösterisi sergilenmiştir. Yine Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan mutabakat ile aylar öncesinde yapılan yarışma ilanı ile savunma ve avukatlık mesleği konulu makale yarışmasında birinci ikinci ve üçüncü olan Ortaöğretim talebeleri ile Milli Eğitim Müdürümüze katkılarından dolayı plaket ve hediye takdim edilmiştir.Hemen arkasından Ankara Barosunun katkıları ile CMK ve Avukat Hakları Merkezi Başkanlarının katılımı ile Bir Konferans icra edilmiş Konferansımıza katılan Ankara Barosunun CMK ve Avukat Hakları merkezi Başkanları ile Yine Konuk Antalya Baro Başkanımız ile Yine Antalya Avukat hakları Merkezi Başkanımıza Plaket ve hediyeleri takdim edilmiştir.5 Nisan Avukatlar gününü geleneksel Gala Yemeği Eğirdir de yapılmış ve 267 kişilik katılım ile bizlere büyük mutluluk bahşedilmiştir Hepinize Katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.Son olarak da Davraz gezisi tertiplenmiş ve Avukatlar haftası etkinlikleri sonlandırılmıştır. Bu Etkinlikler nedeni ile çok yoğun olarak mesai sarf eden Bütün Yönetim Kurulu üyelerimize de bu arada Baro Başkanı olarak sizler adına teşekkürü bir borç bildiğimi beyan ederim.

6111 Sayılı yasanın yürürlüğe girmesi nedeni ile Isparta Baro Başkanlığı katkıları ile Isparta Muhasebeciler Odası Başkanımız Sayın Şükrü Kaya tarafından bir seminer verilmiş ve meslektaşlarımız aydınlatılmıştır.

Yine Bu arada aramıza yeni katılan meslektaşlarımızın yeminleri yaptırılmış olup kendilerine başarılar dileriz.Staj Eğitim Merkezimizde yine yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmekte seminerlerini icra etmektedirler onlara da başarılar dileriz.Türkiye Baroyar Birliğince organize edilen ve Antalya Baro Başkanlığında icra edilen İcra ve İflas yasası konulu seminere de Baro Başkanlığımızca kiralanan araç ile katılım sağlanmış olup katılımcı arkadaşlarımıza teşükkür ederiz.

Türkiye’de daha bir çok Baronun Staj eğitim merkezi olmamasına karşın yıllardan bu yana Isparta Barosunun Staj Eğitim merkezini var olması bize gurur vermektedir. Kaldı ki eski adliye binasında ki eski Avukat Bekleme odamız Staj Eğitim Merkezi Konferans Salonu haline getirilmiş ve Staj Eğitimini daha sağlıklı ve daha sessiz bir ortamda icra edilmesi sağlanmıştır ancak Başta Staj Eğitim Merkezi Başkanı (Av. Çetin AKÖZ) ile Bütün Öğretim Görevlisi üstatlarımıza Borçlu olduğumuzu belirtmek isterim.Hiç bir maddi menfaat beklentileri olmadan tamamen gönülülük esasına dayalı olarak yılardan bu yana emek sarf etmektedirler.Bu amaçla Bütün Staj Eğitim merkezini bir araya getirerek teşekkür etmek adına Başkanlığımızca 26/03/2011 tarihinde bir yemek tertiplenmiştir Bütün hepsine raporumuzda şükranlarımızı tekrar sunarız.

Yine Isparta Emniyet Müdürlüğünü rütbe ve Kıdeme Göre Yükselme konulu eğitim çalışmasına Gönüllü olarak ders vermeye giden Av. Cengiz Kayhan-Av. İsmail Özer Özgül-Av. Ünsal Çankaya-Av. Taylan Aydın-Av. Lütfi Kürkçü’ye teşekkürümüzü sunarız. TBB tarafından düzenlene uzman kullanıcı eğitimine de Baromuz adına Yazı işleri Müdürü Nilgün Baygın katılmış UBAP İÇİN gerekli eğitim çalışmasını almıştır.

S.D.Ü Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin kurduğu Hukuk ve Adalet Kulübünü açılışına Baro Başkanlığınca Başkan ve Yönetim Kurulu olarak Katılınmış ve Isparta Valisi-Emniyet Müdürü-Rektör Vekili’nin ardından Lütfi Çakmakçı Konferans salonunda Başkan tarafından bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Baro Başkanlığımıza Eski Cumhuriyet Başsavcımız ve İdare Mahkemesi Başkanımız veda ziyaretinde bulunmuşlar kendilerine Plaketleri takdim edilmiştir. Kendilerine Konya İstinaf Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığında ve Danıştay 14. Daire Üyeliğinde Başarılar diliyoruz.

Yine Isparta Baro Başkanlığı olarak Polis Teşkilatını 166. kuruluş yıldönümü çerçevesinde ki etkinliklerden Halk Yürüyüşü, Antalya Opera ve Bale Gösterisi v.d etkinliklerin tamamında Isparta Baro Başkanlığı Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerince temsil edilmiştir. IGSAD tarafından Baro Başkanlığımız 5 Nisan Avukatlar günü nedeni ile ziyaret edilmiştir, kendilerine teşekkür ederiz.

TBB sitesinde ki güncel duyuruların tamamı Isparta Barosunu sitesinde de ilan edilmiştir. Bu ilanlar arasında en önemlisi de Stajer Avukatların sağlık sigorta primlerini artık TBB tarafından ödenecek olmasıdır stajer avukatlarımıza hayırlı olsun.

Yine Üstadımız Av. Ünal Çankaya sunumunda CMK Sertifikası almamış meslektaşlarımız için CMK semineri düzenlenmiş ve sertifikaları verilmiştir.

Isparta Baromuz Hepimizin Gururudur,53 Yıllık Isparta Baro Başkanlığımızın artık bir Sosyal Tesis Binası bulunmaktadır Sayın Valimiz Memduh Oğuz’un yine Isparta İl Genel meclisi başkanı Sayın Av. Osman Zabun’un ve değerli il genel Meclisi üyelerini yine İl Özel idaresi Genel Sekreteri ve Baromuz Başkan Yardımcısı Av. Abdullah Çelik’in destek ve katkıları ile Damgacı sokakta bulunan tarihi Demiralaylar Köşkü 10 yıl süre ile Baromuza ücretsiz olarak tahsis edilmiştir, en kısa sürede tefriş ve tadilatı tamamlanarak siz saygıdeğer meslektaşlarımızın hizmetine açılacaktır hepimize hayırlı olsun.

23 Nisan 1920 de Tarihin akışını değiştiren Yüce Türk Ulusu'nun mensubu olan Siz Meslektaşımızın Karanlıktan Aydınlığa Çıkışının 91. Yılı da yine Baro Başkanlığımızın katılımı ile kutlanmış olup Bayramınız Kutlu olsun deriz

Isparta Baromuz Dergisini ikincisi basılmış olup dağımıtına başlanmıştır yazıları ile katkı veren bütün meslektaşlarımıza teşekür ederiz.

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımıza, Üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 03/04/2011 tarihi ile 03/05/2011 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, bundan sonraki faaliyet raporlarımızın Öncesinde de arz ettiğimiz üzere Olağan Genel kurullarımızda değil, en geç Aydan Aya bu şekilde İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmaya çalışılacağını belirtir, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleri ispartabarosu.org.tr sitemizden takip edebileceğinizi Şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgi ve saygılarımızla arz ederim.    03/05/2011

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulu Adına

Baro Başkanı

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞU

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun 03/05/2011- 03/06/2011 tarihleri arası

8. Faaliyet Raporu

 

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız

 

Göreve geldiğimizden bu yana her ay boyunca, İki yılda bir gerçekleştirilen Faaliyet Raporlarımızı sizlerle her ay paylaştık ve bu raporumuzla birlikte tam 8 Faaliyet raporu yayınladık. Bu  şeffaf bir yönetim anlayışı ile bütün çalışmalarımızı sizlere özetlemeye gayret gösterdik. Bütün Faaliyet raporlarımızda dile getirdiğimiz üzere, her an güncellenmekte olan Baro başkanlığımızın resmi sitesi  ispartabarosu.org.tr adresli sitemizden faaliyetlerimizi, seminerlerimizi, yasal değişiklikleri,meslektaşlarımız ile ilgili haberleri,Yönetim Kurulu Kararlarını,mali bütçemizi,harcamaları, v.d etkinliklerimizi anında  haberdar olmanızı  olabildiğince yayınlamaktayız. 8. Faaliyet raporunu sizlere arz ederiz

 

7. Faaliyet Raporumuzun hemen akabinde Isparta Barosu Yönetim Kurulu olarak Yönetim Kurulu toplantılarını olağan olarak icra etmeye devam ettik ve bu ana kadar toplam 4 yönetim kurulu toplantısı icra ettik bütün yönetim kurulu gündemlerimiz ve yine alınan karaların tamamı yukarıda belirttiğimiz üzere sitemizde anında ilan edilmektedir.

 

Isparta’ya yeni atanan Sayın C. Başsavcım Mustafa Yıldırım görevine başlamış olup Başkanlığımız kendilerine Hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuş Sayın C. Başsavcımızda aynı şekilde nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Süleyman Demirel Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve çok kıymetli öğretim üyeleri Baromuzu ziyaret ederek S.D.Ü Adli Tıp anabilim dalı başkanlığını çalışmaları ve hangi alanlarda tetkik ve inceleme yaptıklarını aktarmışlar ve hatta bu konuda meslektaşlarımızı bilgilendirme anlamında bir seminer vermek istediklerini iletmişlerdir. Bu nedenle de 03/06/2011 tarihinde S.D.Ü Adli Tıp Anabilim dalı başkanı ve değerli öğretim üyeleri tarafından Ceza ve Hukuk Dosyalarında Adli Tıp Anabilim dalının yapabileceği bilirkişilik hizmetlerinin neler olduğu ve Meslektaşlarımızın bu alanda ki talepleri ve sorularını yönelik seminer düzenlenmesine karar verilmiş ve ilgili seminer düzenlenerek meslektaşlarımız bu konuda bilgilendirilmiştir katılım için hepinize teşekkür ederiz.

 

Yine faaliyet raporumuz zaman dilimi içerisinde Isparta Baro Başkanlığının Katkıları ile Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Türk Alman Hukuku Sempozyumu düzenlenmiş ve Anayasa Mahkemesi ve Bireysel Başvuru hakkı ve şartları konulu doyurucu bir seminer gerçekleştirilmiştir. Yine Trafik Haftası nedeni ile Isparta Trafik Şube müdürlüğünü etkinliklerine Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleri katılmışlardır.

 

Baro Başkanlığımızı Milletvekili adaylarından; meslektaşımız Av. Recep Özel ile Önceki Valimiz Ali Haydar Öner ile Yine Sayın Milletvekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç ve Sayın Milletvekilimiz Nevzat Korkmaz ziyaret etmişlerdir kendilerine Isparta Baro Başkanlığı olarak başarılar diler Genel Seçimin Ülkemize Isparta’ya ve Baromuza hayırlı olmasını dileriz

 

6217 sayılı yasa ile Yargı hizmetlerini hızlandırılması amacı ile 13. maddede yapılan yeni uygulama ile Ceza Yargılamasında ki temyiz başvurusunda harç yatırma zorunluluğu ile ilgili olarak Sitemizde Meslektaşlarımıza yardımcı olma anlamında CMK Komisyonunca kara alınmış ve ilan edilmiş akabinde konu ile ilgili olarak Türkiye Barolar Birliğine ve Isparta C. Başsavcılığına da yazılı müracaat edilerek, ilgili Yönetmeliklerde değişiklik yapılana kadar ki dönemde ki karışıklığın giderilmesi talep edilmiştir.

 

Baromuz Stajerlerinden Av. Ayşe Yaman Av. Ahmet Kökmen, Av. Mustafa Zümre,Mustafa Oral Kılınç Avukatlık antlarını içerek aramıza katılmışlardır kendilerine başarılar dileriz.

 

13/05/2011 tarihinde Dil Bayramı nedeni ile Baro Başkanlığımızca bir mesaj yayınlanmış ve sitemizde ilan edilmiştir Hepimizin Dil Bayramı Kutlu olsun.

 

Baron sigorta ile Baro Başkanlığımız arasında yapılan protokol uyarınca ikinci etap mesleki sorumluluk sigortaları yapılmaya başlanmıştır ilk 100 kişiyi tamamladığımız taktirde teminat limitimiz Isparta baro Başkanlığı olarak 3.500,000,00 TL ye yükseltilmiş olacaktır, şimdiden destekleriniz ve mesleki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Yine Isparta Barosu Dergisinin 3. sayı hazırlıkları başlamıştır. Dergimizde yazısının yayınlanmasını isteyen meslektaşlarımızın yazılarını, sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selcen Deniz Uzunbacak’a 10 gün içerisinde göndermeleri önemle rica olunur.

 

Ankara Baro Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Antalya Baro Başkanı Zafer Köken Atatürkçü Düşünce Derneğinin düzenlediği Hukuk ve Siyaset konulu seminer öncesinde Baro Başkanımızı ziyaret etmişlerdir. Hemen akabinde ise Türkiye Barolar Birliğini 31. Olağan mali genel kurulu Adana ilinde icra edilmiş ve TBB nin olağan mali genel kuruluna Isparta Baro Başkanı Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu Yine TBB Disiplin Kurulu üyemiz Önceki Dönem Baro Başkanımız Av. Ünal Çankaya ile Isparta Barosu Delegasyonundan Delegelerimiz önceki dönem Baro Başkanlarımız Av. Erol Berber ile Av. Gamze Budak katılmışlardır. TBB Mali Genel Kurulu,Yönetim kurulunu ibra yönünde karar alınmıştır.

 

19/05/2011 tarihinde Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile Baro Başkanlığımız Kutlama mesajını yayınlamış ve kutlamalara da Isparta Baro Başkanı seviyesinde katılmışlardır, hepimizin Bayramı Kutlu olsun.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunca yapılan proje teklif çağrısı uyarınca Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı - (DİHAA) Ülke Bazlı Destek Programı Çerçevesinde Isparta Barosu Yönetim Kurulu Üyelerince alınan karar ile Yönetim kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı Av. Abdullah Çelik tarafından bir komisyon oluşturulmuş Başkanlığına Av. Gülnur Özyurt getirilerek S.D.Ü MYO Öğretim Üyeleri ve Isparta Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi Uzmanlarının katıldığı bir dizi hazırlık toplantıları gerçekleştirilerek bir proje hazırlanmış idi bu projenin Avrupa Birliğince yapılan değerlendirilmesi neticesinde 27 puan ile projemiz kabul görmemiş ise de başta Av. Abdullah Çelik ve yine Av. Gülnur Özyurt’a özverili çalışmalarından dolayı teşekkürü bir borç biliriz kaldı ki ilgili çalışma değil Isparta da Türkiye de çok sayılı olmasına karşın az bir puan ile projemizin kabul edilmemiş olması bizi umutlandırmış ve ileriki günlerde hazırlanacak olan bir projede elde ettiğimiz tecrübeler ile başarılı olacağımızın sinyali elde edilmiştir.

Isparta Belediyesi tarafından yapımı amacı ile temeli atılan Doğal yalıtım Malzemeleri Fabrikasının temel atma törenine Baro Başkanı Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Av.M.Yıldırım Görgülü ve Av.Hıdır Yıldız katılmışlardır. Isparta’mıza hayırlı olsun

 

20/05/2011 tarihinde ise Isparta Meslek Odaları turnuvası düzenlenmiş olup Her sene olduğu gibi Isparta Baro Başkanlığı da turnuvaya katılacak olup ilgili Turnuvada Baromuzu temsil edecek olan Futbol Takımı Kadrosu belirlenmiş ve kendilerinin ilgili turnuva ile ilgili Forma v.d ihtiyaçları karşılanmıştır. Isparta Barosu Futbol Takımı büyük gayret göstererek çeyrek finale yükselmiştir ; Isparta Baro Başkanlığı olarak tek ihtiyacımız olan Baro Takımımızın maçlarda siz değerli meslektaşlarımız tarafından desteklenmesi ve bu destekler ile kupayı almak olduğunu belirtmek isteriz.

 

Yine 24 – 25 - 26 Mayıs 2011 tarihi itibariyle de üç gün boyunca Avukat çalışanları ve sekreterlerine Isparta 1.2.3. İcra Müdürlerince, Baro Başkanlığımızca yapılan organizasyon ile İcra Dosyaları tetkiki ilgili Avukat adına yapılan inceleme ve evrak tanziminde dikkate edilecek hususlar hakkında seminer sonunda sertifika verilmesine Yönetim kurulunca karar verilmiş ilgili seminer icra edilmiş ve 48 Avukat çalışanına sertifikaları ve yine 1. 2. 3. icra müdürlerine de Isparta İcra Tetkik mercii yargıcımızca takdim edilmiştir bu seminerde emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız.

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ile Isparta Baro Başkanlığı tarafında da 28/05/2011 tarihinde 01/07/2012 Yılında yürürlüğe girecek olan Borçlar Kanunu ile ilgili olarak Bölge semineri düzenlenmiştir. İlgili seminere TBB Başkan Yardımcısı Av.Talay Şenol ile TBB Hukuk Müşaviri Av.Özcan Çine ve ilgili Borçlar Kanunu yapılmasında komisyonda görevli olan Prof. Dr. Nevzat Koç, Prof. Dr. Gökhan  Antalya, Prof. Dr. Cevdet Yavuz, ve Prof Dr. Atilla Altop’un katılımı ile Yeni Adliye Sarayı Konferans salonunda Saat 9.00 da 1. kısım öğle yemeği akabinde ikinci kısmı olmak üzere seminer düzenlenmiş. Burdur Baro Başkanlığı da ilgili seminere kalabalık bir gurup ile iştirak etmişlerdir. Bu Seminerin icrasında da emeği geçen herkese ve bu imkanı bize sağlayan TBB Başkanı Av.V. Ahsen Coşar başta olmak üzere Başkan Yardımcısı Av. Talay Şenol Hukuk Müşaviri Av. Özcan Çine ile Bütün Yönetim Kurulu üyelerine şükranlarımızı sunarız.

Bu arada T.B.B. Tarafından Bastırılmış olan HMUK-TBK ve TTK, Ücreti TBB Isparta Baro Başkanlığınca ödenerek 200 takım alınmıştır isteyen meslektaşlarımıza (ücretsiz olarak) Baro kaleminde dağıtım yapılmaktadır bilgilerinize arz edilir.

 

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımıza, Üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 03/04/2011 tarihi ile 03/06/2011 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, bundan sonraki faaliyet raporlarımızın öncesinde de arz ettiğimiz üzere Olağan Genel Kurullarımızda değil, en geç aydan aya bu şekilde İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmaya çalışılacağını belirtir, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleri ispartabarosu.org.tr sitemizden takip edebileceğinizi ,faaliyet raporlarımızda arz etiğimiz hususların ayrıntılarının sitemizde bulabileceğinizi belirtir,şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgi ve saygılarımızla arz ederim.    03/06/2011

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulu Adına

Baro Başkanı

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞU

 

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun 03/06/2011- 03/07/2011 tarihleri arası

9. Faaliyet Raporu

 

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız

 

Göreve geldiğimizden bu yana her ay boyunca, İki yılda bir gerçekleştirilen Faaliyet Raporlarımızı sizlerle her ay paylaştık ve bu raporumuzla birlikte tam 9 Faaliyet raporu yayınladık. Bu şeffaf bir yönetim anlayışı ile bütün çalışmalarımızı sizlere özetlemeye gayret gösterdik. Bütün Faaliyet raporlarımızda dile getirdiğimiz üzere, her an güncellenmekte olan Baro başkanlığımızın resmi sitesi  ispartabarosu.org.tr adresli sitemizden faaliyetlerimizi, seminerlerimizi, yasal değişiklikleri,meslektaşlarımız ile ilgili haberleri,Yönetim Kurulu Kararlarını,mali bütçemizi,harcamaları, v.s etkinliklerimizi anında  haberdar olmanızı  olabildiğince yayınlamaktayız. 9. Faaliyet raporunu sizlere arz ederiz

 

8. Faaliyet Raporumuzun hemen akabinde Isparta Barosu Yönetim Kurulu olarak Yönetim Kurulu toplantılarını olağan olarak icra etmeye devam ettik ve bu ana kadar toplam 4 yönetim kurulu toplantısı icra ettik bütün yönetim kurulu gündemlerimiz ve yine alınan karaların tamamı yukarıda belirttiğimiz üzere sitemizde anında ilan edilmektedir.

 

Önümüzün yaz olması nedeni ile meslektaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bu dönem içerisinde çeşitli spor merkezleri ile anlaşmalar yapılmış ve meslektaşlarımıza indirimler elde edilmiştir.Başta Eğlenex Spor merkezi ile anlaşılmış meslektaşlarımız için %10 indirim sağlanmıştır  B Fit Spor merkezi ile anlaşılmış meslektaşlarımız için % 20 indirim sağlanmıştır.Sporta Spor merkezinden % 30 Fit Kulüpte aylık ücrette büyük indirim sağlanmış ve bununla da yetinilmemiş Müzik faaliyetlerinde bulunmak isteyen meslektaşlarımız için de Pramit Müzik okulundan da gerek meslektaşlarımız gerekse çocukları için yaz okularında % 20 lik bir indirim tarifesi alınmıştır yine bununla da yetinilmemiş önceki anlaşmalı  resturant ve lokantalar dışında Gül bahçesi resturant ve aile çay bahçesi ile anlaşılarak 9 menü de 1 menü indirimi sağlanmıştır.

 

Yine S.D.Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalı başkanı Prof Dr. Serhat Gürpınar başkanlığında ve öğretim görevlilerince meslektaşlarımıza yönelik Adli Tıp uygulamalarına ilişkin konferans verilmiş ve bu konferans ile Adli Tıp alanında ki gelişmeler ve meslektaşlarımızın istifadeleri sağlanmıştır

 

Baromuz Stajer avukatlarından Şule Albayrak Özdemir de yeminini yaparak aramıza katılmıştır kendisine hayırlı olsun deriz.

 

Yine 2011 yılı Milletvekili genel seçimlerini yapılması nedeni ile Baro Başkanlığımızı Ak Parti milletvekilleri Meslektaşımız Sayın Av. Recep Özel ile yine Ak Parti Milletvekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç ile CHP milletvekili Sayın Ali Haydar Öner ile MHP Milletvekili Sayın Nevzat Özdemir ile Has Parti Milletvekili adayı meslektaşımız Av. Faruk Algınkılıç seçim öncesinde ziyaret etmişlerdir hepsine teşekkürü bir borç bilir yeni görev alanlarına da Başaralar dilediğimizi, beyan ederiz.

 

Adalet bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığımız arasında veri erişim paylaşım ve kullanım esaslarına ilişkin Protokol imzalanmış ve bu protokol kapsamında meslektaşlarımızın elde ettiği imkanlar Baromuzun sitesinde ilan edilmiştir.

 

Yine Baro Başkanlığımızı Isparta Askeri Mahkeme Başkanı Hakim Yarbay Gökhan Göktaş ile Hakim Binbaşı Günay Güzel ziyaret etmişlerdir kendilerine nezaketlerinden dolayı teşekkür ederiz.

 

Yine Avukatlık kanunu 9. maddesi uyarınca Meslektaşlarımızın kullanmakta oldukları kimlikler değiştirildiğinden 30/06/2011 tarihinde eski kimliklerin hükümsüz olduğu sitemizde ilan edilmiş yine 30/06/2011 tarihinde tekrar ilan edilerek yeni kimliklerin müracaatının ivedi olarak baromuza müracaat ile yapılması istenmiştir bu konuda meslektaşlarımızın hassasiyet göstermesi önemle yine rica olunur.

 

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 19-20 Mart 2011 tarihinde yaptığı toplantıda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 56/5.maddesi ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 18.maddesinde de sözü edilen “yetki belgesi” nin “bir vekaletnameye dayanılarak çıkarılması ve vekaletname hükmünde olması”  nedeniyle, “CMK kapsamında yapılan görevlendirmelere dayalı yetki belgesi vekaletname niteliğinde görülmediğinden bu yetki belgelerine vekalet pulu yapıştırılması gerekmediğine” oybirliğiyle karar vermiş ve sitemizde ilan edilmiştir.

 

Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6217 sayılı Kanun'la ceza yargılamasındaki itiraz ve temyizler için harç alınmasına başlanılmış, Uygulamada zorunlu müdafi kapsamındaki davalarda ilgili harcın tahsili konusunda kimi tereddütler yaşanmış bu konuda gerek Isparta Cumhuriyet Baş savcılığına gerekse Adalet komisyonu Başkanlığına resmi yazılar yazılmış bu konuda ki yazılar sitemizde ilan edilmiştir. Hemen akabinde de Yönetmelik değişikliği ile, ceza yargılamasında Ceza Muhakemesi Kanununa göre görevlendirilen müdafi veya vekil tarafından ödenen temyiz, istinaf ve itiraz harçları ile mutat olan taşıta göre gerçek masraf üzerinden yapılan zorunlu yol giderlerini, acele ve zorunlu hallerde ise bu Yönetmeliğin 11.maddesinde sayılan mercilerin kabulü üzerine mutat taşıt dışındaki araçlarla yapılan zorunlu yol giderlerinin görevli müdafi veya vekilin ücreti ile birlikte banka hesabına ödeneceği hüküm altına alınmış ve bu da yine baromuzun sitesinde anında ilan edilmiştir.

 

Baro Başkanlığımızca Yargıtay ve Danıştay Başkanlıklarına teşekkür yazısı yazılmış ve Başkanlarımızın yeni görevlerinde Başaralı olmaları temenni edilerek Yargıda ki yoğun iş yığılmasını çözeceklerindeki inancımızın tam olduğu belirtilmiş sitemizde ilgili yazılar ilan edilmiştir.

Isparta Baro Başkanlığı Av. Ömer Berber başkanlığında kurulan Futbol takımı ile Meslek odaları turnuvasına katılmış, meslektaşlarımızın bütün ihtiyaçları (forma,krampon vd) Baro Başkanlığımızca karşılanmış,Takım oyuncusu meslektaşlarımızın büyük gayret ve sarf ettikleri performans Başkanlığımızca taktirle karşılanmıştır.Başta Av. Ömer berber olmak üzere  Takım oyuncusu Av Halil Evliya - Av.Murat Yiğit - Av.Sadık Çevik - Av.Barış Piroğlu - Av.Muhammet Hilal - Av.Mehmet Özdama - Av.Abdurrahman Eseryel - Av.Ethem Durmuş - Av.Taylan Aydın - Av.Ahmet Güngör - Av.Mahmut Şahbaz - Av.Hıdır Yıldız-Av.Muhammet Uçgun’a Isparta Baro Başkanlığına yaptıkları katkıdan dolayı teşekkürlerimizi iletir yağmur çamur demeden verdikleri mücadeleden dolayı kendilerini kutlarız.Av. Muhammet Hilal’e de sakatlığı nedeni ile geçirdiği ameliyat nedeni ile 4 ay süre ile aramızdan ayrılması nedeni ile acil şifalar diler kendisine minnettar olduğumuzu belirtiriz.

Jandarma teşkilatının 172. kuruluş yıldönümüne Baro Başkanı olarak Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu ile yönetim kurulu üyemiz Av. Sevinç Düz katılmışlardır.

Yine Barolar birliğinin 2011/45 sayılı duyurusu sitemizde ilan edilmiş ve Avukat stajyerlerimizden gelen talepler doğrultusunda ve ödemeler konusunda mağduriyet yaşanmaması amacıyla staj kredilerinin aylık olarak ödenmesine karar verilmiş olup, ödemeler haziran ayından başlayarak her ayın ikinci iş günü yapılacağı Konu ile ilgili avukat stajyerlerimizin bilgilendirilmesi gerçekleştirilmiştir.

Konya Barosunun Kuruluşunu 99. Yıldönümüne davet üzerine Birlik başkanımız Av. V. Ahsen Coşar ve Yine Birlik yönetim Kurulu üyesi Av. Turgay Bilge ile birlikte diğer Baro başkanları gibi Isparta Baro Başkanımız Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu ile Başkan Yardımcımız Av. Abdullah Çelik Katılmışlardır.

Yine Avukat kimlik kartlarımız ile Petrol Ofislerinden aldığımız akaryakıt neticesinde meslektaşımızın %3 lük indirimden istifade etmesinin dışında her alına akaryakıt neticesinde Baromuzun da %1 gelir elde ettiği sitemizde ilan edilmiştir.

TBB’ce icra edilen Adana ilinde icra edilen 31. Olağan mali genel kurul tutanakları Isparta Baro Başkanlığımızın sitesinde ilan edilmiştir.

Isparta ili Damgacı sokakta bulunan 19. yüzyıl eseri olan Demiralaylar Konağı Sayın Valimiz Memduh Oğuz ile yapılan Protokol ile teslim alınmıştır. Söz konusu bina öncesinde de ifade ettiğimiz gibi ücretsiz olarak Isparta İl genel Meclisince 10 yılığına baromuza ücretsiz olarak tahsis edilmiştir ilgili binanın Bütün tadilat ve tefrişleri tamamen Türkiye Barolar Birliğince gerçekleştirilecek olup konu ile ilgili Isparta Belediyesine yapılan müracaatların neticelenmesinin hemen akabinde ilgili binamızın tadilatı TBB’ce başlatılacak tefrişi ile birlikte 5 Eylülde ki Adli Yıl açılışına yetiştirilecektir Bütün meslektaşlarımıza HAYIRLI OLSUN deriz. İlgili binamızın açılışından sonra ki alt yapı hizmetlerinin güçlenmesi nedeni ile Baro Başkanlığımızın meslektaşlarımıza yönelik hizmet ve faaliyetleri çok daha artacaktır.TBB teknik büro ile yapılan görüşmeler ve ilgili binanın tefrişini ne şekilde yapılacağı kararlaştırılmış olup Başka TBB Başkanımız ve Bütün Yönetim Kurulu üyeleri ile TBB nin teknik birimlerinde çalışan  İnşaat Mühendisi Mimar ve arkadaşlarımıza şimdiden teşekkürü bir borç biliriz.

Öncesinde aras Kargo ile yapılan anlaşma neticesinde bazı meslektaşlarımızın ilgili indirimden yararlanamadıklarını bizlere iletmeleri neticesinde Aras kargo ile yapılan görüşmeler neticesinde meslektaşlarımızın aras kargoya gerekli bilgilerini vermediklerini öğrendik konu ile ilgili olarak sitemizde ilgili ilanları yaptık ilgili indirimlerden meslektaşlarımızın yaralanması için gerekli bilgilerini Aras kargoya vermelerini önemle rica ederiz.

Yine Türkiye Barolar birliğince başlatılan E imza kampanyası neticesinde 3 yılık e imzanın  99 TL olduğunu ve baromuza müracaatlarınızı beklediğimizi belirtiriz

Türkiye Barolar Birliğince Isparta Baromuza ücretsiz olarak verilen Wosvagen marka 8+1 minibüsümüz bütün meslektaşlarımıza hayırlı olsun 32.AV.146 plakalı aracımız bundan sonra baromuzun seminerlerinde kullanılacağı gibi oluşturulacak ücret tarifesi ile  keşifler de v.s hizmetlerde şehir dışı olmamak kaydı ile  kullanılabilecektir saygılarımızla arz ederiz

01/10/2011 tarihinde Yürürlüğe girecek olan HUMK ile ilgili tanıtım semineri Türkiye Barolar Birliğince Antalya Baro Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir yeni hizmet aracımız ile Isparta Baro Başkanlığınca da katılım sağlanmıştır ancak yoğun istek nedeni ile TBB ne yazılan yazı ile HUMK nun tanıtım semirenin Isparta ilinde de Isparta Baro Başkanlığının ev sahipliğinde Borçlar kanun tanıtımında olduğu gibi talep edilmiştir bilgilerinize arz ederiz.

Yine Isparta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı adına Isparta Valimiz Memduh Oğuzun düzenlediği yemeğe Başkanımız Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu ile Başkan yardımcımız Av. Abdullah Çelik katılmışlardır

Yine Isparta İdare Mahkemesi Başkanımız Sayın Hasan Uzunova ve İdare Mahkemesi Yargıcı Sayın Mikail Kılıç tarafından Baro Başkanlığımıza iadeyi ziyaretlerde bulunulmuş olup kendilerine bu ziyaretten dolayı teşekkürlerimizi iletiriz.

Baro Başkanımız Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu ile Yönetim Kurulu üyemiz Av. Ali Osman Altunbaşak ve Yönetim Kurulu üyemiz Av. Sevinç Düz tarafından da Yeni atanan Defterdarımız Sayın Rahmi Tuğran ziyaret edilmiş olup kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz

Antalya Baro Başkanımız Sayın Av. Zafer Köken ile Başkan Yardımcısı Av. Alper Tunga Bacanlı Isparta Baro Başkanlığımızı ve Isparta Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Mustafa Yıldırım’ı ziyaret etmişlerdir kendilerine bu ziyaretten dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

Bu arada T.B.B. Tarafından Bastırılmış olan HMUK-TBK ve TTK, Ücreti TBB Isparta Baro Başkanlığınca ödenerek 200 takım alınmıştır isteyen meslektaşlarımıza (ücretsiz olarak) Baro kaleminde dağıtım yapılmaktadır almayan meslektaşlarımızın bilgilerine arz ederiz

 

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımıza, Üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 03/06/2011 tarihi ile 03/07/2011 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, bundan sonraki faaliyet raporlarımızın öncesinde de arz ettiğimiz üzere Olağan Genel Kurullarımızda değil, en geç aydan aya bu şekilde İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmaya çalışılacağını belirtir, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleri ispartabarosu.org.tr sitemizden takip edebileceğinizi ,faaliyet raporlarımızda arz etiğimiz hususların ayrıntılarının sitemizde bulabileceğinizi belirtir,şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgi ve saygılarımızla arz ederim.    04/07/2011

 

 

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞU

Isparta Barosu Başkanı

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun 03/07/2011- 03/08/2011 tarihleri arası

10. Faaliyet Raporu

 

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız

 

ÖNCELİKLE BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMIZIN GEREK ADLİ TATİLİNİ GEREKSE RAMAZANINI KUTLAR SAĞLIKLI MUTLU NİCE ADLİ TATİLLER VE RAMAZANLARA ULAŞMAMIZ TEMENNİSİ İLE ISPARTA BAROSU ADINA ŞAHSIM VE YÖNETİM KURULUM OLARAK SAYGILAR SUNARIM.

 

Göreve geldiğimizden bu yana her ay boyunca,İki yılda bir gerçekleştirilen Faaliyet Raporlarımızı sizlerle her ay paylaştık ve bu raporumuzla birlikte tam 10 Faaliyet raporu yayınladık. Bu şeffaf bir yönetim anlayışı ile bütün çalışmalarımızı sizlere özetlemeye gayret gösterdik. Bütün Faaliyet raporlarımızda dile getirdiğimiz üzere, her an güncellenmekte olan Baro başkanlığımızın resmi sitesi  ispartabarosu.org.tr adresli sitemizden faaliyetlerimizi, seminerlerimizi, yasal değişiklikleri,meslektaşlarımız ile ilgili haberleri,Yönetim Kurulu Kararlarını,mali bütçemizi,harcamaları, v.s etkinliklerimizi anında  haberdar olmanızı  olabildiğince yayınlamaktayız. 10. Faaliyet raporunu sizlere arz ederiz

 

9. Faaliyet Raporumuzun hemen akabinde Isparta Barosu Yönetim Kurulu olarak Yönetim Kurulu toplantılarını olağan olarak icra etmeye devam ettik,

bütün yönetim kurulu gündemlerimiz ve yine alınan karaların tamamı yukarıda belirttiğimiz üzere sitemizde anında ilan edilmektedir.

 

Önümüzün yaz olması nedeni, Bütün meslektaşlarımıza iyi tatiller dileriz. Hepinizin bildiği üzere bu faaliyet raporunda sizler gibi bizlerde acılıyız. Diyarbakır da 13 Askerimizin şehit edilmesi nedeni ile üzüntülü ve kızgınız. Bundan dolayı Isparta Barosu olarak yayınladığımız kamuoyu mesajımızla da” Diyarbakır Silvan’da Mehmetçiklerimize yönelik Saldırıyı kınıyoruz; Amacı ne olursa olsun, insanlığa acı ve gözyaşından başka bir şey vaad edemeyecek olan terörün her türlüsünü nefretle kınıyoruz. Terörün her türlüsünü her zaman lanetledik. Askerimize yapılan bu hain saldırıyı Isparta Barosu olarak nefret ve şiddetle kınıyoruz.”  Diyerek Vefat eden Askerlerimizin acısını paylaşmaya çalıştık. Öncelikle Hepimizin başı sağ olsun

 

Yine Isparta Baro Başkanlığı olarak Davet edildiğimiz Ankara Barosunu 87. kuruluş Yıldönümüne katıldık ancak 13 Askerimizin Şehit edilmesi nedeni ile ilgili kutlama iptal edilmiş ve yerine katılımcı Baro Başkanları arasında Isparta Baro Başkanlığımızın da bulunduğu bir Terörü Lanetleme mesajı Ankara da deklare edilmiştir.

 

Baromuz Stajerlerinden Stajer Av. Ali Kaya’nın yemin töreni yapılarak, Meslek camiamıza bir yeni meslektaşımız daha kazandırılmıştır kendisine başarılar dileriz.

 

Isparta Adliyesine Teftiş amacı ile gelen HSYK Baş Müfettişlerine Başkanlığımızca yapılan ziyaret neticesinde Baş Müfettişlerimiz İlhan Önkal ile Ramazan Çetin ve Beraberinde Sayın Isparta C.Başsavcımız Mustafa Yıldırdım ile birlikte Baro Başkanlığımıza iadeyi ziyarette bulunmuşlardır. Kendilerine Teşekkür ederiz.

 

Eski Avukat Kimlik Kartlarımızın kulanım süresi TBB’ce alınan karar ile 31/10/2011 tarihine kadar uzatılmıştır bundan dolayı Sayın meslektaşlarımızdan isteğimiz 31/10/2011 tarihine kadar eski kimlik kartlarını yenileri ile değiştirmeleridir.

 

Adalet Bakanlığı Avrupa Genel müdürlüğünce yürütülen Mahkeme Yönetim Sisteminin Desteklenmesi Projesi 1, 2007 yılında başlanmış olup proje 2009 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır Söz konusu proje Adalet Bakanlığı ve Avrupa 
Konseyi işbirliği i ile yürütülmekte olup ikinci proje pilot adliyelerinden biride Isparta Adliyesi olup, bu konuda meslektaşlarımıza sitemizde ilan edilmiştir. Söz konusu Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi http:www.myd.adalet.gov.tr adresinden alınabilecek olup bu konuda görüş ve önerilerinizi Baro Başkanlığımıza 01/09/2011 tarihine kadar göndermenizi önemle rica ederiz.

 

Isparta Baro Başkanlığımıza TBB’ce ücretsiz olarak Tahsis edilen minibüsten sonra, Isparta Baro Başkanlığımıza Isparta Valiliği İl Özel İdaresince tahsis edilen ve Isparta Baro Başkanlığı idari ve Sosyal tesisi olarak kullanılacak olan Demiralaylar Köşkünün TBB ce tadilatı ve tefrişi amacı ile yapılan müracaatlar neticesinde gerekli izinler Baromuzun müracaatı ile Antalya Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan 11/07/2011 tarihli 1529 sayılı kara alınmıştır. İlgili Tadilat ve Tefrişinden sonra yeni Baro Hizmet ve sosyal tesisimizin açılışı inşallah Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilecektir bilgilerinize arz olunur. Konuyla ilgili olarak TBB tarafından ilgili binanı tadilatı ve tefrişi ile ilgili ihaleler yapılmış ve sorumu taşerona bina teslim edilmiştir

 

Aras Kargo ile yapılan ve meslektaşlarımızın hizmetine sunulan ve kargo başı 2.75 TL olan Kargo hizmeti ile ilgili Sözleşme Isparta Baro Başkanlığımız ile Aras Kargo arasında yenilenmiştir bilgilerinize sunarız.

 

Yine TBB sitesinde ilan edilen Staj Kredileri ile ilgili yine CMK yol giderlerinin KDV den muaf oluşu ile ilgili karalar sitemizde ilan edilmiştir.

 

Denizli Baro Başkanlığına yeni seçilen Komşu ilimiz Barosu Denizli Baro Başkanı Sayın Av. Müjdat İlhan Isparta Barosu Başkanı Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu tarafından ziyaret edilmiştir

Yine Isparta Baro Bülteninin Yeni sayısı da Yayınlanmış olup,4. sayımızı sizlere takdim etmenin büyük gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız.(Dağıtımına başlanmıştır!)

Bu arada T.B.B. tarafından bastırılmış olan HMUK-TBK ve TTK, Ücreti TBB Isparta Baro Başkanlığınca ödenerek 200 takım alınmıştır isteyen meslektaşlarımıza (ücretsiz olarak) Baro kaleminde dağıtım yapılmaktadır almayan meslektaşlarımızın bilgilerine arz ederiz.

TBB tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen Meslek içi seminer katılım sertifikaları katılımcı meslektaşlarımıza dağıtılmaya başlanmıştır, yine meslek odası turnuvasında Baromuzu temsil eden meslektaşlırımızıda teşekkür sertifikaları dağıtılmaktadır.Bilgilerinize arz ederiz.

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımıza, Üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 03/06/2011 tarihi ile 03/07/2011 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, bundan sonraki faaliyet raporlarımızın öncesinde de arz ettiğimiz üzere Olağan Genel Kurullarımızda değil, en geç aydan aya bu şekilde İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmaya çalışılacağını belirtir, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleri ispartabarosu.org.tr sitemizden takip edebileceğinizi ,faaliyet raporlarımızda arz etiğimiz hususların ayrıntılarının sitemizde bulabileceğinizi belirtir,şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgi ve saygılarımızla arz ederim.    25/07/2011

 

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞU

Isparta Barosu Başkanı

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun  03/08/2011- 03/10/2011 tarihleri arası

11. Faaliyet Raporu

 

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız

 

ÖNCELİKLE BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMIZIN YENİ ADLİ YILINI KUTLAR BİR ÖNCEKİNDEN ÇOK DAHA BAŞARILI MUTLU VE KAZANÇLI BİR ADLİ YIL GEÇİRMENİZİ TEMENNİ EDER ISPARTA BAROSU ADINA ŞAHSIM VE YÖNETİM KURULUM OLARAK SAYGILAR SUNARIM.

 

Göreve gelmemizin üzerinden toplam bir yıla yakın bir süre geçmiş olmasına karşın önceki dönemlerde iki yılda bir genel kurullarda kaleme alınan Faaliyet Raporunu her ay düzenli olarak sizlere göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu faaliyet raporumuzla birlikte toplam 11. faaliyet raporumuzu yayınlamış bulunmaktayız. Bu şeffaf bir yönetim anlayışı ile bütün çalışmalarımızı sizlere özetlemeye gayret gösterdik ve göstermekteyiz. Bütün Faaliyet raporlarımızda dile getirdiğimiz üzere, her an güncellenmekte olan Baro başkanlığımızın resmi sitesi  ispartabarosu.org.tr adresli sitemizden faaliyetlerimizi, seminerlerimizi, yasal değişiklikleri, meslektaşlarımız ile ilgili haberleri, Yönetim Kurulu Kararlarını, mali bütçemizi, harcamaları v.s etkinliklerimizi anında  haberdar olmanızı olabildiğince yayınlamaktayız. 11. Faaliyet raporunu sizlere arz ederiz.

 

10. Faaliyet raporunun hemen arkasından Adli Tatil; Ramazan, Ramazan Bayramı,30 Ağustos Zafer Bayramı gibi özel günleri beraber kutladık ve yaşadık. Adli tatil nedeni ile Yönetim Kurulu toplantılarımıza ara vermedik ve Adli tatil dönemi içerisinde de Yönetim Kurulu toplantılarımızı düzenli olarak icra ettik. Hatta Adli tatil bizim için bir kazanç oldu ve bu dönem içerisinde yönetimdeki bütün arkadaşlarımızla birlikte Baromuza tahsis edilmiş olan Demiralaylar Konağının TBB tarafından tadilat ve tefrişine ağırlık verdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de Sosyal Tesisimizin açılışını yapacağız ve böyle güzel bir tesisi size kazandırmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız.

 

9 Ağustos 1969 tarihinden bugüne kadar geçen ve bir kurum için çok kısa sayılabilecek 42 yıl içinde aldığı mesafe ve elde ettiği kazanımlar itibari ile ulusal ve uluslararası düzeyde kendisine saygın ve güvenilir bir yer edinen Türkiye Barolar Birliği’nin 42.Kuruluş Yıldönümü hepimiz 09/08/2011 tarihinde kutladık. TBB’nin 42. kuruluş yıldönümü hepimiz için hayırlı olsun, kutlama mesajımız TBB’ ne gönderildi ve sitemizde ilan edildi.

 

CMK uyarınca Avukatlara ödenen zorunlu yol giderlerini vergiye tabi olmayacağı sitemizde duyuruldu. Yine TBB’nin PTT Genel Müdürlüğü ile yaptığı yazışmalar neticesinde hızlı tebligat ile ilgili hususlar sitemizde ilan edildi. Yeni Avukat Kimlik Kartları ile 20/06/2011 tarihinden itibaren Uyap üzerinden davaların açılabileceği harç ve giderlerinin yatırılabileceği Isparta barosu sitesinde ilan edildi, hatta bu konu ile  ilgili teknik cihaz ve alt yapıda Isparta Baro Başkanlığımıza kuruldu hepimize hayırlı olsun

 

Isparta Valiliği Çocuk Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Baro Başkanlığımızın katkılarından dolayı teşekkür mektubu gönderdi, bizde kendilerine emanet edilen çocuklara yaptıkları hizmetten dolayı teşekkürü bir borç bildiğimizi bu faaliyet raporunda belirtiriz.

 

 

Niğde Baro Başkanlığının Avukat Evi açılışına Isparta Baro Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak katılım sağlandı ve Niğde Avukat evinin açılışı gerçekleştirilerek Isparta Barosunun Hayırlı olsun dilekleri Niğde Baro Başkanlığına iletildi. Yargıtay ve Danıştay Başkanlığına atanan yeni Başkanlarımız Isparta Baro Başkanlığına kendilerine Baro Başkanlığı olarak gönderdiğimiz başarı dilekleri üzerine teşekkürlerine ilettiler, bizde kendilerine başarılar dileriz.

 

Yine TBB’nin CMK gereğince zorunlu Müdafilere ve vekillerce ödenmek zorunda kalan Temyiz istinaf ve itiraz harçlarının ne şekilde geri iadesini alabileceklerine dair 2011/57 Sayılı duyurusu sitemizde ilan edilerek konu ile ilgili uyuşmazlık çözümlenmiş oldu.

 

Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklığın yol açtığı kıtlık, açlık ve susuzluk nedeniyle başta Somali olmak üzere tüm bölge halkının büyük bir insanlık dramı ile karşı karşıya bulunduğu son günlerde, yapılan yardımları Isparta Barosu olarak destekledik ve tüm meslektaşlarımızın konuya duyarlı oldukları düşüncesiyle, kısa mesajla yardım yapılabilecek telefon numaralarını yayınlayarak katkı sağlamaya çalıştık.

 

Yine Ramazan Münasebeti ile her sene olduğu gibi Meslektaşlarımız ile birlik ve beraberlimizi pekiştirme adına Yemek tertiplenmiş yemeğe başta Isparta Valimiz Memduh Oğuz ile C. Başsavcımız, İdare Mahkemesi Başkanımız, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız, Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcılarımız, İl Genel Meclisi Başkanımız, Hukuk Fakültesi Dekanımız ile önceki dönem Baro Başkanlarımız, çok kıymetli Siz meslektaşlarımız, Basın mensupları ve değerli eşleri ile çok yoğun ve kalabalık bir iftarda bir araya gelmiş bulunmaktayız.298 kişilik bir katılım sağlanması nedeni ile bazı aksaklıklar yaşanmış ise de bu konuda ki eksikliklerden dolayı hepinizin affına sığınırız, mazur görülmesini rica ederiz.

 

Yalvaç ve Şarkikarağaç İlçe temsilciliklerimizde de yine çok değerli İlçe temsilcilerimizce organize edilen iftar yemekleri gerçekleştirilmiş, İlçelerimizde de birlik ve beraberliğimiz tescillenmiş, Yalvaç İftar yemeğine Baro Başkanı Av. Gökmen Hakı Gökmenoğlu, Başkan yardımcısı Av.Abdulah Çelik Yönetim Kurulu Üyelerinden Av.Sevinç Düz ile Av. Hıdır Yıldız ve önceki Dönem Baro Başkanımız Av. Erol Berber katılmıştır.

 

Meslek odaları Futbol turnuvasında bizi temsil eden futbol takımındaki meslektaşlarımıza ve yine eğitim seminerlerine katılan meslektaşlarımıza sertifikaları dağıtılmış olup, hepsine teşekkürü bir borç biliriz.

 

Isparta Kapalı Cezaevindeki CMK Avukat görüş odaları tamamen yenilenmiş sağlıklı bir ortama kavuşturularak siz meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur hayırlı olsun deriz.

 

Isparta Baro Başkanlığı olarak Yargının üç ayağı olarak kabul edilen Meslektaşlarımıza savunmanlara Uyap Sisteminin ücretli yapılamayacağı bunu eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirten yazımızı ilettik, ilgili yazımızı yeniler Isparta Baro Başkanlığı olarak Uyap’ın Meslektaşlarımıza ücretsiz olarak tam anlamı ile tahsis edilmesi gerektiğini hele hele ücretli yapılmak istenmeksizin silahların eşitliğine aykırı olduğunu savunmasız bir yargı sisteminin olamayacağını belirterek ilgili talebimizi yenilediğimizi beyan ederiz.

 

Basında bir kısım meslektaşlarımız ile ilgili bazı haberler çıkmış bununla uzantılı olarak meslektaşlarımız ve meslek camiamız karalanmak istenmiş ise de Isparta Barosu Yönetim Kurulu olarak olaya hemen müdahil olunarak konuyla ilgili olarak Kamuoyu açıklaması hazırlanarak birkaç münferit olayın meslektaşlarımıza ve camiamıza lanse edilemeyeceği kamuoyu ile paylaşılarak ilgili kurumlara cevabi yazılar gönderilerek basında yer alması sağlanmıştır.

 

Avukatlık asgari ücret tarifesinin üçüncü kısmının 12. maddesi ile ilgili uygulaması yürütmeyi durdurma kararı ile durdurulmuştur. Bu konuda da ilanlarımızı sitemizde gerçekleştirdik. TBB’ nin 7. Spor oyunları Antalya’da (21-29 Ekim 2011 tarihlerinde) icra edilecek olup, gerekli ilanlar yine sitemizde ilan edilmiştir bilgilerinize duyurulur.

 

Baromuzu yeni atanan Isparta Defterdarımız Rahmi Turan ziyaret etmiş olup, bizi onurlandırmıştır. Kendisine teşekkürü bu raporumuzda bir borç biliriz.

 

Yine 30 Ağustos Zafer Bayramı önceki yılların coşkusu ile ancak bir o kadar Şehitlerimizin acı kaybı nedeni ile buruk olarak kutlanmıştır. Terör örgütünü önceki dönemlerde Askerimize, Polisimize namlu uzatmışlığı malumunuz idi; ancak son dönemde sivil halka ve kamu görevlisi olan öğretmenlere yönelik eylemleri Isparta Barosu mensubu bizleri çok ama çok üzmüş olup, konu ile ilgili Kamuoyu açıklamaları yapılmış ve bu konuda ki üzüntümüzün artarak devam etmekte olduğunu ve terörü lanetlediğimizi belirtiriz.

 

Yine 2011/2012 Adli Yıl açılışı 06/09/2011 günü gerçekleştirilmiş olup, bu açılışta ki gerek TBB başkanımızın gerekse Isparta Baro Başkanımızın konuşmaları sitede yer aldığı gibi Isparta Baro Başkanlığı olarak Yeni adli yıl açılışı nedeni ile yaptığımız tespitlerimiz ve hangi hususlarda Savunmanın eksiklerini olduğu tek tek kalem kalem belirlenerek kamuoyu ile paylaşılmış hepinizin sesi hepinizin sıkıntıları ilgili kurumlara iletilmeye çalışılmış, sitemizde ilan edilmiştir.

 

Adli Yargı Hakim ve Savcısı olarak görev yapacak 300 kişinin meslektaşlarımız arasından alınacağının ilanı sitemizde yapılmış ve meslektaşlarımızdan konu ile ilgili başvuruları alınmıştır. Adli Yargı Hakim ve Savcı sınavına girecek olan meslektaşlarımıza şimdiden başarılar dileriz.

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığımızca organize edilen 09-10-2011 tarihli Selanik gezisi yine sitemizde ilan edilmiştir.

 

Gaziler Günü nedeni ile Isparta Valiliğince düzenlenen törene Isparta Baro Başkanı olarak katılım sağlanmış ve konu ile ilgili mesajlar Isparta Gazi derneklerine gönderilerek sitemizde ilan edilmiştir. Bu vesile ile bütün gazilerimize minnettar olduğunuzu bu günlerimizi onlara borçlu olduğumuzu belirtmek isteriz.

 

Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde “Türkiye’de Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” adı altında bugüne değin Konya, Rize, Mardin, Aydın İlleri ile Antalya-Manavgat İlçesinde yürütülen Projenin 20 adliye biriminde daha uygulamaya geçilmesi ve ilgili Pilot Adliyelerden birinin de Isparta olması nedeni ile 08 Eylül 2011 tarihinde Birlik Merkezimizde anılan İllerin Baro başkan ve yönetim kurulları ile birlikte toplanılarak durum değerlendirilmesinde bulunulmuş, içerisinde Isparta Baro Başkanlığımızın da olduğu projenin getirdikleri ve götürdükleri değerlendirilmiş ve Adalet Bakanlığına yazılan bir yazı ile taleplerimiz iletilmiştir.

 

 

9. Faaliyet Raporumuzun hemen akabinde Isparta Barosu Yönetim Kurulu olarak Yönetim Kurulu toplantılarını olağan olarak icra etmeye devam ettik, bütün yönetim kurulu gündemlerimiz ve yine alınan kararların tamamı yukarıda belirttiğimiz üzere sitemizde anında ilan edilmektedir.

 

Eski Avukat Kimlik Kartlarımızın kullanım süresi TBB’ce alınan karar ile 31/10/2011 tarihine kadar uzatılmıştır. Bundan dolayı Sayın meslektaşlarımızdan isteğimiz 31/10/2011 tarihine kadar eski kimlik kartlarını yenileri ile değiştirmeleridir.

 

Adalet Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğünce yürütülen Mahkeme Yönetim Sisteminin Desteklenmesi Projesi 1. 2007 yılında başlanmış olup, proje 2009 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır. Söz konusu proje Adalet Bakanlığı ve Avrupa 
Konseyi işbirliği ile yürütülmekte olup, ikinci proje pilot adliyelerinden biride Isparta Adliyesi olup, bu konuda meslektaşlarımıza öncesinde sitemizde ilan edilmiştir. Bu doğrultuda 29/09/2011 tarihinde Isparta İlini Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Kanunlar Dairesi Genel Müdürü, yine Bakanlık Bürokratları, Bakanlık Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevlileri, Ankara Proje Ofis görevlileri ve proje sorumluları ve yine Avrupa Konseyi üyesi Yabancı yargı mensupları ziyaret etmişler konuyla ilgili bir tanıtım toplantısı yapılmış bu toplantıya Isparta Baro Başkanlığı olarak katılım sağlanmış ve bu toplantıda Baro Başkanlığımızın talepleri aynı gün hazırlanarak ilgililere teslim edilmiş ve konuyla ilgili olarak aynı raporumuz TBB Başkanlığına gönderilmiş hatta siz meslektaşlarımıza da aynı gün mail yolu ile bilgi aktarılmıştır.

 

Isparta Baro Başkanlığımıza TBB’ce ücretsiz olarak tahsis edilen minibüsten sonra, Isparta Baro Başkanlığımıza Isparta Valiliği İl Özel İdaresince tahsis edilen ve Isparta Baro Başkanlığı İdari ve Sosyal tesisi olarak kullanılacak olan Demiralaylar Konağının TBB’ ce tadilatı ve tefrişi amacı ile yapılan müracaatlar neticesinde gerekli izinler Baromuzun müracaatı ile Antalya Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan 11/07/2011 tarihli 1529 sayılı karar alınmıştır. İlgili tadilat ve tefrişinden sonra yeni Baro İdari ve Sosyal tesisimizin açılışı bu ay içerisinde gerçekleştirilecektir. Bilgilerinize arz olunur.

 

Isparta Baro Bülteninin yeni sayısı da yayınlanmış olup, Bütün meslektaşlarımıza dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Dergimizde yazısını yayınlanmasını isteyen meslektaşlarımızın ilgili derginin editörü v e yayın kurulu ile irtibata geçmesini rica ederiz.

Bu arada TBB tarafından bastırılmış olan HMUK-TBK ve TTK, Baro kaleminde dağıtım yapılmaktadır. Almayan ve almak isteyen meslektaşlarımızın baro kalemine müracaat etmesi önemle rica olunur. HUMK 01/10/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bundan ötürü bu yasamızın da yine siz meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diler konuyla ilgili el notları ve yasada ki değişiklikle ilgili önümüzde ki günlerde konferanslar düzenleneceğini ilgili seminer planlarının yapıldığını ancak bu arada ilgili el notlarını HUMK ile ilgili bütün meslektaşlarımıza 01/10/2011 tarihli yürürlükten önce Baro Başkanlığımızca gönderildiğini belirtmek isteriz.

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımıza, Üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 03/08/2011 tarihi ile 03/10/2011 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, bundan sonraki faaliyet raporlarımızın öncesinde de arz ettiğimiz üzere Olağan Genel Kurullarımızda değil, en geç aydan aya bu şekilde İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmaya çalışılacağını belirtir, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleri ispartabarosu.org.tr sitemizden takip edebileceğinizi ,faaliyet raporlarımızda arz ettiğimiz hususların ayrıntılarının sitemizde bulabileceğinizi belirtir, şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgi ve saygılarımızla arz ederim.    03/10/2011

 

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞU

Isparta Barosu Başkanı

 

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun  03/10/2011- 29/10/2011 tarihleri arası

12. Faaliyet Raporu

 

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız

 

ÖNCELİKLE ;Laik Cumhuriyetimizi ve kazanımlarını, Demokrasiyi, sonuna kadar koruma kararlılığı ile Cumhuriyetimizin 88. yılını veCUMHURİYET BAYRAMINIZI kutluyoruz.ISPARTA BAROSU ADINA ŞAHSIM VE YÖNETİM KURULUM OLARAK HEPİNİZE SAYGILAR SUNUYORUM

 

Göreve gelmemizin üzerinden toplam bir yıla yakın bir süre geçmiş olmasına karşın önceki dönemlerde iki yılda bir genel kurullarda kaleme alınan Faaliyet Raporunu her ay düzenli olarak sizlere göndermenin mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Bu faaliyet raporumuzla birlikte toplam 12. faaliyet raporumuzu yayınlamış bulunmaktayız. Bu şeffaf bir yönetim anlayışı ile bütün çalışmalarımızı sizlere özetlemeye gayret gösterdik ve göstermekteyiz. Bütün Faaliyet raporlarımızda dile getirdiğimiz üzere, her an güncellenmekte olan Baro Başkanlığımızın resmi sitesi  ispartabarosu.org.tr adresli sitemizden faaliyetlerimizi, seminerlerimizi, yasal değişiklikleri, meslektaşlarımız ile ilgili haberleri, Yönetim Kurulu Kararlarını, mali bütçemizi, harcamaları v.s etkinliklerimizi anında haberdar olmanızı  olabildiğince yayınlamaktayız. 12. Faaliyet raporunu sizlere arz ederiz.

CMK ve Adli Yardım 3. taksitleri TBB tarafından Baromuza ödendi ve sitemizde siz saygıdeğer meslektaşlarımıza ilan edildi. Baromuza tahsis edilmiş olan Demiralaylar Konağının TBB tarafından tadilat ve tefrişi tamamlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de Sosyal Tesisimizin açılışını yapacağız ve böyle güzel bir tesisi size kazandırmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Yanlızca açılış tarihini, TBB ve Baromuzun faaliyetlerinin çok sıkışık olması nedeni ile belirleyemedik, başka hiçbir eksiğimiz kalmadı. Hepimize hayırlı olsun. Kaldı ki ilgili binanın Tahsisi –Tadilatı ve yine hepinizin de açılışta da göreceğiniz üzere tefrişinde ki muhteşem eşyaların tamamını Isparta Barosunun ödenekleri kullanılmadan tamamen TBB tarafından gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz bu husus önemle meslektaşlarımıza önemle arz ediyor 53 yıllık Baromuza 10 ay gibi kısa bir hizmet süresi içerisinde böyle bir hizmeti sunmanın Gururunu Ben ve Bütün Yönetim Kurulumun yaşadığını ifade etmek istiyoruz.

Yargı hizmetlerinin etkin ve verimli kullanılması, ilgililerin hızlı ve kolay bir şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın www.yargıtaycb.gov.tr adresindeki internet sayfasının Dosya Sorgu bölümünün yeni şekliyle hizmete sunulduğu yine sitemizde ilan edildi.Isparta Yerel basınında Bazı Meslektaşlarımız ile ilgili çıkan ve Bütün meslektaşlarımızı,birkaç münferid olay nedeni ile zan altında bırakan gazete haberleri nedeni ile Baro Başkanlığımızca tekzipler yayınlandı ve ilgili tekzip yazıları sizlere de mail yolu ile gönderildi sitemizde ilan edildi önemle siz meslektaşımızı bilgilendiririz.

Ülkemizde son dönemlerde artan terör eylemleri kaygı vericidir. Otuz yılı aşkın süreyle acımasızca gerçekleştirilen bu eylemlerin meşru bir amacı olmadığı açıktır. Gelinen noktada kan, gözyaşı, acı ve feryat vardır. Güvenlik güçlerimize ve sivil halkımıza yönelik bu eylemleri her zaman olduğu gibi bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Bu gaye ile de Isparta Baro Başkanlığımızın da aralarında bulunduğu 27 Baro Başkanınca 29/09/2011 tarihinde bir bildiri yayınlanarak Ulusal Basın ile paylaşıldı.

Isparta Sağlık il Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan Toplumda fiziksel ve sağlıklı yaşam yürüyüşüne Baro Başkan yardımcımız Av. Abdullah Çelik katıldılar. Gazeteci Sevilay Yüksel’in 21-23 Eylül 2011 tarihinde Sabah gazetesinde yazdığı köşe yazısında Avukatların adliye girişlerinde aramayı ret etmelerinden yola çıkarak kaleme aldığı yazı kınandı; ve bu konuda İzmir Baro Başkanının Sevilay Yüksel’e yazdığı yazının arkasında olduğumuz ve ilgili yazıyı kınadığımız ve herkesin bir gün savunulmaya ihtiyacının olacağı ilan edildi.

Isparta İç Güvenlik tatbikat merkez komutanlığı tarafından düzenlenen Yemin törenine Baro Başkanı olarak Katılım sağlandı. Yine Türkiye Barolar Birliğine,Baro Başkanlığımızca öncesinde yapılan müracaatlar neticesinde, Isparta Baro Başkanlığımız merkezinde düzenlenecek olan Eğitim seminerlerinin takvimi sitemizde ilan edildi bu takvim gereğince 10/03/2012 de Ticaret Hukuku- yine 24/03/2012 tarihinde Tüketici Hukuku – yine 07/04/2012 tarihinde Yeni HMK semineri- 21/04/2012 tarihinde de Borçlar kanunu ve Kira ve Kat Mülkiyeti Kanunu v e uygulamalarına yönelik eğitim semineri takvimi düzenlenmiş olup ilgili seminerler Isparta Baro Başkanlığınca gerçekleştirilecek olup Burdur Baro Başkanlığı da eğitimlere iştirak edecektir. Takvimlerinizi şimdiden eğitim seminerlerine göre ayarlamanızı rica ederiz.

Isparta Baro Başkanlığı, önceki Dönem Başkanlarının tamamına, Baro Başkanlığımızca Yeni Avukatlık Kanunun taslağına nihai bir şekil verilebilmesi için yine Hukuk Öğretimi ve modeli seçimi ile ilgili olarak 12-13 Kasım 2011 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Başkanlar toplantısı yapılacağı dikkate alınarak, Türkiye Barolar Birliğinin hazırladığı taslak sunulmuş ve önceki dönem Başkanlarımızın bilgilerinden istifade etmek için kendilerinden rapor talep edilmiştir. Şimdiden Önceki dönem Baro Başkanlarımıza yapacakları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

06/10/2011 tarihinde Ankara Dedeman Otelde gerçekleştirilen ve Isparta ilimizin de Pilot bölge olması nedeni ile düzenlenen, Mahkeme Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde Adalet Bakanlığının bilgilendirme ve açılış toplantısına Baro Başkanımız katılmışlardır, bu konuda tarafınızı öncesinde bilgilendirdik. 07/10/2011 tarihinde TBB’liği Kadın Hukuk Komisyonuca yayınlanan Basın Bildirisi sitemizde ilan edilmiş ve Isparta Basını ile paylaşılmıştır.14/10/2011 tarihinde Isparta Burdur Barosu organizasyonu ile düzenlenen  Süleyman Demirel Üniversitesi Yardımcı Doç. Abdülkadir Kavasoğlu başkanlığında verilen HMK semineri düzenlendi ve Baromuzca 60 kişilik katılım sağlandı katılım sağlayan bütün meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. TBB nin yeni HMK çerçevesin de Mahkemelerce Yapılacak adli Yardıma dayalı Avukat tayini ile ilgili 2011/76 sayılı duyurusu sitemizde ilan edilmiş ve bunun üzerine de Baromuzca da 24/10/211 tarihli duyuru yayınlanarak HMK (334-/340)kapsamında yapılacak Adli Yardım görevlendirmelerinde yer almak isteyen gönüllü meslektaşlarımızdan talepte bulunanların Baromuza dilekçe ile müracaatı talep edilmiştir. Yine TBB nin 2011/77 sayılı  “7201 sayılı Kanun Kapsamında İdari Tebligatlar” konulu ilan sitemizde ilan edilmiştir bilgilerinize yeniden arz ederiz. 23/10/2011 tarihinde Van ilinde ki deprem felaketi nedeni ile Isparta Baro Başkanlığı olarak Van Baro Başkanlığına taziyede bulunduğumuz gibi depremde hayatını kaybeden meslektaşlarımıza da baş sağlığı dilenmiştir. Baro Mensubu meslektaşlarımızda yardım etmek isteyenlerin TBB tarafından başlatılan ve TBB nin sitesinde ki hesap numarasına nakdi yardımlarını yapabileceklerini önemle belirtiriz (TBB tarafından yardım kampanyası başlatıldığından Baro Başkanlığımız ikinci bir kampanya düzenlememiştir !) . TBB nin da aralarında bulunduğuteröre karşı, “birliğe çağrı platformu” adı altında bir araya gelen kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri, sendika ve sivil toplum kuruluşları 23 Ekim 2011 tarihinde düzenledikleri  basın toplantısı ile vatandaşları 30 Ekim 2011 günü İstanbul’ da yapılacak ve saati ile güzergahı ayrıca bildirilecek olan  “barışa çağrı yürüyüşüne”  davet etmişlerdir bütün meslektaşlarımız davetlidir ilgili bilgiler Isparta Barosu sitesi ile TBB sitesinden elde edilebilir.

Yine Anayasa Mahkemesi 20 Ekim 2011 tarihinde;
” 31.03.2011 günlü 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  13.maddesiyle, 2.7.1964 günlü,492 sayılı Harçlar Kanunu’nun, değiştirilen “IV.Temyiz, istinaf ve itiraz harçları” kısmının, “Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 40 TL”  biçimindeki (b) fıkrasının İPTALİNE, karar vermiş olup iptal hükmünün,Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine” karar vermiştir.Tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyrulur ve Savunma hakkının kısıtlanmasının önüne geçildiğini sevinerek belirtiriz.Yine Bütün meslektaşlarımıza gerek HMK dan gerekse Avukatlık kanunundan kaynaklanan Adli Yardım görevlendirmelerinde Uyap Müzaharet butonunu Yazı işleri müdürlerine harç avans masraf yaktırmamak için kullandırmaları gerektiğini belirtiriz.

Isparta Burdur Barosu işbirliği ile öncesinde düzenlediğimiz HMK semineri dışında;29/10/2011 günü saat 09:30'da Isparta Adliyesi konferans salonunda Isparta Baro Başkanlığı tarafından düzenlenen yeni HMK semineri programına katılımlarınızı bekler; Baro kalemine katılımcıların (Öğle yemeğinde sayı belirleyeceğimizden) kayıtlarını yaptırmalarını önemle rica ederiz. ( 10 ay gibi kısa sürede yaptığımız Borçlar Kanun-Tebligat kanunu v.d seminerler dışında eğitim seminerleri yapmaya devam edeceğimizin de bilinmesini önemle belirtiriz).

Isparta Kapalı Cezaevindeki CMK Avukat görüş odaları tamamen yenilenmiş sağlıklı bir ortama kavuşturularak siz meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur hayırlı olsun deriz. Isparta Baro Başkanlığı olarak Yargının üç ayağı olarak kabul edilen Meslektaşlarımıza savunmanlara Uyap Sisteminin ücretli yapılamayacağı bunu eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirten yazımızı öncesinde ilettik, ilgili yazımızı yeniler Isparta Baro Başkanlığı olarak Uyap’ın Meslektaşlarımıza ücretsiz olarak tam anlamı ile tahsis edilmesi gerektiğini hele hele ücretli yapılmak istenmeksizin silahların eşitliğine aykırı olduğunu savunmasız bir yargı sisteminin olamayacağını belirterek ilgili talebimizi yenilediğimizi beyan ederiz.

Avukatlık asgari ücret tarifesinin üçüncü kısmının 12. maddesi ile ilgili uygulaması yürütmeyi durdurma kararı ile durdurulmuştur. Bilgilerinize yeniden arz ederiz. 11. Faaliyet Raporumuzun hemen akabinde Isparta Barosu Yönetim Kurulu olarak Yönetim Kurulu toplantılarını olağan olarak icra etmeye devam ettik, bütün yönetim kurulu gündemlerimiz ve yine alınan kararların tamamı yukarıda belirttiğimiz üzere sitemizde anında ilan edilmektedir.

 

Eski Avukat Kimlik Kartlarımızın kullanım süresi TBB’ce alınan karar ile 31/10/2011 tarihine kadar uzatılmıştır. Bundan dolayı Sayın meslektaşlarımızdan isteğimiz 31/10/2011 tarihine kadar eski kimlik kartlarını yenileri ile değiştirmeleridir.Yine Isparta Barosu Bülteninin yeni sayı hazırlıkları tamamlanmak üzeredir ilgili bültenimizde Yazı yayınlanmasını isteyen bir çok il Baro Başkanını yazısı Baromuza gönderilmeye devam etmektedir buda Isparta Baro Başkanlığı olarak bizi ve dergi yayın ekibimizi mutlu etmektedir. Siz Meslektaşlarımızın da yayınlanmasını istediği kendi el ürünü yazılarını bize iletmenizi önemle rica ederiz.

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımıza, Üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 03/10/2011 tarihi ile 29/10/2011 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, bundan sonraki faaliyet raporlarımızın öncesinde de arz ettiğimiz üzere Olağan Genel Kurullarımızda değil, en geç aydan aya bu şekilde İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmaya çalışılacağını belirtir, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleri ispartabarosu.org.tr sitemizden takip edebileceğinizi ,faaliyet raporlarımızda arz ettiğimiz hususların ayrıntılarının sitemizde bulabileceğinizi belirtir, şahsım ve Yönetim Kurulum adına Kusurlarımız var ise af olması dileği ile sevgi ve saygılar sunarız.

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun  29/10/2011- 05/12/2011 tarihleri arası

13. Faaliyet Raporu

 

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız

 

ÖNCELİKLE BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMIZ 13. FAALİYET RAPORUNU SUNMAKTAN ÖTÜRÜ BAŞTA ISPARTA BARO BAŞKANI OLARAK ŞAHSIM VE BÜTÜN YÖNETİM KURULU ÜYELİRİMİZ ÇOK AMA ÇOK BÜYÜK MUTLULUK DUYMAKTAYIZ ÇÜNKÜ HİZMET SÜREMİZİN ÜZERİNDEN TAM 1 YILLIK SÜRE GEÇMİŞ OLMASINA KARŞIN HER AY DÜZENLİ OLARAK YAPILAN AYLIK FAALİYETLERİ SİZLERLE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞMANIN AYNI ZAMANDA GURURUNU YAŞIYORUZ ISPARTA BAROSU ADINA ŞAHSIM VE YÖNETİM KURULUM OLARAK SAYGILAR SUNUYORUZ.

 

Bir şeffaf bir yönetim anlayışı ile bütün çalışmalarımızı sizlere özetlemeye gayret gösterdik ve göstermekteyiz. Bütün Faaliyet raporlarımızda dile getirdiğimiz üzere, her an güncellenmekte olan Baro başkanlığımızın resmi sitesi  ispartabarosu.org.tr adresli sitemizden faaliyetlerimizi, seminerlerimizi, yasal değişiklikleri, meslektaşlarımız ile ilgili haberleri, Yönetim Kurulu Kararlarını, mali bütçemizi, harcamaları v.s etkinliklerimizi anında  haberdar olmanızı  olabildiğince yayınlamaktayız. 13. Faaliyet raporunu sizlere arz ederiz.

 

12. Faaliyet Raporunun düzenlenmesinin hemen akabinde ülkemiz şehit cenazeleri ile büyük acılar yaşadı bu doğrultudaki basın açıklamalarımızı kamuoyu ile sizlerle paylaşılarak terör kınadık ve lanetledik. İzmir Baro Başkanı Sayın Av. Sema Pektaş tarafından Gazeteci Sevilay Yüksel’in Avukatların Adliye girişlerinde aranmayı ret etmelerine yönelik yazdığı, yazıyı kınayıcı verdiği cevabi yazı Baro Başkanlığımızca kutlama mesajı İzmir Barosuna iletildi. Yine Türkiye Barolar Birliği ve Isparta Barosu İşbirliği ile Isparta ilinde Burdur Baro Başkanlığının da katılımı ile düzenlenecek olan 10/03/2012  tarihli Ticaret Hukuku 24/03/212 tarihli Tüketici Hukuku yine 07/04/2012 tarihli Hukuk Muhakemeleri Hukuku ve 21/04/212 tarihli Borçlar Hukuk konulu seminerlerimizin ilanını sitemizde yaptık. Sayın meslektaşlarımızdan ricamız; şimdiden takviminizi bu seminerlere göre ayarlamanızı rica ederiz. Eğitim Seminerlerine gerek Baromuz gerekse TBB ne yaptığımız taleplerimiz ve kabulü ile ağırlık vermiş bulunmaktayız, bir çok yasal mevzut değişliğinin yaşandığı günümüzde önemle meslek içi seminerlere katılımını rica ederiz. Yine TBB de düzenlenmiş olan 24. Baro Başkanları toplantısının gündem maddesinin Yeni Avukatlık kanunu Tasarısının hazırlanması ile ilgili olması  nedeni ile önceki dönem Bara Başkanlarımıza, yazı yazılarak onların yapılacak değişikliklerle ilgili görüş önerileri sorulmuş, bununla da yetinilmemiş siz saygıdeğer meslektaşlarımızın da Yeni Yapılması planlanan Avukatlık kanunda yapılması gereken değişiklikle ilgili fikirlerini sunması için konu ile ilgili olarak mail ortamında görüşleri sorulmuştur. Bu konuda ki bilgi ve görüşleriniz Baro Başkanlığımızda derlenip toparlanmıştır. Adalet Bakanlığınca Yürütülen Mahkeme Yönetim sistemini güçlendirilmesi projesi çerçevesinde 20 Pilot Bölge adliyesi arasına seçilen Isparta ili olarak da Ankara da Adalet bakanının katılımı ile yapılan açılış toplantısına Bizzet Isparta Barosu Başkanı olarak katılarak görüş ve önerilerimizi açıkladık. Bu konuda ki görüş ve önerilerimizi de bir rapor halinde öncesinde gerek Adalet Bakanlığına gerekse Sizlere bu raporu sitede ilan ve mail yolu ile göndererek de paylaştık. Tübakkom tarafından ilan edilen 07/10/2011 tarihli Basın açıklaması sitemizde sizlere ilan edilerek Kadına Karşı Şiddete olan tepkimiz bir kez daha gözler önüne serdik.Yeni HMK da düzenlenen ve öncesinde Adli Müzaharat olan ancak yeni adı ile Adli Yardım olarak adlandırılan uygulama konusunda ki TBB duyurusu sitemizde ilan edilmiş bununla da kalınmamış yine yurt dışı idari tebligatlarla ilgili yapılan

Değişikliklere ilişkin TBB duyurusu sitemizde sizlere ilan edilmiştir. Adli Yardım ile ilgili Baroların hizmeti aynı şekilde devam etmekte ise de Yeni HMK uyarınca Mahkemelerden talep edilecek Avukatlar yönü ile siz meslektaşlarımıza zorunluluk doğurmamak adına “angarya olmaması için ” bir nöbet çizelgesi yapacağımızı ve bu çizelge doğrultusunda Mahkemelerden gelen Avukat isteklerini bu nöbet çizelgesine göre cevaplandıracağımızı ilan ettik. Bu konuda da yine meslektaşlarımızın çok yoğun talepleri olmuş olup, istekte bulunmayanları da liste dışında tutarak meslektaşlarımızı bir zorunluluk altında bırakmamış olduğumuzu düşünmekteyiz.

 

Yine 122. faaliyet raporundan sonra cereyan eden Van depremi ile yıkıldık Van depreminde hayatını kaybeden meslektaşımızı ile üzüntümüz bir kat daha arttı bundan dolayı Van – Bingöl – Muş Baro Başkanlarına geçmiş olsun dileklerimizi sizlerin adına Isparta Baro Başkanlığı olarak ilettik. TBB tarafından Depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası ışığında ulaştırılan yardımları da büyük sevinçle karşıladık. Türkiye Barolar Birliği Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardım Vakfını faaliyetlerini ve yeni wep hizmetini yine sitemizde sizinle paylaştık. Staj Kredi Borcu olanların borçlarını 02/09/2011 tarihine kadar ödemesi halinde faiz ve ferilerini alınmayacağını 6111 sayılı yasada yapılan değişiklik uyarınca sizinle anında paylaştık. Süleyman Demirel Üniversitesi Açılış törenine Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Halit Önder katılmış ve bununla ilgili görsellerde sitemizde ilan edilmiştir. Yine Ankara Baro Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu öncesinde Isparta Baro Başkanlığmızı ziyaret etmiş idi bu nedenle kendisine Ankara da makamında iadeyi ziyarette Bulunuldu. 12-13 Ekim 2011 tarihlerinde TBB de düzenlenen 24. Başkanlar toplantısına yapılan toplantıya Isparta Baro Başkanı olarak bizzat katılım sağlandı ve bu toplantıda yeni hazırlanması gereken Avukatlık kanunu ile ilgili değişikliklerin neler olabileceği ile ilgili Barolar Birliğinde Baro Başkanı AV. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu olarak görüş ve önerilerimizi sizlerden aldığımız bilgi ve düşünceler ile sunduk, buna ilişkin metin ve görseller sitemizde ilan edildi. Yine öğretmenler günü nedeni ile bizi yetiştiren öğretmenlerimizin öğretmenler günü, sizler adına Isparta Milli Eğitim Müdürlüğüne bir kutlama mesajı gönderilerek Kutlandı. Bunu dışında Öğretmen kökenli Avukatlarımızın Öğretmenler günü kutlanarak onlara bizleri yetiştirmelerinden dolayı minnetlerimiz iletildi. Adalet Bakanlığı Müsteşarı olarak atanan Birol Erdem’e kutlama mesajı Isparta Baro Başkanlığı olarak gönderildi, Kendisine başarılar dileriz. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Türkiye Ofisi (UNICEF) ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında, Türkiye’de Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin uygulanmasını güçlendirmek ve kanunla ilişki halinde olan çocukların hakları da dahil tüm çocukların üstün yararını hayata geçirmek konusunda işbirliği yapmak üzere bir mutabakat metni imzalandı bu metinde sitemizde sizlerle paylaşıldı. İstiklal Marşımızın Kabul edilişinin 75. yılı nedeni ile Mehmet Akif Ersoy’un anma törenine Öğretmen evinde Baro Başkanı olarak Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu Bizzat katıldı. görseler sizinle sitemizde paylaşıldı.

 

Yine 25/11/2011 günü Kadına Yönelik Şiddetin Kaldırılması için Uluslar arası Mücadele gününde, Isparta Baro Başkanlığı Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu tarafından Kan Dökme Kan ver kampanyası düzenlenerek Kızılay Kan Merkezinde Kan Bağışı kampanyası düzenlendi, Kanlarını vererek, herkesin bir gün kan ihtiyacı olacağını düşünen meslektaşlarımıza şükranlarımızı iletir konuya ilişkin Kadın ve Çocuk hakları komisyonumuzun basın açıklaması ve görsellerde sitemizde ilan etiğimizi ve Komisyon Başkanımız ile üyelerine teşekkür etiğimizi belirtiriz

 

Adalet Bakanlığı Avrupa Genel Müdürlüğünce yürütülen Mahkeme Yönetim Sisteminin Desteklenmesi Projesi 1. 2007 yılında başlanmış olup, proje 2009 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır. Söz konusu proje Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi işbirliği ile yürütülmekte olup, ikinci proje pilot adliyelerinden biride Isparta Adliyesi olduğunu belirtmiş idik. Bu doğrultuda 29/09/2011 tarihinde Isparta İlini Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Kanunlar Dairesi Genel Müdürü, yine Bakanlık Bürokratları, Bakanlık Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevlileri, Ankara Proje Ofis görevlileri ve proje sorumluları ve yine Avrupa Konseyi üyesi Yabancı yargı mensupları ziyaret etmişler konuyla ilgili bir tanıtım toplantısı yapılmış bu toplantıya Isparta Baro Başkanlığı olarak katılım sağlanmış ve bu toplantıda Baro Başkanlığımızın talepleri aynı gün hazırlanarak ilgililere bir rapor halinde teslim edilmiş ve konuyla ilgili olarak aynı raporumuz TBB Başkanlığına gönderilmiş hatta siz meslektaşlarımıza da aynı gün mail yolu ile bilgi aktarılmış idi.Yine Bu çerçevede Adalet bakanlığı Avrupa Genel müdürlüğünce Resmi olarak görevli olarak belirlenen 10 Baro Başkanından biri olarak da İsveç Yerel Mahkemesi,İstinaf Mahkemesi,İdare Mahkemesi İstinafı ile İsveç Yargıtay’ına bir gezi tertiplenmiş olup bu geziye de yine 28  kasım 02  aralık 2011 tarihleri arısında Adalet Bakanlığının Resmi Görevlisi ve misafiri olarak Isparta Baro Başkanı Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu Katılmıştır bilgilerinize arz olunur.

 

Isparta Baro Bülteninin yeni sayısı da yayınlanmış olup, Bütün meslektaşlarımıza dağıtımı gerçekleştirilecektir Dergimizde yazısını yayınlanmasını isteyen meslektaşlarımızın Baro Kalemi ile irtibata geçmesini rica ederiz. Dergimizin Bu sayısını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e atfettik bundan dolayı da ayrı bir mutluk duyduğumuzu belirtiriz.

 

Bu Faaliyet raporumuzun en önemli kısmı ise Isparta Baro Başkanı Adayı olduğum ve Seçim Beyannamesi olarak ilan ettiğim ve Seçim Beyanname olarak altına imza attım sözlerim arasında bulunan Isparta Barosu Avukat evi ve Sosyal tesisi sözümüzü göreve gelmeni 1. yılında tutmanın gururunu yaşadığımı ifade etmek isterim. Isparta Barosu “Hafız İbrahim Demiralay’ Avukat evi açılıyor yaklaşık 2 ay önce tamamlanan ancak açılış takvimini belirlemeye çalıştığımız Avukat evimiz 23-24 Aralık 2011 tarihinde Başta Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Av. Vedat Ahsen Coşar olmak üzere açılacak açılış Programı önümüzdeki günlerde sizlere iletilecek. Avukat evimiz Kütüphanesi, Konferans ve Sergi salonu, Çocuk Salonu, Oyun salonu, Çalışma odaları, Kafeteryası, Toplantı salonları, TV odaları v.d birimleri ile hizmet vereceği gibi aynı zamanda Adli Yardım Bürosu olarak da hizmet verecektir (1. Kat)  kaldı ki Avukat evimizin alt katında Adli Yardım ilgi ilgili görüş odaları, Toplantı salonları bulunmakta olup bu konuda da Isparta Barosu olarak Şiddete Maruz Kalan Başta Bayanlara, Çocuk istismarına maruz kalanlara da ayrı bir hizmette bulunacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu hizmetin gerçekleşmesinde Bütün maddi imkanlar TBB tarafından sağlanmış olup tefriş tadilat v.d harcamaların tamamı Baromuz bünyesinden karşılanmamıştır buda ayrı bir mutluk kaynağı diye düşünüyoruz.  1953 yılında kurulan Isparta Baro Başkanlığına böyle bir hizmeti sunmanın ve bunu başarmanın mutluğunu yaşıyoruz. Hepimize Bütün meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

 

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımıza, Üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 29/10/2011 tarihi ile 05/12/2011 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, bundan sonraki faaliyet raporlarımızın öncesinde de arz ettiğimiz üzere Olağan Genel Kurullarımızda değil, en geç aydan aya bu şekilde İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmaya çalışılacağını belirtir, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleri ispartabarosu.org.tr sitemizden takip edebileceğinizi ,faaliyet raporlarımızda arz ettiğimiz hususların ayrıntılarının sitemizde bulabileceğinizi belirtir, şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgi ve saygılarımı bir borç bilirim  05/12/2012

 

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞU

Isparta Barosu Başkanı

 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKEVE DEVRİMLERİNİN İZİNDE CUMHURİYET BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

29/10/2011

 

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞU

Isparta Baro Başkanı

 

sparta Barosu Yönetim Kurulunun  05/12/2011- 30/12/2011 tarihleri arası

14. Faaliyet Raporu

 

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız

 

ÖNCELİKLE BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMIZA 14. FAALİYET RAPORUNU SUNAR; ISPARTA BARO BAŞKANI OLARAK ŞAHSIM VE BÜTÜN YÖNETİM KURULU ÜYELERİM ADINA SAYGILAR SUNAR 2012 YILININ SAĞLIK MUTLULUK VE BAŞARIGETİRMESİNİ DİLERİM.

 

Bir şeffaf bir yönetim anlayışı ile bütün çalışmalarımızı sizlere özetlemeye gayret gösterdik ve göstermekteyiz. Bütün Faaliyet raporlarımızda dile getirdiğimiz üzere, her an güncellenmekte olan Baro başkanlığımızın resmi sitesi  ispartabarosu.org.tr adresli sitemizden faaliyetlerimizi, seminerlerimizi, yasal değişiklikleri, meslektaşlarımız ile ilgili haberleri, Yönetim Kurulu Kararlarını, mali bütçemizi, harcamaları v.s etkinliklerimizi anında  haberdar olmanızı  olabildiğince yayınlamaktayız. 14. Faaliyet raporunu sizlere arz ederiz.

 

Bir önceki faaliyet raporumuzun hemen akabinde Isparta Valiliği, Isparta Emniyet, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü ve Baromuz arasında imzalana bir protokol ile Gülen Yüzler adı ile Kadına karşı şiddetin engellenmesi için harekete geçtik. Her platformda belirttiğimiz üzere TBB’nin TÜBAKKOM’u her baronun Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonları ile biz yıllardan bu yana bu faaliyeti sürdürmekte idik ancak bu proje ile Kadına karşı şiddette Hukuki alt yapının Baro tarafından organize edilmesi çok önemli idi bunu gerçekleştirdik bu kapsamda artık Adli Yardım Yönetmeliğin verdiği imkanlar doğrultusunda proje tarafı olarak hizmet vereceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın Isparta ziyaretinde yaptığımız açıklamada Damdan düşenin halinden damdan düşenler yani Barolar anlayabilir cümlesi ile de bunu aynı şekilde ifade ettik. 2012 yılını Yeni yapılması planlana Anayasanın inşaatı ile ilgili bir yıl olacağı düşüncesi ile Isparta Baro Başkanlığı olarak gerek TBMM Başkanlığına gerekse bir çok sivil toplum örgütüne gönderdiğimiz yazılar ile yeni Anayasanın inşasında yardımcı olabileceğimizi belirttik yine Kanal 32 TV Canlı yayın aracılığı ile de Baro Başkanlığımızın Yeni Anayasa ile ilgili olarak görüş ve önerilerini Kamuoyu duyurduk. Isparta Emniyet Müdürlüğünün resmi talebi ile Rütbe ve Kıdeme göre eğitim programı çerçevesinde gönüllü meslektaşlarımız Emniyet teşkilatı personeline öncesinde planlanan tarihlerde seminerler vermeye devam etti. Bu seminerlerde gönüllü olarak görev yaparak zaman ve mesaisini Baro için harcayan Meslektaşlarımız Av. Sadık Çevik’e – Av. Egemen Tanyıldız’a- Av. Çiğdem Öztürk’e - Av. Ünsal Çankaya’ya bu dönem de verdikleri seminerlerden dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Yine Kadın ve Çocuk hakları Komisyonumuz Başkanın TBB Tübakkom katkılı ve yine bireysel olarak kendisinin Süleyman Demirel Üniversitesinde düzenlenen ‘Kadına karşı şiddettin önlenmesi yönündeki yaptığı açıklamalar ve verdiği seminerlerden dolayı kendisini tebrik ederiz. Fransa, İtalya, Fas, Hollanda, Brezilya, ABD, Çin, Kanada, İngiltere, Almanya ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke temsilcisinin konuşmacı,  30 Baro Başkanı veya temsilcisi ile pek çok hakim ve avukatın izleyici olarak katıldığı “Dünyada Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamaları” konulu Uluslararası  İstanbul’da ki çalışta’ya katılmadık ancak öncesinde de açıkladığımız ve TBB de ki Başkanlar toplantısında ve İzmir’de düzenlenen toplantıda ifade etiğimiz Baro Başkanlığımızın Arabuluculuk ile ilgili görüş ve önerilerini yazılı olarak toplantıya göndererek Arabuluculuğun Hukukçusuz gerçekleştirilmesine karşı olduğumuzu, Arabuluculuk işinin başka meslek mensuplarına bırakılmasının sakıncalı olduğunu dile getirdik. Arabuluculuğa tek gaye evet diyeceğimizi onunda Arabuluculuğun ancak Hukukçular tarafından icra edileceğini tanınmasına bağlı olduğunu belirtik bu konular ile ilgili bütün detaylı açıklamalarımızı Ispartabarosu.org.tr adresinden öğrenebilirsiniz . Adalet bakanlığı Ceza işleri genel Müdürlüğünü CMK ile ilgili Zorunlu Yol giderleri ile ilgili 27/11/2011 tarihli ilanını ve açıklamasını da yine aynı şekilde Baromuzun resmi sitesinde ilan ettik. HSYK 1. Daire Başkanı Sayın İbrahim Okur Isparta Baro Başkanlığımızı ziyaret etti kendisine Baromuz hakkında bilgi verildi. Yine bu ziyaret kapsamında SDÜ Rektörü ve >Hukuk fakültesi dekanına da nezaket ziyaretinde bulunuldu. Adalet Bakanlığı Yeni Müsteşarı Sayın Birol Erdem yeni görevi ile ilgili iyi temennilerimize yönelik cevabi yazısını Baro başkanlığımıza gönderdi sitemizde ilan ettik. Yine Gülen Yüzler Projesi kapsamında ilgili kurumlar arasında ki işbölümünü ve rollerin belirlenmesi için Isparta Emniyet Müdürlüğünde yapılan toplantıya Baro Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Selcen Deniz Uzunbacak katılmıştır. kendisine teşekkür ederiz. Bu konu ile ilgili de bir metin hazırlanarak Baronun görev bölüşümündeki aldığı rol belirtilmiştir.

 

Fransız Meclisince alınan 1915 olayları ile ilgili karar Baro Başkanlığımızca kınanmış TBB başkanı Sayın Av. Vedat Ahsen Coşar’ın Fransız Meclisine gönderdiği metine aynen iştirak edilmiştir.21/12/2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari ücret tarifesi sitemizde ilan edilmiştir.Bolu Baro Başkanlığına bağlı bir meslektaşımızın uğradığı silahlı saldırı Bolu Baro Başkanlığına yazılan yazı ile kınanmış ve bu olaylar karşısında çok acılar çekmiş bir baro olarak olay lanetlenmiş ve meslektaşımıza acil şifalar dilenmiştir.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e atfettiğimiz Isparta Baromuzun 4. Bültenini çıkardık,Siz sayın meslektaşlarımıza ve üstatlarımıza dağıtımını gerçekleştirdik,umarız beğenmişsinizdir ? Meslektaşlarımızdan tek dileğimiz Isparta Baro Bültenine deste vermeleri bu desteği de güncel konular ile ilgili yazı, makale, içtihatlarını  Baro Başkanlığına göndererek yapmalarını talep ederiz.

Ve nihayet; Isparta Baro Başkanı Adayı olduğum ve Seçim Beyannamesi olarak ilan ettiğim ve Seçim Beyanname olarak altına imza attım sözlerim arasında (Lütfen Seçim Beyannamesinde yapacağımızı belirttiklerimizin takipçisi olunuz !) bulunan Isparta Barosu Avukat evi ve Sosyal tesisi sözümüzü göreve gelmenin 1. yılında tutmanın gururunu yaşadığımı ifade etmek isterim. Isparta Barosu “Hafız İbrahim Demiralay’ Avukat evi açıldı yaklaşık 2 ay önce tamamlanan ancak açılış takvimini belirlemeye çalıştığımız Avukat evimiz 23-24 Aralık 2011 tarihinde Başta Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Av. Vedat Ahsen Coşar ve Çok kıymetli 42 Baro Başkanlarımızın bizzat, çiçeği ve telgrafları ile katılımı ile açıldı. Bu program dahillin de Sayın Birlik Başkanımızın gerek Isparta Valimize-Belediye Başkanımıza-Cumhuriyet Başsavcımız ve Adalet Komisyonu Başkanımıza-Emniyet Müdürümüze-Üniversitemiz Rektörüne-Hukuk Fakültesi Dekanımıza- seri ziyaretleri oldu. Konu ile ilgili açıklamaların tamamı Baro sitemizde ve TBB’nin sitemizde ilan edildi detaylı açıklamalar her iki siteden öğrenilebilir. Avukat evimiz Kütüphanesi, Konferans ve Sergi salonu, Çocuk Salonu, Oyun salonu, Çalışma odaları, Kafeteryası, Toplantı salonları, TV odaları, Adli Yardım Bürosu v e görüş odalarından oluşmaktadır. Bu hizmetin gerçekleşmesinde Bütün maddi imkanlar TBB tarafından sağlanmış olup tefriş tadilat v.d harcamaların tamamı TBB mali bütçesinden karşılanmamıştır buda ayrı bir mutluk kaynağıdır.  1953 yılında kurulan Isparta Baro Başkanlığına böyle bir hizmeti sunmanın ve bunu başarmanın mutluğunu yaşıyoruz. Hepimize Bütün meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ocak 2012 den itibaren Lig başlıyor Bütün meslektaşlarımızı Avukat evimizin sıcak ortamında,maç seyretmeye,sohbet etmeye, davet ediyoruz.Avukat evi hepimizin, bizim evimiz, onu yaşatacak olan yeni fikirleri ile bize yol gösterecek olanlar sizlersiniz,bu konuda da yardımlarınızı esirgememenizi temenni ediyoruz.

Tekrar 2012 Yılınızı Kutlar Sağlıklı Mutlu Başaralı ve Barış dolu bir yıl olmasını diler Yeni Yıla özel Ajanda, Takvimlerinizin de dağıtımını Baro Kaleminden yapılmakta olduğunu belirtir hayırlı olsun derim.

 

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımıza, Üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 05/12/2011 tarihi ile 30/12/2011 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, bundan sonraki faaliyet raporlarımızın öncesinde de arz ettiğimiz üzere Olağan Genel Kurullarımızda değil, en geç aydan aya bu şekilde İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmaya çalışılacağını belirtir, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleri ispartabarosu.org.tr sitemizden takip edebileceğinizi ,faaliyet raporlarımızda arz ettiğimiz hususların ayrıntılarının sitemizde bulabileceğinizi belirtir, şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgi ve saygılarımı bir borç bilirim  30/12/2011

 

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞU

Isparta Barosu Başkanı

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun  30/12/2011- 06/02/2012  tarihleri arası

15. Faaliyet Raporu

 

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız

 

ISPARTA BARO BAŞKANLIĞI OLARAK 15. FAALİYET RAPORUMUZU SUNAR; ISPARTA BARO BAŞKANI OLARAK ŞAHSIM VE BÜTÜN YÖNETİM KURULU ÜYELERİM ADINA SEVGİ VE SAYGILARIMIZI SUNARIM.

 

Önceki 14. Faaliyet raporumuzun tamamında da belirtiğimiz üzere şeffaf bir Baro Yönetimi sergilemeye gayret ettik ve etmekteyiz, her an güncellenmekte olan Baro başkanlığımızın resmi sitesi  ispartabarosu.org.tradresli sitemizden faaliyetlerimizi, seminerlerimizi, yasal değişiklikleri, meslektaşlarımız ile ilgili haberleri, Yönetim Kurulu Kararlarını, mali bütçemizi, harcamaları v.s etkinliklerimizi anında  haberdar olmanız için elimizden gelen gayreti sarf ettik ve etmekteyiz. Bu anlamda 15. Faaliyet raporunu da sizlere sunmaktan ötürü büyük mutluluk duymaktayız.

14. Faaliyet raporumuz sonundan itibaren bu güne kadar yeni açılışını yaptığımız “Hafız İbrahim Demiralay” Avukat evimizi faal olarak kullanmaya başladık. Avukat evimiz sabah saat 10.00’ dan akşam saat 17.30’a kadar hizmetinizdedir. Lig maçlarının olduğu zamanlarda özelikle hafta sonları ve hafta içi derbi maçlarında Avukat evimiz gece saat 22.00’a kadar açık bulunmaktadır.

Bu faaliyet raporumuzun dönemi içerisinde ilk olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine atana Tufan Uysal’ı makamında Başkan Yardımcımız Av. Abdullah Bey ile birlikte ziyaret ettik ve başarı temennilerinde bulunduk.

Baro Pullarının satış fiyatları değiştiği gibi eskilerinin Baromuza Şubat 2012 tarihine kadar iade edilmesi gerektiğini yine ıspartaborusu@org.trsitemizde duyurduk.

Yine Adalet Bakanlığını CMK prosedürü çerçevesinde Müdafi olan meslektaşlarımıza ödemiş olduğu yeni ücret tarifesi ile ilgili tebliği yine sitemizde ilan ettik.

Yine Bütün meslektaşlarımızın bildiği üzere Yargının hızlandırılması adıyla bir arabuluculuk müessesesi oluşturulmak istenmektedir. Ancak bu konuda arabulucuların herhangi bir 4 yıllık lisans mezunundan da olabileceği belirtilmiş ve 250 saatlik Adalet Bakanlığı bünyesinde alınan hukuk eğitiminin yeterli olduğu düşünülmekte idi. Bu konuda Baro Başkanlığımız hemen harekete geçmiş konu ile ilgili olarak Mesleğimizin sıkıntıları ve bu sıkıntılarını yanı sıra böyle bir Arabuluculuğun oluşturulması halinde ise Avukatlık mesleğinin tamamen yok edilebileceğini vurgulayan bir metin hazırlayarak ivedi olarak Meslektaşlarımızdan Adalet Bakanlığına belirttiğimiz numaralara fakslamaları istenmiş, Arabuluculuğun oluşturulması halinde mutlaka Hukukcularca gerçekleştirilebilir bir müessese olarak tanınması istenmiştir. Bu doğrultuda başarı elde edilmiş ve komisyondan Meclise istediğimiz gibi yani, Arabuluculuğun yalnızca Hukuk Fakültesi mezunlarınca yapılabilen bin müessese olduğu şekilde düzeltme gerçekleşmiştir. Bu başarının TBMM den de aynı şekilde çıkmasını umut ediyor ve takip ediyoruz. Bizi kırmayan Faksları ile bize destek veren siz meslektaşımıza da ayrıca şükranlarımızı sunarız.

Isparta Belediyle Başkanlığınca açılışı yapılan asfalt şantiyesinin açılışına Baro Başkanı olarak bizzat tarafım ve Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Hıdır Yıldız ve Av. Yıldırım Görgülü katılmışlardır.

Genç meslektaşlarımızdan gelen yoğun istek nedeni ile Başkanlığımız Avukat evinde Av. Selahattin Aydın ve Av. Ömer Berber işbirliği ile 2 günlük CMK semineri verilmiş ve başarılı olan arkadaşlarımızın sertifikaları dağıtılmıştır. Bizi eğitim çalışmalarında ve CMK seminerinde yalnız bırakmayan Av. Selahattin Aydın ve Av. Ömer Berber’e Baro Başkanlığımız adına şükranlarımızı sunarız.

Isparta Barosu Avukat Evi açılışında bizi yalnız bırakmayan Başta TBB Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleri ile 33 Baro Başkanımız ile Sayın Valimize ve diğer Mülkierkanın tamamına bir teşekkür yazısı ve iyi niyet metni gönderilmiş ve kendilerine müteşekkür olduğumuz belirtilmiştir.

Bu bir aylık faaliyet raporumuz süresince aramıza birçok genç arkadaş, meslektaş katıldı, Meslektaşlarımızın yemin törenleri, bir tören havasında da olmasına, bir ömür boyu hatıralardan silinmemesine gayret gösterildi. Yemin Törenlerini de haftanın son iş günü olan Cuma günleri  öğleden sonra “Hafız İbrahim Demiralay Konağı” Avukat evinde tören merasimi ile gerçekleştirilmesine karar verildi. Bu karar doğrultusunda aramıza yeni katılan genç meslektaşlarımız Av. Mustafa Bilgiç’e, Av. S.Tuğrul Doğan’a yine Av. N. Samet Gürdal’a Av. Gülşah Gürdal’a, Av. Aybala İbişoğlu’na, Av. Seher Özgül’e, Av Ali Umut Akyüz’e, ve Av. Mustafa Varol’a  Isparta Baro Başkanlığı olarak bir ömür boşu başarılar diler, kendileri ile Baromuzun bir kez daha güçlendiğini belirtmek isteriz.

Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunca bu dönem zarfında alınan yönetim kurulu kararı ile Stajyer Avukatlarımızın, Avukat evinde oluşturulan Adli Yardım Büro ve Görüş merkezinde her gün belirli saatler nöbet tutmasına karar verildi bu nöbet sayesinde genç stajyerlerimizin hem müvekkil Avukat ilişkisini çok daha yakından uygulamalı olarak görmesi ve hatta teorik bilgisini pratiğe çevirme imkanı yakalayabilecekleri düşünüldü ve kendilerine yardımcı olması açısından haftalık bir sorumlu Nöbetçi Yönetim Kurulu üyesi uygulaması başlatılarak Adli Yardım Yönetmeliği çerçevesinde Adli Yardım Bürosu çok güçlü hale getirildi. Yine Yönetim Kurulumuzca alınan kararla bu uygulama daha da geliştirilerektir. Avukat evimizin 1. katında faaliyet gösteren Adli Yardım Büromuzda yanlız bir Stajyer Avukatımız ile bir Nöbetçi Baro Yönetim Kurulu Üyemiz dışında Adli Yardım Yönetmeliği çerçevesinde, gönüllü bir meslektaşımızın da yine her gün bu büroda hizmet vermesi planlandı ve bu çerçevede de nöbet çizelgeleri yapılarak kendilerine ilan edildi. Nöbetçi Avukat meslektaşımıza da yine yönetmelik çerçevesinde, tarifedeki ücretin ödenmesine karar verildi. Böylece Isparta İli dahilinde Adli Yardım Bürosuna müracaat eden muhtaç kişinin, hukuki talepleri değerlendirilerek anında neticelendirilmeye başlanmış oldu.

Yine göreve gelir gelmez ivedi olarak Baro Başkanlığımız bünyesinde önceki yıllarda bulunmayan “Avukat Hakları Merkezi” gibi komisyonlar oluşturulmuş, bu komisyonlarla birlikte öncesinde de var olan bütün komisyonların yönergeleri ile ilgili sorumlu Yönetim Kurulu üyesi meslektaşımızda düzenlenerek yönetim kurulu kararı ile ilan edilmiş idi. Bu çerçevede bu komisyonlarda göreve getirilenlerde ıspartabarosu@org.tr adlı sitemizde ilan edilerek duyurulmuştu. Bu sefer Komisyon üyeleri ile Başkanlarına bir önceki yıl yapılan faaliyetleri hakkında Baro Başkanlığımıza bilgi vermeleri, resmi yazı ile istenmiş ve ilk olarak Avukat Hakları Merkezi Başkanlığı ve çok değerli üyelerini yapmış olduğu çalışma sitemizde sizlere duyurulmuştur. Bu çalışma belki de hepimizi ilgilendiren bir çalışmadır. Zaman zaman bütün meslektaşlarımızın da savunmana ihtiyacı olmaktadır. Bundan dolayı Avukat Hakları Merkezince oluşturulan nöbet çizelgesi ile her meslektaşımız başı sıkıştığında ilgili merkezde ki nöbetçi arkadaşımızdan yardım alabilecektir. Bu nöbet çizelgesi de yine sitemizde ilan edilmiştir.

Avukat Hakları Merkezi Başkanı ve çok kıymetli Üyeleri ile birlikte Isparta Baro Başkanlığının Eğitim Çalışmalarında Baro Başkanlığımızı Yalnız Bırakmayan meslektaşlarımızdan AV.ÜNAL ÇANKAYA'YA, AV.FAİK YILDIZ'A, AV.NURTEN BOZOKLU'YA, AV.SELAHATTİN AYDIN'A, AV.HAMİT NAYIR'A, AV.TÜLİN YALÇINKAYA'YA, AV.ŞERİFE SÜLEK'E, AV.HIDIR YILDIZ'A, AV.ÇİĞDEM ÖZTÜRK'E, AV.MUSTAFA BÜBER'E, AV.ÜNSAL ÇANKAYA'YA, AV.ÖMER BERBER'E, AV.EGEMEN TANYILDIZ'A, AV.İSMAİL ÖZER ÖZGÜL'E, AV.KADİR ÖZMUMCU'YA, AV.İSMAİL ÇELİK'E, AV.CENGİZ KAYHAN'A, AV.TAYLAN AYDIN'A, AV.SERDAR İPEK'E, AV.LÜTFİ KÜRKÇÜ'YE, AV.AYŞENUR POSTALCIOĞLU'NA, AV.SADIK ÇEVİK'E, AV.FİLİZ ARSEVEN'Eçok ama çok teşekkürümüzü bir kez daha iletiriz.Yine bu güne kadar özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren Adli Yardım Raportörleri Av. Bahadır Erdem - Av. Ünsal Çankaya – Av. Funda Nanelidere Arınç - Av. Ömer Berber - Av.Harun Akyol - Av. Ayşe Şen Karadoğan - Av. Arzu Elma Benli - Av. Mehmet Kılınç -  Av. Osman Büyükküpçü - Av. Levent Erbaş - Av. Emine Yaşar Bilir - Av. Ayşenur Postalcıoğlu - Av. Binnaz Yalçın Gök - Av. Fikriye Uçgun - Av. Hüseyin Aksoy - Av. Şems Kocamüftüoğlu ile Av. Etmen Durmuş’a da teşekkürlerimizi Baro Başkanlığı olarak sunarız.

Yine bu arada TBB’nin sitesinde yayınladığı ve bizim ile yakından ilintili olan basın açıklamaları ve ilanları sitemizde de ayrıca link atmak sureti ile yayınlanmıştır. Bu ilanlardan beklide en önemlilerinden biri Avukat kimliğinin resmi kimlik olarak tanınması yönünde TBB’nin yaptığı çalışmalar arasında olan PTT de artık Avukat kimliklerini resmi kimlik olarak tanınmasının yargı kararı ile tescillenmiş olmasıdır ki bu da yine sevindiricidir. Her zaman olduğu gibi avukatlar haklarını, diğer meslek mensuplarından farklı olarak yargı yolu ile almıştır ki bu da ayrı bir sevinç unsurudur.

Mahkeme Yönetimini Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde bildiğiniz üzere Isparta Adliyesi ve Yargı çevresi 20 Pilot bölgeden biri olmuş idi bu kapsamda, ilk olarak 5 pilot bölge olan Rize – Mardin iline Adalet Bakanlığınca düzenlene gezinin Rize Bölümüne Baro Başkanlığımız adına Isparta Baro Başkanı olarak bizzat katılarak var olan uygulamanın ne şekilde yürütüldüğünü gözlemlemeye çalıştık bu konuda da ki ayrıntıları da sitemizde ilan ettik.

Yine Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ve Anadolu Öğretmen Lisesinde ki törene de Isparta Barosu Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Ali Osman Altunbaşak katılarak Baromuzu temsil etmişlerdir, ayrıntıları sitemizde ilan edilmiştir.

Baro Başkanlığımız Yönetim Kurulunca alınan ve lüzum görülmesi nedeni ile karar tarihi olan 23/01/2012 den itibaren mazeretli mazeretsiz üst üste 4 defa staj eğitim merkezinde ki derslere veya seminerlere katılmayan stajyerimizin, staj süresinin 1 hafta (7 gün) uzatılacağına karar verilmiştir .

Meslektaşımız Üstadımız Milletvekili Av. Recep Özel Isparta Barosu “Hafız İbrahim Demiralay” Avukat evimizi 21/01/2012 tarihinde ziyaret etmişlerdir; konuya ilişkin ayrıntılar yine sitemizde ilan edilmiştir

Ege Bölge Baroları ve Doğu Akdeniz Baroları tarafından alınan 25/01/2012 tarihli bildirilere de Baro Başkanlığımız aynen iştirak etmiş ve bu bildiriler de sitemizde aynı tarihte ilan edilmiştir.

Yine Avukat Hakları Merkezinin aldığı karar sitemizde ilan edilmiş ve bu karar doğrultusunda gerek Adli hizmetlerde gerekse Kolluk ve Savcılık aşamasında meslektaşlarımızın ihtiyaç duyması halinde nöbetçi Avukat Hakları merkezindeki Avukatlarımızdan istifade edebileceklerini önemle beyan ederiz.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Er Baromuzu ziyaret etmiş ve bizi onurlandırmıştır, ayrıntılar sitemizde ilan edilmiştir.

23/01/2012 tarihinde Fransız Meclisince alınan karar doğrultusunda “Ermeni soykırım inkarının yasaklanması” basın açıklamamız ile kınanmış ve bütün görsel ve yazılı yerel basınla basın açıklamamız paylaşılmıştır ayrıntılar sitemizde ilan edilmiştir.

27/01/2012 tarihinde Avukat evimizde gündemde olması nedeni ile her ne kadar yasallaşmamış ise de Arabuluculuk Yasa tasarısı ile ilgili olarak Yrd. Doç. Dr. Süleyman Dost tarafından bir seminer verilmiş olup, gerek hocamıza gerekse katılımları ile bizleri onurlandıran meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Yine 29/01/2012 tarihinde Isparta Barosu “Hafız İbrahim Demiralay Avukat evimiz Isparta Milletvekillerinden Süreyya Sadi Bilgiç ve diğer il Milletvekillerince Sayın Valimiz Memduh Oğuz ve değerli eşleri ile birlikte ziyaret edilmiş ve bu ziyarete Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Ali Osman Altunbaşak ile Av. Halit Önder eşlik etmişlerdir, detay sitemizde ilan edilmiştir.

Adalet Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Birol Erdem Baro Başkanlığımıza bir Teşekkür Mektubu göndermiş ve sitemizde ilan edilmiştir, kendisine yeniden başarılar dileriz.

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine atanan değerli Hemşehrimiz Muammer Topuz’a teşekkür yazısı gönderilerek kendisine hemşerileri olarak mutluk duyduğumuz ve Baro Başkanlığımız adına başarı dileklerimiz iletilmiştir.

Adalet Bakanlığınca açıklanan ve mecliste yasalaşarak yürürlüğe girmiş olan 3. Yargı Paketi ile ilgili TBB nin açıkladığı Basın açıklaması sitemizde ilan edilmiş, bu basın açıklamasına aynen katıldığımızı belirterek ilgili paketin Yargının hızlandırılmasına yapacağı katkının çok büyük olmadığı aksine Mesleki alandaki faaliyet alanımızı sınırlandırıldığı bir gerçek olup, bu konuda ki ayrıntılar da sitemizde ilan edilmiştir

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımıza, üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 30/12/2012  tarihi ile 06/02/2012 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, bundan sonraki faaliyet raporlarımızın öncesinde de arz ettiğimiz üzere Olağan Genel Kurullarımızda değil, en geç aydan aya bu şekilde İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmaya çalışılacağını belirtir, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleri ispartabarosu.org.tr sitemizden takip edebileceğinizi, faaliyet raporlarımızda arz ettiğimiz hususların ayrıntılarının sitemizde bulabileceğinizi belirtir, şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgi ve saygılarımı bir borç bilirim.  06 /02 /2012

 

 

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞU

Isparta Barosu Başkanı

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun 06/02/2012- 01/03/2012 tarihleri arası

16. Faaliyet Raporu

 

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız,

 

ISPARTA BARO BAŞKANLIĞI OLARAK 16. FAALİYET RAPORUMUZU SUNAR; ISPARTA BARO BAŞKANI OLARAK ŞAHSIM VE BÜTÜN YÖNETİM KURULU ÜYELERİM ADINA SEVGİ VE SAYGILARIMIZI SUNARIM.

 

Göreve geldiğimiz günden itibaren düzenli olarak ve aksatmaksızın sizlere aylık sunmaya çalıştığımız faaliyet raporlarımız ile şeffaf bir Baro Yönetimi sergilemeye gayret ettik ve etmekteyiz, her an güncellenmekte olan Baro Başkanlığımızın resmi sitesi  ispartabarosu.org.tr adresli sitemizden faaliyetlerimizi, seminerlerimizi, yasal değişiklikleri, meslektaşlarımız ile ilgili haberleri, Yönetim Kurulu Kararlarını, mali bütçemizi, harcamaları v.s etkinliklerimizi anında  haberdar olmanız için elimizden gelen gayreti sarf ettik ve etmekteyiz. Bu anlamda 16. Faaliyet raporunu da sizlere sunmaktan ötürü büyük mutluluk duymaktayız.

15. Faaliyet raporumuzun hemen devamında Adalet Bakanlığınca Yargının etkinleştirilmesi ve iş yükünün azaltılması amacı ile 3. Yargı paketi açıklanmış ve bu açıklama üzerine TBB tarafından bir basın bildirisi yayınlanmıştır bu basın bildirisi gerek TBB nin resmi sitesinde gerekse Baro Başkanlığımızın sitesinde yayınlanmıştır İİK da İYUK da yine Hakimler ve Savcılar Kanununda ayrıca Terörle Mücadele Kanunda TCK da CMK da kapsamlı değişiklikler yapılmıştır ancak bu değişiklikler esnasında TBB nin ve Baroların fikirlerine müracaat edilmemiştir, bu konuda ki TBB nin hassasiyetine aynen iştirak ettik bunu da bu faaliyet raporumuzda yenilemek isteriz.

Türkiye Ekonomi Bankası ile Baromuz arasında yapılan protokol ile Meslektaşlarımız lehine Özel Kredi ve Mevduat faiz oranları belirlenmiş ve sitemizde siz meslektaşlarımıza ilan edilmiştir.

13 Aralık 2011 günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği’ne dayanılarak düzenlenen, Sosyal Yardım Usul ve Esaslarının tarif edildiği yeniSosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi No:1, Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi No::2 ve Çalışma Yönergesi ile Yardım Limitlerini gösteren Limitler Cetveli yine sitemizde ilan edilmiştir meslektaşlarımıza duyurulur.

 

Avukatlık bir savunma mesleğidir. Ancak her ne kadar savunman olsak da bizlerin de savunulmaya ihtiyacı olan bu günlerde çokça sık gerektiğinden Isparta Baro Başkanlığı Avukat Hakları Merkezi Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda Yayınlanan Nöbetçi Avukat listesi ile 24 saat meslektaşlarımızın mesleki sıkıntıları ile ilgili yanlarında olmayı ve onlara destekte bulunmayı amaçlamış bulunmaktayız bu hususta yine aynı şekilde sitemizde ilan edilmiştir.

T.C.Adalet Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile Türkiye Barolar Birliği’nin yürüttüğü ortak çalışmalar sonucu varılan mutabakat çerçevesinde T.C.Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında 02.05.2011 tarihli “Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol” bağıtlanmıştır. Avukatlar için özellikle icra dosyaları yönünden önemli olan borçlu Mernis, adres, trafik, tapu, SGK vb. bilgilerinin UYAP Avukat Portalı üzerinden ve ilgili olduğu dosyayla sınırlı olmak üzere görüntülenmesini sağlayacak sistemle ilgili çalışmaların testleri başarıyla sonuçlanmış, bu bağlamda sistemin çalışması nüfus ve adres bilgilerinin görüntülenmelerinin avukatlara açılmasıyla başlamıştır. “Bu çerçevede TBB’nin bu alanda Barolara vermiş olduğu hizmetten Baroların katılım oranları da yine sitemizde ilan edilmiştir.

TBB nin aldığı 01/02/2012 tarihli kararı uyarınca önümüzdeki günlerde kutlanması beklenen Avukat Haftası münasebeti nedeni ile Avukat Hakim ve Savcı meslektaşlarımızın katılacağı “Hukukçu Şairler Şiir Seçkisi yarışmasına” Isparta Baro Başkanlığı adına bizleri temsil etmek üzere Meslektaşımız, Üstadımız Av. Ali Tanyıldız’ın kabulü üzerine kendisine Baro Başkanlığımız adına bir eseri ile katılması görevi verilmiştir, başarılı olmasını Başkanlığımız adına diliyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu resmen kurulmuştur. Bu konuda ki tanıtıma da Baro Başkanlığımız adına Baro Başkanı olarak bir metin ile tanıtıma dahil olunmuş olup, ilgili metin sitemizde ilan edilmiştir

Yine Isparta Baro Başkanlığı adına Konya iline Baro Başkanı olarak bizzat tarafımca gerçekleştirilen ziyaret ile Konya Baro Başkanımız Sayın Av. Fevzi Kayacan ile Konya Adliyesinde görev yapan Ispartalı Hakim ve Savcı meslektaşlarımız ziyaret edilmiş ve Baro Başkanımıza Konya Baro Başkanı Sayın Av. Fevzi Kayacan’ın takdim ettiği plaket de Baro Başkanlığımız plaketler bölümünde yerini almıştır ayrıntılar sitemizde ilan edilmiştir.

Yine Antalya Baro Başkanlığının hazırlamış olduğu öncesin de de Baro Başkanlığımızca da hazırlanarak Kamu Avukatlarımıza da duyurulmuş olan Kamu Avukatı Meslektaşlarımızın mesleki sıkıntıları ile ilgili metin sitemizde ilan edilmiş ve bu konuda ki sıkıntıların takipçisi olacağımız ilan edilmiştir. Ayrıntılar sitemizde bulunmaktadır.

Isparta Türkiye Harp Malüller Gazi Şehit ve Dul Yetimler Derneği Başkanlığı için yapılan seçim sonucunda önceki Başkanın güven tazelemesi nedeni ile Baro Başkanlığımız adına yazı yazılmış ve başarı dileklerimiz iletilmiştir.

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere TBB ile Adalet Bakanlığı arasında UYAP sorgulamalarından Avukatlarında yararlanması konusunda yapılan protokol nedeni ile bazı İcra Müdürlüklerinde Mernis üzerinden Meslektaşlarımızın sorgulama talepleri ret edilmiş, ancak bu konuda meslektaşlarımız lehine olan Ankara 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 2012/119 E., 2012/120 K. sayı ve 09.02.2012 tarihli örneği ekli emsal kararı sitemizde ilan edilmiş ve bu konuda meslektaşlarımızın mernis üzerinden yapılacak tarama taleplerinin ret edilemeyeceği ortaya çıkmıştır. Detay sitemizde mevcuttur

Isparta Barosu mensubu meslektaşlarımızdan Av. Bartuğ Sayın önemli bir kaza geçirmiş ve bu kaza neticesinde kendisi sağ salim kurtarılmıştır. Öncelikle kendisine tekrar geçmiş olsun der, yardımcı olan bütün kurumlara yazılı olarak teşekkürlerimizi iletmiş isek de tekrar teşekkürlerimizi faaliyet raporu nedeni ile bir kez daha yenileriz

6100 sayılı yeni HMK nın 3. maddesi Anayasa mahkemesi kararı ile iptal edilmiş olup, bu konuda ki ayrıntılar sitemizde ilan edilmiştir

Adli Yardım Yönetmeliği çerçevesinde Adli Yardım Ön Büro Hizmetleri Baromuzun Adliye içerisinde bulunan idari bürosundan, Damgacı sokakta bulunan Avukat evimizin zemin katına taşınmış olup, ilgili yerde öncesinde oluşturulan bir Yönetim Kurulu Üyesi ve Stajyer Avukat Nöbet çizelgesine birde her gün gönüllü olan ve öncesinde nöbet çizelgesinde yer almak istediğini ileten meslektaşlarımızın da günlük nöbetçi olarak Adli Yardım Ön Bürosunda hizmet vermesine nöbet çizelgesi ilan edilerek başlanmış ve çok faal ve hızlı bir Adli Yardım Ön büro hizmeti verilmeye başlandığı gibi idari binamızda siz meslektaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesinin önü açılmıştır.

Yargıtay Hukuk ve Ceza dairelerini iş bölümü belirlenmiş olup bu iş bölümü de sitemizde ilan edilmiştir.

12-17 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Barolar Birliğinde Genç Stajyer Avukatlara düzenlenen Eğitim seminerine Isparta Barosu Başkanlığı adına Stajyer Avukatlarımız Mehmet Metin-Ali Burak Yıldız-Özlem Köse-Emine Tüylü katılmışlar ve kendilerinin düzenlemiş olduğu raporda sitemizde ilan edilmiştir.

TÜRAVAK tarafından Meslektaşlarımızın Mesleki sorumluluk sigortası yapılmaya başlanmış olup, Baron sigorta aracılık hizmetleri tarafından Isparta Baro Başkanlığı mensubu meslektaşlarımızın sigortaları bir önceki yıl yapıldığı gibi, bu yılda  Baro Başkanlığımızca yapılan anlaşma uyarınca Baron Sigorta Aracılık Hizmetlerince yapılmakta ise de Meslektaşlarımızın aynı zamanda TBB’nin bir vakfı olan TÜRAVAK aracılığı ile de mesleki sorumluluk sigortasını yaptırabileceğini önemle belirtmek isteriz.

25/02/2012 tarihinde Avukat evimizde Yargı Dünyası ve yazarlarından Meslektaşımız Yazar Av. Mustafa Kırmızı tarafından Mal Rejimi ve Aile Konutu hakkında çok kapsamlı olarak bir seminer verilmiş ve bu seminere Burdur Barosu mensubu meslektaşlarımız ile Isparta Baro Başkanlığımız mensubu meslektaşlarımız çok yoğun ilgi göstermişlerdir. Bu güzel ve yararlı seminer için gerek Yargı Dünyasının idarecilerine ve gerekse hiçbir katkı talebi olmaksızın semineri gerçekleştiren Meslektaşımız Yazar Av. Mustafa Kırmızı’ya şükranlarımızı sunarız.

Kaldı ki Baro Başkanlığımız nezdinde bu güne kadar iki kez yeni HMK ile ilgili geniş kapsamlı seminer yapılmış bunun dışında Antalya Baro Başkanlığınca organize edilen HMK seminerlerine meslektaşlarımızın katılımı sağlanmış ise de son olarak yalnızca uygulamadaki sıkıntıların aşılabilmesi için soru ve cevaplı olarak 03/03/2012 tarihinde Avukat evimizde saat 9.00 ile 12.00 arasında SDÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Abdurrahman Kavasoğlu tarafından son kez HMK semineri yapılacak olup, meslektaşlarımızın katılımını bekleriz.

28/02/2012 tarihinde Isparta Defterdarı ve Çok kıymetli Müdür ve daire amirleri tarafından Baro Başkanlığımız 23. Vergi Haftası münasebeti ile ziyaret edilmiş olup, kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, 300’e yakın vergi mükellefi olan Isparta Baro Başkanlığının Isparta Defterdarlığının en büyük destekçisi olduğu sizlerin adına Baro Başkanlığı olarak iletilmiştir.

29/02/2012 tarihinde de yine Isparta Baro Başkanlığımızı Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Kaçıkoç ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Bedri Ayhan ziyaret etmiş ve kendilerine bu nazik ziyaretleri için teşekkürü bir kez daha bu faaliyet raporumuzda yenilediğimizi belirtir, Başkanlığımız adına da Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının Isparta’nın dışa açılan kapısı olduğunu ve Baro Başkanlımızca da çok ama çok önemsediğimizi iletmiş bulunmaktayız.

10/03/2012 tarihinde Avukat evimizde 2012 tarihinde Yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunun tanıtımı TBB katkısıyla ve Isparta Baro Başkanlığımız nezdinde gerçekleştirilecek olup, ileriki günlerde yapacağımız duyuruyu şimdiden ilan eder yürürlüğe girme öncesinde ki TTK tanıtım seminerinde bütün meslektaşlarımızı görmek istediğimizi önemle arz ederiz.

Son olarak da Doğu Beyazıt’ta şehit edilen C. Savcımıza tekrar Baş sağlığı diler, kederli aile bireylerine de sabırlar dileriz. Bu konuda da yine Isparta Baro Başkanlığı olarak gerekli desteği gösterdiğimizi bu faaliyet raporunda sizlere ilan eder saygılar sunarız.

 

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımıza, üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 06/02/2012  tarihi ile 01/03/2012 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, bundan sonraki faaliyet raporlarımızın öncesinde de arz ettiğimiz üzere Olağan Genel Kurullarımızda değil, en geç aydan aya bu şekilde İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmaya çalışılacağını belirtir, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleri ispartabarosu.org.tr sitemizden takip edebileceğinizi, faaliyet raporlarımızda arz ettiğimiz hususların ayrıntılarının sitemizde bulabileceğinizi belirtir, şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgi ve saygılarımı bir borç bilirim.01/03/2012

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞU

Isparta Baro Başkanı

 

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun 01/03/2012- 01/04/2012 tarihleri arası

17. Faaliyet Raporu

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız,

 

ISPARTA BARO BAŞKANLIĞI OLARAK 17. FAALİYET RAPORUMUZU SUNAR; ISPARTA BARO BAŞKANI OLARAK ŞAHSIM VE BÜTÜN YÖNETİM KURULU ÜYELERİM ADINA TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN AVUKATLAR HAFTASININ KUTLU OLMASINI DİLER SEVGİ VE SAYGILARIMIZI SUNARIM.

Göreve geldiğimiz günden itibaren düzenli olarak ve aksatmaksızın sizlere aylık sunmaya çalıştığımız faaliyet raporlarımız ile şeffaf bir Baro Yönetimi sergilemeye gayret ettik ve etmekteyiz. Her an güncellenmekte olan Baro Başkanlığımızın resmi sitesi  ispartabarosu.org.tr adresli sitemizden faaliyetlerimizi, seminerlerimizi, yasal değişiklikleri, meslektaşlarımız ile ilgili haberleri, Yönetim Kurulu Kararlarını, mali bütçemizi, harcamaları v.s etkinliklerimizi anında  haberdar olmanız için elimizden gelen gayreti sarf ettik ve etmekteyiz. Bu anlamda 17. Faaliyet raporunu da sizlere sunmaktan ötürü büyük mutluluk duymaktayız.

Siz Saygıdeğer Meslektaşlarımızın 02/04/2012 – 08/04/2012 tarihleri arasında kutlayacağımız AVUKATLAR HAFTASI VE 5 NİSAN AVUKATLAR günü kutlu olsun.

16. Faaliyet raporumuzun hemen akabinde Isparta C. Başsavcımız ile birlikte Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tümgeneral Metin Temel’i yine Eğirdir Belediye Başkanlığını ve Eğirdir Kaymakamlığını ve Baro temsilciliğimizi ziyaret ettik.

Bu ay yine eğitim seminerlerimize devam etik ve öncesinde 2 kez yeni yürürlüğe giren HMK semineri yapmış isek de bu seferde SDÜ öğretim üyesi Yrd Doç. Dr. Abdurrahman Kavasoğlu’nun katılımları ile soru ve cevaplı HMK seminerimizi Avukat evimizde icra ettik.

Yine sitemizde Ankara 7. Tüketici Mahkemesinin güncel olan “Borç yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır.” kararı sitemizde ilan edildi.

Vergi Haftası nedeni ile Isparta Defterdarı, Vergi Dairesi Müdürleri ve çok değerli çalışanları Baro Başkanlığımızı ziyaret ederek, meslektaşlarımızın vergi yolunda ki duyarlılıkları için teşekkürlerini sundular bizlerde vergi haftamızın hepimize kutlu olması temennilerimizi ilettik.

Yine Isparta Defterdarlığınca düzenlenen en fazla vergi ödeyenler ödül töreninde de Baro Başkanlığımız Göltaş Çimento Sanayi A.Ş. ne ödüllerini Defterdarlığımızın nazik daveti üzerine verdik.

Isparta Baro Başkanlığımızı Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Kaçıkoç  ve Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Bedri Ayhan iadeyi ziyarette bulundular.

Yine her sene olduğu gibi stajyer Avukatlarımız ile stajyer yemeğini icra edilerek stajyerlerimiz ile sohbet etme dilek ve temennilerini dinleme fırsatını bulduk.

Isparta Emin Oto Petrol’ün talebi ile Bora Başkanlığımız arasında yapılan anlaşma ile meslektaşlarımızın Kimlik kartlarını göstererek Pompa da %4 eğer TEB Total kart var ise %5 ve artı pompa üzerinden %2 olmak üzere %7 lik indirimden yararlanmalarını sağladık.

Meslektaşlarımızdan gelen yoğun istek üzerine Kariyer Göz Hastanesi ile anlaşma imzalayarak Katkı payı dışında muayene ve tetkiklerde %25 lik bir indirimden ve randevu ayrıcalığından meslektaşlarımızın yararlanmasını sağladık.

Yine Türkiye Barolar Birliğinde gerçekleştirilen ve Kamu Avukatlarımızın mali idari ve özlük hakları ile ilgili toplantıya Başkan Yardımcımız Av. Abdullah Çelik katılmış ve bu konuda öncesinde Baro Başkanlığımızın sitemizde de ilan ettiği görüş ve önerileri gerek TBB yetkililerine gerekse sayın Bakana iletmişlerdir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Isparta’ya gelişinin 82. yılı etkinliklerine Baro Başkanlığımız adına Başkan olarak katılınmış yürüyüşe de eşlik edilmiştir.

TBB’nin 2012/14 sayılı duyurusu sitemizde ilan edilmiş olup artık Türkiye’nin neresinde olursanız olun bütün meslektaşlarımız 444 22 76 nolu telefonu çevirdikten sonra 32 kodunu çevirerek Isparta Barosuna ulaşabileceklerdir.

Yine Baro Başkanlığımız Adli Bölgesinin, Mahkeme Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde ki 20 Pilot Bölge olması nedeni ile Ankara ilinde düzenlene toplantıya yine Başkan olarak katılım sağlanmış, görüş ve önerilerimiz Sayın Adalet Bakanlığı yetkililerine iletilmiştir.

Yine Baro Başkanı olarak Türkiye Boralar Birliği Başkanımıza ve Değerli Yönetim Kurulu üyelerine nezaket ziyaretinde bulunulmuştur.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri yine Baro Başkanlığımızca her yıl olduğu gibi tertiplenerek, gerek Baro Başkanlığımızın gerekse Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonumuzca Basın açıklamaları ile Kamuoyu aydınlatılmaya çalışılmış ve Avukatlar için yalnız senede bir günün Kadınlar Günü değil, her günün Mesleğimiz icabı Şiddete uğramış Kadınlarla iç içe geçmesi nedeni ile Kadınlar günü gibi kutladığımız Bütün Kamuoyuna lanse edilmiştir. İlgili etkinliği gerçekleştiren başta Başkanlığımız Yönetim Kurulu Üyelerinden Av. Ayfer Eseryel’e , Av. Selcen Deniz Uzunbacak’a ve Av. Sevinç Düz’e ve aynı zamanda Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Av. Tülin Yalçınkaya’ya teşekkürü bir borç bilir, bütün Bayan Meslektaşlarımızın Dünya Kadınlar gününü tekrar kutlarız.

14. Mart tabipler Günü Baro Başkanlığımızın tebrik yazıları ile ilgili kurumlar nezdinde kutlanmıştır.

Yeni göreve gelen Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve yöneticileri Baro Başkanlığımızca ziyaret edilmiştir.

Yine Yargıtay Başkanımız Nazım Kaynak’ın Isparta’ya bir program nedeni ile gelişi nedeni ile S.D.Ü de ki panel’e Baro Başkanlığımızca katılınmış ve Yargıtay Başkanımız Nazım Kaynak tarafından da gerek Baro Başkanlığımız idari binamız gerekse Avukat evimiz ayrı ayrı ziyaret edilerek Başkanlımıza bir plaket takdim edilmiştir ki, Başta Yargıtay Başkanımız Nazım Kaynak ile Yargıtay Genel sekreteri Hem şehrimiz Aydın Boşgelmez’e şükranlarımızı sunarız.

CMK uyarınca görevlendirilen Meslektaşlarımızın alacakları ücret ile ilgili TBB nin 2012/16 sayılı duyurusu sitemizde ilan edilmiştir. Danıştay 11. Dairesi 05.12.2011 gün ve 2010/7141 E. 2011/7028 K. sayılı kararı ile; Türkiye Barolar Birliği’nin davacı yanında müdahil olduğu davada; 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/1 sayılı Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Tebliği eki 21.07.2010 tarihli ve 2010/T-28 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı’nın 2. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “vekalet ücreti” ibaresinin iptaline karar verdi. Başlıklı karada sitemizde ilan edilmiştir

Meslek içi Eğitim semineri olarak, Yeni yürürlüğe girecek olan TTK ile ilgili olarak Avukat evinde Prof.Dr Mehmet Bahtiyar ile Doç Dr. Esra Hamacıoğlu ve Doç Dr. Levent Biçen ile TBB Eğitim merkezi Sorumlusu Av. Yusuf Akbaş’ın sunumunda bir seminer icra edilmiş olup bütün katılımcı meslektaşlarımıza teşükkürü bir borç biliriz.

18 Mart Şehitler Günü Baro Başkalığımızın katılımı ile anılmıştır ancak bu anma çok buruk bir anma olmuştur çünkü bu şehitler günü çok ama çok acı vermiş ve bütün meslektaşlarımızın ruhunu sarsmıştır. Isparta’mız iki şehit verdi öncelikle bu vatan için hayatlarını kaybeden iki şehidimize yeniden ALLAH’TAN rahmet diler kederli ailelerine baş sağlığı diler 18 Mart’ın üzerinden 97 yıl geçmesine karşın aynı acıları bizlere yaşatanları lanetlediğimizi bir kez daha haykırırız.

Ailenin Korunması ve Kadına karşı şiddetin önlenmesi Kanunu Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi bunu da sitemizde ilan ettik sayın meslektaşlarımızın tekrar dikkatine sunarız. Kamu Avukatları ile ilgili Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar’ın meclise sunduğu kanun teklifi sitemizde ilan edildi.

1136 sayılı Avukatlık Kanunumuzun TBB ce hazırlanan yeni şekli gerek TBB sitesinde gerekse Baro Başkanlığımız sitesinde ilan edildi ve bütün meslektaşlarımıza mail olarak gönderildi. bu konuda ki görüş ve önerilerinizi Baro Başkanlığımıza en geç 14/04/2012 tarihinde Ankara’da yapılacak olana Başkanlar toplantısından önce iletmenizi önemle rica ederiz.

Isparta D.S.İ Bölge Müdürümüz ile Orman Bölge Müdürümüzü Başkan Yardımcımız Av. Abdullah Çelik ve Yönetim Kurul Üyemiz Av. Sevinç Düz ile Meslektaşlarımız Av. Neşe Özbek Av. Belma Uysal ile Birlikte ziyaret ederek D.S.İ Bölge Müdürümüze Yeni görevinde Başarı dileğimiz ile Orman  Bölge Müdürümüze de Orman Haftasının Kutlu olması dileklerimiz ve Isparta Barosu Hatıra Ormanına yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerimizi ilettik.

3 Ayda bir yayına giren Baro Bültenimizin 5. Sayısı Yayına girdi, Hatamız oldu ise Af ola diyerek dergimizin yeni sayısı ile Avukat Haftası Etkinlikleri Davetiyemizin sizlere ulaştırılmakta olduğunu da önemle belirtiriz.

Bu yıl Kutlayacağımız Avukatlar günümüzü geçen yılda olduğu gibi bir hafta süreli ve çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Avukat Haftası etkinlikleri Siz Sayın meslektaşımıza duyurulacaktır, ancak biz şimdiden Aramızdan ayrılan Meslektaşlarımızı da kalbimizde yaşattığımızı Ruhlarının şat olmasını arzuladığımızı belirterek 1958 yılında kurulan Baromuzun bu günlere ulaşmasında büyük emeği geçen Bütün Baro Başkanlarımız ile Yönetim Kurullarında Görev alan Bütün meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunar, Aramızdan ayrılanlara ALLAH’TAN RAHMET DİLER, Sağ olanlara da uzun ömürler dilediğimizi kendilerine minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz. NİCE, SAĞLIKLI ,MUTLU, HUZURLU, AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMAK UMUDU İLE ; Baro Başkanı olarak Saygılarımı sunarım.

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan siz saygı değer meslektaşlarımıza, üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 01/03/2012  tarihi ile 01/04/2012 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, bundan sonraki faaliyet raporlarımızın öncesinde de arz ettiğimiz üzere Olağan Genel Kurullarımızda değil, en geç aydan aya bu şekilde İnternet sitemiz aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmaya çalışılacağını belirtir, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleri ispartabarosu.org.tr sitemizden takip edebileceğinizi, faaliyet raporlarımızda arz ettiğimiz hususların ayrıntılarının sitemizde bulabileceğinizi belirtir, şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgi ve saygılarımı bir borç bilirim.01/04/2012

 

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞLU

ISPARTA BAROSU BAŞKANI

 

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun 01/04/2012- 01/05/2012 tarihleri arası

18. Faaliyet Raporu

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız,

ISPARTA BARO BAŞKANLIĞI OLARAK 18. FAALİYET RAPORUMUZU SUNAR; ISPARTA BARO BAŞKANI OLARAK ŞAHSIM VE BÜTÜN YÖNETİM KURULU ÜYELERİM ADINA TÜM MESLEKTAŞLARIMA SAYGILARIMIZI SUNARIM.

Bu güne kadar kaleme aldığımız en üzüntülü Faaliyet raporunu sizlere sunuyoruz, Üstadımız, Baromuzun Büyüğü Değerli Avukat Mehmet Coşan’ı kaybettik, Öncelikle Kederli Ailesinin ve Baromuzun Başı sağ olsun deriz.

Göreve geldiğimiz günden itibaren düzenli olarak ve aksatmaksızın sizlere aylık sunmaya çalıştığımız faaliyet raporlarımız ile şeffaf bir Baro Yönetimi sergilemeye gayret ettik ve etmekteyiz. Her an güncellenmekte olan Baro Başkanlığımızın resmi sitesi  ispartabarosu.org.tr adresli sitemizden faaliyetlerimizi, seminerlerimizi, yasal değişiklikleri, meslektaşlarımız ile ilgili haberleri, Yönetim Kurulu Kararlarını, mali bütçemizi, harcamaları v.s etkinliklerimizi anında  haberdar olmanız için elimizden gelen gayreti sarf ettik ve etmekteyiz. Bu anlamda 18. Faaliyet raporunu da sizlere sunmaktan ötürü büyük mutluluk duymaktayız.

Bir Görev şehidi vermiş olan bir Baro Olarak Afyonkarahisar Barosunun çok değerli bir Avukatının (Av. Hüseyin Burhan Hayran) görevi nedeni ile öldürülmesi ile yıkıldık,  üzüntümüzü ve taziye dileklerimizi kendilerine bildirdik, yalnız Tabiplere değil Meslektaşlarımız; Avukatlara yönelik saldırıların da son dönemde artmış olmasını üzüntü yaşıyor ve bu olayın son olmasını diliyor ve kınıyoruz.

Baromuzun Kuruluşunun 54. yıl dönümü ve Avukat Haftası nedeni ile Isparta Valimiz Sayın Memduh Oğuz ile Isparta C. Baş Savcımız Mustafa Yıldırım ile İdare Mahkemesi Başkanımız ile Askeri Mahkeme Başkanımıza Baromuzun Üstatlarından Av. Güngör Çakmakçı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte nezaket ziyaretinde bulunulmuş ve kendilerine Baromuzun faaliyetleri ve davetiyesi takdim edilmiştir.

Avukat Haftası nedeni ile Isparta Baro Başkanlığımıza verilen özel indirimli fiyat tarifesi ile meslektaşlarımız Afyonkarahisar Safran Termal otelde ağırlandılar.

Isparta Baro Başkanlığı ile Özel Davraz Yaşam Hastanesi arasında özel bir protokol imzalanmış ve meslektaşlarımız için bazı avantajlar sağlanmıştır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler sitemizde ilan edilmiştir. Hayırlı olsun.

03/04/2012 tarihinde HMK Yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanarak bazı aksaklıkların önüne geçilmiştir Yönetmelik sitemizde ilan edilmiştir.

05/04/2012 günü adli yıl açılış Törenimiz Yeni Adliye Sarayı önünde, Atatürk anıtına çelenk sunumu saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ve akabinde de Aramızdan ayrılan Meslektaşlarımızın ve Aziz şehitlerimizin anısına helva kabune ikramı ile başlamış, akabinde de Yine Isparta Antalya Karayolu 12. Km de bulunan Isparta Barosu Hatıra Ormanına her meslektaşımıza bir fidan kampanyası ile devam etmiş ve 500 fidan dikimi ile Hatıra ormanımız güçlendirilmiştir. Başta bizi Avukatlar gününde yalnız bırakmayan açış konuşmamızda belirttiğimiz üzere Avukatların mesleki sıkıntıları ile dilek ve temennilerini bizim ile paylaşan Sayın Isparta Vali vekilimiz Niyazi Can’a yine Isparta C. Başsavcımız Mustafa Yıldırım’a yine Isparta Emniyet Müdürümüz, Jandarma Alay Komutanımız, Hakimlerimiz, Savcılarımız ve Önceki Dönem Baro Başkanlarımız ile Orman Bölge Müdürü Yardımcısı ve Orman İşletme Müdürümüz ile çok değerli Orman İşletmesinin yetkilileri ile Muharip Gaziler derneği Başkanı ile Türkiye Harp Mallülleri Gaziler Şehitler Dul ve yetimler Başkanları ve Çok değerli Baromuzun Mensuplarına saygılarımızı ve şükranlarımızı sunarız.

05/04/2012 Avukat Haftası etkinliklerimiz çerçevesinde yine Burdur Barosu il birlikte TBB tarafından organize edilen yeni HMK seminerimiz, Isparta Emniyet müdürlüğü ile yaptığımız dostluk maçı yine IYİŞ Prestij sinemasındaki Fetih 1453 adlı filmin gösterimi, geleneksel Gala Yemeğimiz,35. yıl ve üzeri meslek yaşını dolduran meslektaşlarımıza şükran plaketlerinin verilmesi, Isparta Emniyet Müdürlüğü ile Baro Başkanlığımızın organize ettiği Halk Yürüyüşü ile devam ederek son bulmuştur. Bütün Bu etkinliklerimize katılan Meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. Kaldı ki bu etkinlikler çerçevesinde Baromuzun Futbol Takımında yer alan meslektaşlarımıza da ayrıca teşekkür eder (Av. Ömer Berber-Av. Halil Evliya- Av. Mustafa Bilgiç-Mehmet Metin- Abdurahman Eseryel - Mehmet Özdamar-Mahmut Şahbaz - Ethem Durmuş yoğun iş tempolarını bırakıp Baro adına verdikleri mücadele için teşekkür ederiz), Baromuza kazandırdıkları kupayı Baro Başkanlığımızın en güzel yerinde sergilemekte olduğumuzu belirtmek isterim. Yine Isparta Emniyet Müdürlüğünce Düzenlenen ve Önceki Dönem Baro Başkanımız Av. Erol Berber ile katıldığımız Plaket töreninde Baro Başkanlığımız adına Isparta Barosu Başkanı olarak tarafıma takdim edilen “Emniyet müdürlüğüne verdiğimiz katkılardan dolayı” Plaketimiz de yine Baro Başkanlığımızın en güzel yerinde sergilenmektedir. Bu Plaketi almamıza katkı veren Isparta Emniyet Müdürlüğünü eğitim çalışmalarına gönüllü olarak katılan ve öncesinde isimlerini zikrettiğimiz Bütün meslektaşlarımıza yine Baro Başkanlığı adına Şükranlarımı sunarım. Yine Avukatlar Haftası nedeni ile bir ilki gerçekleştiren Akdeniz Gazetesi tarafından günümüze özel çıkarılan avukat Gazetesi nedeni ile de Gazete yöneticilerine de ayrıca şükranlarımızı sunarız. Yeni Bir Avukatlar Haftasına daha sağlıklı mutlu ve Huzurlu olarak kavuşmamızı temenni ederiz.

Görev geldiğimiz 1,5 yıllık süreç içerisinde 15 adet Meslek içi eğitim semineri icra etik ancak bununla da yetinmedik yine diğer meslek örgütlerinin bize iletilen seminer tekliflerini de hiçbir zaman geri çevirmedik, bunlardan biri de Av. Ayşenur Postalcıoğlu’nun sunumu ile Isparta PTT Dağıtıcılarına Tebligat hukuk konulu seminerde yine 14/04/2012 tarihinde icra edilmiş olup meslektaşımıza Barom adına şükranlarımı sunarım.

Bu Faaliyetlerimiz adasında Baka Genel sekreteri Sayın Tuncay Engin ve İl Özel İdaresi Genel sekreterimiz Tufan Uysal Baromuzu ziyaret etmişlerdir kendilerine sizler adına teşekkürlerimizi iletiriz. Yine Isparta Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı Isparta il Müdürlüğünce organize edilen 14 bin çocuk 14 bin fidan ağaç dikim kampanyasını Baro Başkanlığı adına bizzat tarafım iştirak ettim.

Muğla Baro başkanımızın vekillik görevi çerçevesinde uğradığı fiili ve sözlü saldırı nedeni ile Baro Başkanlığımızca bir kınama mektubu ile kendilerine destek olunmuş aynı şekilde de Muğla Baro Başkanı ve Üyeleri de bu desteğimizden dolayı teşekkürlerini bize iletmiştir. Her yerde ve her zeminde belirttiğimiz üzere biz Isparta Baro Başkanlığı olarak tarafız taraf olduğumuz konu siyasi düşüncesi ve ideolojisi ne olursa olsun Avukattan yanadır, Avukattan yana Savunmandan yana tarafız. Herkesin Bir gün savunulmaya ihtiyacı olabilir Savunmaya saygı duymalıyız diyoruz.

14/10/2010 tarihinde TBB sitesinde ilan edilen Maliye Bakanlığı Gelir idaresinin 2010/1 sayılı genelgesi meslektaşlarımızın isteği üzerine yeniden tekrar sitemizde ilan edilmiştir bilgilerinize sunulur.

Adli Yardım Ön Büro hizmeti veren “Hafız İbrahim Demiralay Konağı Avukat Evi Zemin Kat “ Nöbetçi Avukat ve Stajyer Avukat çizelgesi sitemizde ilan edilmiştir.

Yine en önemlisi 1136 sayılı Avukatlık kanunumuzda yapılması düşünülen değişiklik metni ve ilgili tasarı taslağı siz meslektaşlarımıza ilan edilmiş, görüş ve önerilerinizi Baro Başkanlığımıza iletmeniz rica edilmiş idi. Bu doğrultuda TBB de icra edilen 25. Baro Başkanları toplantısında Isparta Baro Başkanlığı olarak tasarıda ki çekincelerimizin neler olduğu olumlu bulunan ve olumsuz olan yanların neler olduğu tarafımca aktarılmış, konu ile ilgili detaylı bilgi sitemizde ilan edildiği gibi mail yolu ile de siz meslektaşlarımıza ulaştırılmıştır.

Yine Burdur ve Isparta Baroları tarafından icra edilen, TBB tarafından tertiplenen Yeni Borçlar Kanun semineri gerçekleştirilmiş olup, katılan meslektaşlarımıza eğitim çalışmalarına verdikleri katkılardan dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

TBB de düzenlenen Stajyer Avukatlar toplantısına katılan Stajyer Avukatlarımız Av. Özlem Köse, Mehmet Metin, Ali Burak Yıldız, Hale Aydoğmuş, Şeyda Çetin, Yasemin Karakuş,Av. Aybala İbişoğlu’na Isparta Baro Başkanlığı olarak teşekkürlerimizi sunarız.Yine Adana Baro Başkanlığının organize etiği Stajer Avukatlar Kurultayına katıyan Staj Eğitim Merkezi Başkanımız Önveki Dönem Baro Başkanımız Av. Çetin Aköz’e de teşekkürü bir borç biliriz.Yine TBB ce organize edilen TÜBAKKOM 1. Kadın Avukatlar Kurultayına katılan Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanımız Av. Tülin Yalçınkaya ile Av. Gülbin Demirbağ’a TÜBAKKOM’da ki etkin görevlerinden ve faaliyetlerinden dolayı teşekkür ederiz

Yine TBMM’ nin 92. Kuruluş yıldönümü ve Çocuk Bayramımız kutlanmış, olup. Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere Kurucu Meclis’in tüm vekillerine borçlu olduğumuzu ruhları şad olsun diyerek belirtmek isterim.

Aramıza Katılan Genç Meslektaşlarımız Av. Özlem Köse ile Av. Ayşe Çot’a Meslek hayatlarında başarılar diler yoları açık olsun deriz. Genç Meslektaşlarımızın yemin törenlerinin de artık bir tören havasında Baromuza kazandırdığımız Avukat Evimizde Cuma günleri öğleden sonra icra ettiğimizi bütün meslektaşlarımıza duyururuz.

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan, varsa hatalarımızı görmezden gelen, destek ve önerilerini bizden esirgemeyen siz saygı değer meslektaşlarımıza, üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 01/04/2012  tarihi ile 01/05/2012 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu sunar, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleri ispartabarosu.org.trsitemizden takip edebileceğinizi, faaliyet raporlarımızda arz ettiğimiz hususların ayrıntılarının sitemizde bulabileceğinizi belirtir, şahsım ve Yönetim Kurulum adına sevgi ve saygılarımı sunarım 01/05/2012

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞLU

ISPARTA BAROSU BAŞKANI

Isparta Barosu Yönetim Kurulunun 01/05/2012- 01/06/2012 tarihleri arası

 

Sayın Meslektaşımız, Üstatlarımız,

ISPARTA BARO BAŞKANLIĞI OLARAK 19. FAALİYET RAPORUMUZU SUNAR; ISPARTA BARO BAŞKANI OLARAK TÜM MESLEKTAŞLARIMA SAYGI VE SEVGİLERİMİ SUNARIM.

Bu faaliyet raporunda üzüntülüyüz Üstatlarımızdan Mehmet Coşan’ı geçen ay aramızdan ayrılmış idi bu sefer de yine Baromuzun değerli Büyüklerinden Av. Ali Fevzi Alaloğlu’nu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz Öncelikle Kederli Ailelerin ve Baromuzun Başı sağ olsun deriz.

Bu dönem Başlattığımız ve Baromuzun Bünyesine Kattığımız Hafız İbrahim Demiralay Avukat evi Zemin katta faaliyet gösteren Adli Yardım Büromuzda gönüllü olarak görev yapan meslektaşlarımızın yeni nöbet listesi sitemizde ilan edildi. Adli Yardım Bürosunda özveri ile hizmet veren bütün meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

18. Faaliyet raporundan sonra bir aylık süre içerisinde 51-52-53-ve 54. yönetim kurulu toplantısı icra edilmiş ve gündemleri sitemizde ilan edilmiştir.

Isparta Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Sayın Mahmut Özyürek ve Değerli Yönetim Kurulu üyeleri Baromuza yeni kattığımız Avukat evinde nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır kendilerine teşekkür ederiz.

Isparta Jandarma Alay Komutanımız Hafız İbrahim Demiralay Konağı Avukat evinde Baromuzu ziyaret etmişlerdir kendilerin teşekkürlerimizi eletiriz.

TBB Avukatlık Asgari ücret tarifesinde Disiplin mahkemelerinde takip  edilen vekalet ücreti değişmiş ve ilgili resmi gazete örneği sitemizde ilan edilmiştir

Genç Meslektaşlarımız Av. Seda Günaydın ve Av. Osman Günaydın Hafız İbrahim Demiralay Avukat evinde düzenlenen törenle Avukatlık Andını içerek Cübbesini giymek sureti ile aramıza katılmışlardır kendilerine yüzlerini hep gülmesi dileği ile yeni hayatlarında  başarılar dileriz.

Daha önce Isparta ili Nazmiye Demirel İlköğretim Okulu, Anadolu Lisesi Yöneticilerinin talebi nedeni ile Avukatlık mesleği ile ilgili verilen seminerin bir yenisi bu sefer Isparta Sosyal Bilimler lisesinde icra edilmiş ve Baro Yönetim Kurulu üyemiz Av. Ali Osman Altunbaşak ile birlikte Tarafım Avukatlık mesleğini genç meslektaşlara sevdirmeye, Avukatlık mesleğinin zihinlerinde yer etmesine çalıştık.

Yine vekalet pullarımızın Yapılan Yönetmelik Değişikliği ile Elektironik ortamda tedavül edileceğine dair ilgili resmi gazete sitemizde ilan edilmiştir.

Baro Başkanlığımız Yalvaç Temsilciliği tarafından Avukatlar günü nedeni ile 04/05/2012 günü Yalvaç ilçesinde icra ettikleri kaynaşma yemeğine Isparta Barosu Başkan Yardımcımız Av. Abdullah Çelik ve yine Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Ali Osman Altunbaşak ile birlikte tarafım katıldık öncelikle Yalvaçtaki Bütün meslektaşlarımıza ve temsilcimize düzenledikleri bu faaliyetten dolayı teşekkür eder,yoğun katılım ile bizi gururlandıran Yalvaçlı Meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

Yine Trafik Haftası etkinlikleri daveti üzerine Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünün ödül törenine bizzat Başkanlığımız adına tarafım katılmış ve ödül alanlara ödülleri dağıtılmıştır.

Bizi bu günlere getiren annelerimizin anneler gününü Baro Başkanlığı alarak bir kez daha avukat anneleri ile avukat anneleri ile birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşadığımızı dile getirir Nice Sağlıklı ve huzurlu Anneler günleri görmek ümidi ile deriz.

TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma fonu tarafından Avukatların yanı sıra Aileleri de Tedavileri yardım kapsamına alınmış olup konuya ilişkin açıklama sitemizde ilan edilmiştir.

Isparta Baro Başkanlığınca organize ettiğimiz  Hıdırellez Kahvaltısında Bütün meslektaşlarımız, Hakim ve Savcılarımız Gökçayda bir araya geldik bunu gelenekselleştirmek istiyor nice sağlıklı hıdırellezlere diyoruz.

Isparta Valiliği Isparta Emniyet Müdürlüğü ve Baro Başkanlığımız arasında imzalanan Gülen Yüzler Projesi kapsamında Isparta Valiliğinde Basın Mensuplarına Proje Kapsamında bilgilendirmeyi Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Sevinç Düz ve Av. Selcen Deniz Uzunbacak yapmışlardır kendilerine teşekkür ederiz.

Merkez Bankasını Resmi Gazetede yayınlanan en yüksek mevduat ve Kredi faiz oranları sitemizde ilan edilmiştir.

Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği genel Müdürlüğü ile İsveç Mahkemeleri idaresi arasında yapılan protokol kapsamında alternatif Uyuşmazlık çözüm yoları adlı Antalya ilinde icra edilen toplantıya Isparta Baro Başkanı olarak tarafım ve Başkan Yardımcımız Av. Abdullah Çelik katılmışlardır.

Isparta Koruma Kurulunun Bu ayki toplantısı Kurul Üyelerini isteği ile Hafız İbrahim Demiralay Avukat Evinde Kurul Üyemiz Av. Ünsal Çankaya’nın yönetiminde gerçekleştirilmiş olup Kurul üyesi meslektaşımız Av. Ünal Çankaya’nın Baromuz adına yaptığı ev sahipliği için teşekkürlerimizi kendisine iletiriz.

Mahalli İdareler Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat Ücret tavanları ile ilgili Baro Başkanlığımızca görülen Lüzum üzerine TBB ne yazdığmız yazı uyarınca verilen cevabi yazı sitemizde ilan edilmiştir.

Ankara Bilkent Otelde icra edelin “Sporda Şiddet ve Saldırganlık ,Spor Mahkemeleri,tahkim,Teşvik şike ve değer konuları kapsayan 2. Spor Çalıştayına Baro Başkanlığmız adına Av. Murat Kundakçı katılmış olup kendisine Baro Başkanlığımız adına şükranlarımızı sunarız.

Geçen yılda olduğu üzere, Bu senede Isparta Emniyet müdürlüğünün Rütbe ve Kıdeme göre Eğitim Programında ders vermek üzere ders verecek Avukat meslektaş talebinde bulunmuşlar Baro Başkanlığımızca bu kapsamda da yine Meslektaşlarımızdan gönüllük esasına göre talepte bulunulmuş Av. Serdar İpek- Av. Murat kundakçı- Av. Süleyman Tuğrul Doğan- Av. Ünsal Çankaya- AV. Egemen Tanyıldız- Av Ömer Berber- Av. Cengiz Kayhan ve Av. Yasin Özbakır ders vermiştir ve vermektedirler. Kendilerine teşekkürü bir borç biliriz. Geçtiğimiz günlerde hepinizin bildiği üzere Isparta Baro Başkanlığımıza Emniyet Müdürlüğünce Eğitim çalışmalarına verdiğimiz katkılardan dolayı Bir Plaket verilmiştir ki bu gönüllü meslektaşlarımızın sayesindedir, ki bilmesini isteriz.

Birkaç ay öncesinde Isparta Baro Başkanlığımızın çalışmaları neticesinde TBB’ce tadilatı ve tefrişi gerçekleştirilen Hafız İbrahim Demiralay konağının açılışı siz meslektaşlarımız ile birlikte Birlik başkanımız ve 33 Baro Başkanımız ile birlikte açılışı yapılmış idi bu sefer Mersin Baro Başkanlığının Avukat evi açılışı törenlerine, Bizzat tarafım katılarak Bizi Yalnız Bırakmayan Mersin Barosunun Avukat evinin açılışı yapılmıştır arz ederiz. Kaldı ki Törende Baro Başkanlığmız adına TBB TV ye yapmış olduğum Basın açıklaması da canlı olarak izlenebilecek olup sitemizde ilan edilmiştir.

TBB nin TÜBAKKOM ca yapılan 1. Kadın Avukatlar Kurultayı Bildirisi sitemizde ilan edilmiştir. Toplantıya Komisyon Başkanımız Av. Tülin Yalçınkaya ile Av. Gülbin Demirbağ katılmıştır hemen akabinde yine Zonguldakta icra edilen Yine TÜBAKKOM dönem sözcülüğü toplantısına yine Komisyon Başkanımız Av. Tülin Yalçınkaya ile üyeler Av. Gülbin Demirbağ ve Av. Filiz Arseven Katılmışlardır kendilerine teşekkür ededir.

Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı” ile getirilmek istenilen değişiklikler arasında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 188.maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle “mahkemelerin, savunma avukatlarının yokluğunda karar verebilmelerinin” öngörülmüş olması her şeyden önce adil yargılanma hakkını yok saymak olduğuna dair TBB nin 22/05/2012 tarihli Basın açıklaması sitemizde yayınlanmıştır

31/05/2012 tarihine kadar gerçekleştirilmesi istenin Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu genel Tebliği sitemizde ilan edilmiştir.

TBMM genel Sekreterliği Yasama Derneği Başkanlığı Tarafından Yerel STK’ LAR İÇİN Yasama Okulu Projesi Kapsamında 12-12- Mayıs 2012 tarihinde Burdur ilinde düzenlenen Yasama Eğitimi Atölye Çalışmasına Baromuz adına Av. Mustafa Varol Katılmıştır kendisine teşekkürü bir borç biliriz.

S.D.Üniversitesi 15. Uluslar arası Bilim ve Bahar şenliği Yürüyüşü ve Açılış Törenine Bizzat Başkan olarak tarafım ve yine Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Ali Osman Altunbaşak AV. Sevinç Düz ve Av. Selcen Deniz Uzunbacak katılmışlardır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünce Emniyet Müdürlüğü gibi Baro Başkanlığımızın verdiği katkılardan dolayı Plaket verilmiş Plaket Tarafımın Mersin Barosu Avukat evinin açılışında olması nedeni ile Baro Başkanlığımız adına Yönetim kurulu üyemiz Av. Ali Osman Altunbaşak tarfından teslim alınmıştır Sayın S.D.Ü Rektörü Prof Dr. Hasan İbicioğluna ve çok kıymetli Yönetim Kurulu üyeleri ile Üniversitenin bütün kadrolarına teşekkürü bir borç bildiğimizi belirtmek isteriz.

Ya istiklal Ya ölüm diyerek Samsundan çıkılan yolun 93. Yıldönümü olan Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız hepimize tekrar kutlu olsun deriz.

Avukat Kimliğin Resmi Kimlik olduğuna dair Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2011/1202 E ve 2012/199 K sayılı ilamı sitemizde ilan edilmiş olup bilgilerinize arz ederiz.

Önümüzde ki günlerde Isparta Baro Bültenimizin yeni sayısının çıkacağını bu nedenle dergimizde değerli yazılarınızı,şiirlerinizi makalelerinizi yayınlamak istedeğimizi bu nedenle yazı şiir makale v.d Baro Başkanlığımıza 1 hafta içerisinde ulaştırılmasını talep ederiz.

Isparta Baro Başkanlığımızın geçmişte yaptığı 2 yıllık TEB bankası ile sözleşmesi neticelenmesi nedeni ile Isparta ilinde bulunan Bütün bankalara yazı yazılarak, kendileri ile 2 yıl süre ile çalışma karşılığında Baromuza yapacakları katkı yazılı olarak sorulmuş gelen yazılı başvurulardan en yüksek katkıda bulunacağını bildiren TEB ve Denizbank Şube Görevlileri yetkilileri 25/05/2012 tarihli tek gündemli toplantıya çağrılarak teklifler arttırma sureti ile alınmış en yüksek teklifi veren Isparta Denizbank Şube Müdürlüğü ile Isparta Baro Başkanlığımız arasında 2 yıl süre ile 32.000 TL lik bağış karşılığında anlaşılmıştır hepimize hayırlı olsun der Baromuza BİR KAZANDIRIMDA DAHA BULUNDUĞUMUZU SAYGI İLE BİLDİRİRİZ.

Son olarak da TBB Başkanlığının 31/05/2012 tarihli Basın Çakılmasını sitemizde ilan etiğimizi, İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında yürütülen ceza soruşturmasının ve Adalet Bakanlığından izin alınmadan kendilerinin şüpheli sıfatıyla ifade ve sorguya çağrılmalarının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtir, sürecin daha sonraki aşamalarında Isparta Baro Başkanlığı olarak İstanbul Barosu Başkanı ile Yönetim Kurulu’nun yanında olduğumuzu ve olacağımızı bütün meslektaşlarımıza saygı ile bildiririz

 

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan, varsa hatalarımızı görmezden gelen, destek ve önerilerini bizden esirgemeyen siz saygı değer meslektaşlarımıza, üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 01/05/2012  tarihi ile 01/06/2012 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığının faaliyet raporunu sunar, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleriispartabarosu.org.tr sitemizden takip edebileceğinizi, faaliyet raporlarımızda arz ettiğimiz hususların ayrıntılarının sitemizde bulabileceğinizi belirtir, Isparta Baro Başkanlığı Adına sevgi ve saygılarımı sunarım. 01/06/2012

 

 

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞLU

ISPARTA BAROSU BAŞKANI

 

 

 

 

ISPARTA BARO BAŞKANLIĞININ

01/06/2012- 01/07/2012 tarihleri arası

20. Faaliyet Raporu

Sayın Meslektaşım, Üstadım,

ISPARTA BARO BAŞKANLIĞI OLARAK 20. FAALİYET RAPORUMUZU SUNAR; ISPARTA BARO BAŞKANI OLARAK TÜM MESLEKTAŞLARIMA SAYGI VE SEVGİLERİMİ SUNARIM.

Isparta Baro Başkanlığı adına yeni bir faaliyet raporunu sizlere sunmanın öncelikle mutluğunu yaşadığımı ifade eder, 20. Faaliyet raporunu da sizlere saygı ile arz ederim.

Adli Tatile çok az bir zaman kaldığı şu günlerde bu faaliyet raporunda, meslektaşlarımızın düğünleri ile neşelendik ve gururlandık.( Av Taylan Aydın- Av. Fatih Göksoy Av. Ali Umut Akyüz- Av. Özlem Köse dünya evine girdiler bir ömür boyu mutluklar dileriz yine Av. Recep Çelik ve Av Abdullah Çelik’in Çocuklarının sünnetleri oldu kendilerine Mürvetlerini de görsünler deriz.) 20. Faaliyet raporu öncesinde Nişan, Nikah, Sünnet v.d düğünlerini icra eden Bütün meslektaşlarımıza tekrar hayırlı olsun der; 20.faaliyet raporumuzu sunarız.

Bir aylık süre zarfında 54-55-56-57-ve 58 olmak üzere 5 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı ve gerek gündemlerin gerekse alınan kararların tamamı Baromuzun resmi sitesinde sizlere ilan edildi.

Bu faaliyet raporumuz döneminde de aramıza katılan genç meslektaşlarımız oldu; Törenlerine bizzat tarafım ve Başkan Yardımcımız Av. Abdullah Çelik ile meslektaşlarımız katıldılar. Genç meslektaşlarımıza, meslek hayatlarında başarılar dileriz aramıza katılan Av. Osman Yılmaz Av. Can Çapacı Av. Sefer Demirekin ve Av. Mehmet Ali Bülbül’e bahtları açık olsun deriz.

Dönemin yaz olması nedeni ile Piramit Yaz okulları ile Baro Başkanlığımız arasında anlaşma imzalanarak % 10 luk bir indirim meslektaşlarımıza yaz boyunca yansıtılmasına karar verilmiştir. Yine Büyük Orta Avrupa Viyana & Budapeşte & Prag & Berlin gezisine ilişkin olarak özel bir kampanya ile meslektaşlarımıza avantajlı yurt dışı seyahati imkanı sağlanmaya çalışılmış ve sitemizde ve mail ile meslektaşlarımız bilgilendirilmiştir.

Zonguldak Baro Başkanlığı nezdinde gerçekleştirilen TÜBAKKOM 11. Dönem 2. Genel Üye Toplantısına Kadın ve çocuk hakları komisyon Başkanı Av. Tülin Yalçınkaya ile üyeler Av. Gülbin Demirbağ ile Av. Filiz Arseven katılmışlardır kendilerine teşekkür ederiz.

TBB nin 31/05/2012 tarihli Basın açıklaması sitemizde ilan edilmiştir.

Yine Emniyet müdürlüğü Personelini meslek içi eğitimi ile ilgili olarak eğitimi gerçekleştirmek için Emniyet müdürlüğüne eğitmen olarak giden Av. Serdar İpek Av. Murat Kundakçı Av. Tuğrul Doğan Av. Yasin Özbakır Av. Cengiz Kayhan ve Av. Egemen Tanyıldız’a ve önceki dönemlerde ders veren meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Yine Sporda şiddet ve saldırganlık konulu Ankara da düzenlenen seminere Baro Başkanlığımız adına iştirak eden meslektaşımız Av. Murat Kundakçı’ya da yine teşekkürlerimizi su,narız.

Isparta Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ömer Uyan’ın Hafız İbrahim Demiralay Konağında Başkanlığımıza yaptığı nezaket ziyaretinden dolayı kendilerine teşükkür ederiz.

TBMM Genel sekreterliği Yasama Derneğinin Yasama Okulu Projeli Burdur ilinde icra etmiş olduğu toplantıya Baro Başkanlığımız adına katılan meslektaşımız Av. Mustafa Varol’a yine şükranlarımızı sunarız.

Yine Adalet bakanlığı Mahkeme Yönetimi Güçlendirme Projesi çerçevesinde ilimize gelen Sayın Bakanlık Heyetinin Hafız İbrahim Demiralay Avukat evimize yaptığı nezaket ziyaretinden dolayı tüm heyete teşekkürü bir borç biliriz.

İdari Yargı Hakim alımı ile ilgili olarak Adalet Bakanlığının meslektaşlarımız ile ilgili yapmış olduğu duyuru sitemizde ilan edilmiş olup, şimdiden ilan uyarınca sınava katılacak olan meslektaşlarımıza başarılar dileriz.

Nazmiye Demirel İlköğretim Okulunca düzenlenen 18. Karne törenine Baro Başkanı olarak bizzat katılım sağlanmış olup, karnelerini alan bütün meslektaşlarımızın çocuklarının, torunlarının gözlerinden öper başarılarını devamını dilediğimizi bu vesile ile belirtiriz.

Isparta Sanat evi ile ilgili olarak Baro Başkanlığı arasında yapılan “Ney -Gitar -Keman- Piyano -Bağlama Karakalem –Yağlıboya –Ebru - Tezhip” sanatları ile ilgili meslektaşlarımız ve aile bireylerinin alacakları kurslarda %25 lik bir indirim sağlanmış ve hatta sanat evince Avukat evimizde Ritim terapi seansları düzenlenmesine karar verilmiş ve sitemizde sayın meslektaşlarımıza ilan edilmiştir. Destek veren Sanat evi yöneticileri ile meslektaşımız Av. Ayşenur Postalcıoğlu’na teşekkür ederiz.

Baka Genel Sekreterimiz Sayın Tuncay İlhan’a, önceki günlerde Hafız İbrahim Demiralay Avukat evimizde Baro Başkanlığımıza yaptığı ziyaret nedeni ile Başkan Yardımcımız Av. Abdullah Çelik ile birlikte ziyaret’te bulunulmuştur.

Yine Ceza Mahkeme karalarını temyizinde temyiz harcının alınmamasına ilişkin ilgili Anayasa Mahkemesi iptal kararı sitemizde ilan edilmiş olup 29/06/2012 tarihinden itibaren ceza karalarını temyizlerinde temyiz harcının alınmayacağını bir kez daha siz saygıdeğer meslektaşlarımıza bu vesile ile duyururuz.

TBB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma fonu tarafından ödenen Tedavi giderlerinin meslektaşlarımızın eş ve çocuklarını da kapsamına alacak şekilde genişletildiğini ilişkin ilan baro sitemizde ilan edilmiştir.

Geçtiğimiz tarihlerde Isparta barosunun Hafız Demiralay Avukat evinin açılışı en geniş katılım ile 33 Baro başkanımız ve TBB başkanımızın katılımı ile gerçekleştirilmiş ve TBB de bir ilk yaşanmış idi. Bu sefer Karaman Baro Başkanlığının Avukat evi açılışına da Tarafım ve Başkan Yardımcımız Av. Abdullah Çelik ve Yönetim Kurul üyemiz Av. Ali Osman Altunbaşak ile birlikte bizi yalnız bırakmayan Karaman Barosuna destek anlamında katılım sağlanmış olup detay sitemizde ilan edilmiştir.

Yine Hafız İbrahim Demiralay Avukat evi zemin katta hizmet veren Adli Yardım Ön Büro Nöbetçi Avukatları Stajer Avukatları ile Sorumlu Yönetim Kurulu üye listemiz sitemizde ilan edilmiştir.

Merkez Bankasının reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak olan faiz oranları meslektaşlarımıza yardımcı olması adına sitemizde ilan edilmiştir.

TBB ni TÜBKKOM tarafından alınan son kararı doğrultusunda Kadın hukuk komisyonu, Kadın ve Çocuk hakları komisyonumuza bağlı bir alt komisyon olarak kurulmuştur.

Süleyman Demirel Üniversitesi Mezuniyet Törenine Baro Başkanlığımız adına Yönetim Kurulu üyemiz Av. Ayfer Eseryel katılmışlardır.

Yine Baro Başkanlığımızca Av. Ahmet Eken’in fikir babalığını yaptığı “Bir kitapta sen ver” kampanyası başlatılmış ve ilköğretim öğrencilerinin kullanabileceği 2. el kitap toplama kampanyamız Eylül 2012 tarihine kadar devam edecek olup, toplanan kitapların Milli Eğitim müdürlüğümüzden de alınan bilgiler doğrultusunda ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılacağı karar altına alınmıştır. Konu sitemizde meslektaşlarımıza duyurulmuş şimdiden gösterdiğiniz katkı için teşekkürü bir borç biliriz.

Uzun süreden bu yana büyük mücadelesini diğer Barolar ile birlikte verdiğimiz ve Yalnızca Hukukçularca gerçekleştirilebileceğini düşündüğümüz Arabuluculuk yasası yürürlüğe girmiş olup sitemizde ilan edilmiştir. Arabuluculuğun en az 5 yıl Hukukçu olanlarca gerçekleştirilebileceği yönü bizleri sizler gibi mutlu etmiştir.

2012 Yaz Kararnamesi ilan edilmiş ve İlimizden 5 Yargıç ve 2 Savcının başka illere atanması neticesinde konuya ilişkin sitemizde gerekli ilanlar yapılmış olup ilimize yeni atanan Yargıç ve Savcılarında adları ve nereden geldikleri ilan edilmiştir. Öncelikle Görevleri boyunca Savunmaya ve Savunmana önem vermiş olan Savcı ve Yargıçlarımıza teşekkürü bir borç bilir kendilerine yeni göre yerlerinde başarılar dileriz. Ancak ilçe adliyelerimizin kapatılması ile ilgili Baro Başkanlığımızın tepkisi Basına ve kamuoyuna da taşınmış bu koninin da takipçisi olacağımız deklere edilmiştir.

Anamızdan ayrılan Hakim ve Savcılarımızın onuruna Isparta Cumhuriyet Baş Savcılığınca tertiplenen veda yemeği düzenlenmiş ve Baromuz adına kendilerini savunmaya ve savunmana gösterdikleri önem nedeni ile Başkanlığımız adına teşükkür ve plaketleri takdim edilmiştir. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Yine Meslektaşlarımızdan Önceki Dönem Baro Başkanlarımızdan Sayın Av. Erol Berber’in Annesi ile yine Önceki Dönem Baro Başkanlarımızdan Av. Faik Yıldız’ın abisi İsmail Yıldız aramızdan ayrılmışlardır öncelikle kederli ailelerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz.

Bütün meslektaşlarımızın bildiği üzere TBB nin ürettiği E imza satışlarımız devam etmektedir, kaldı ki UYAP – UBAP üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin kapsamı genişlemiş olması ve çok daha teorik olarak kullanımının artırılması için TBB ile yapılan görüşme neticesinde Isparta Baro Başkanlığımız ve TBB işbirliği ile 06/07/2012 günü saat 14.00 da Isparta Barosu Avukat evinde UYAP – UBAP Semineri icra edilmiştir meslektaşlarımızın kullanımla ilgili sıkıntı istek ve dileklerini de iletebileceği seminere bütün meslektaşlarımız davetlidir. Göreve geldiğimiz günden bu yana 15’in üzerinde meslek içi eğitim semineri verilmiştir. Yaz dönemi nedeni ile seminerlerimize ara verilecektir. Ancak yeni dönemde yeni ve çok daha yoğun meslek içi eğitim seminerleri ile birlikte olacağımızı belirtmek isterim.

Sizlere öncesinde de belirttiğimiz üzere, Baromuzun 2 yılık TEb Bankası ile yapmış olduğu anlaşma sona ermiş olması nedeni ile Isparta’da buluna bütün banka ve şubelerine yazı yazılmış, bizimle belirlediğimiz şartlarda çalmaları halinde verecekleri hizmet ve promosyan bedeli sorulmuş en yüksek teklif veren TEB ve Denizbank şubeleri tek gündemli yönetim kurulu toplantımızda tekrar talepleri, Banka temsilcileri huzurunda değerlendirilerek en yüksek teklifi veren Denizbank Isparta Şube Müdürlüğü ile çalışmaya kara vrilmiştir. Baromuza 32. 000 TL Bağış kabul edilmiş olup hepimize hayırlı uslun deriz. İsteyen meslektaşlarımızı sözleşmenin bir suretini baromuzdan temin edebilirler. Kaldı ki önceki dönemde olduğu gibi EFT’e ücreti havale adı altında hiçbir meslektaşımızdan ücret kesintisi yapılmayacak olup, ilgili banka şubesinde de hesap açtırma zorunluluğu yoktur,tekrar bazı yanlış anlaşılmaları gidermek adına önemle belirtiriz.

Göreve gelir gelmez çıkarmaya başladığımız Isparta Baro Başkanlığımızın yeni Bülteni basım aşamasındadır beğeneceğinizi umuyoruz, bir sonraki sayıda yayınlanmasını istediğiniz ve bizimde arzu etiğimiz yazı, şiir ve makalelerinizi şimdiden Baromuza ulaştırmanızı önemle rica ederiz.

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan, varsa hatalarımızı görmezden gelen, destek ve önerilerini bizden esirgemeyen siz saygı değer meslektaşlarımıza, üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 01/06/2012 tarihi ile 01/07/2012 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığının faaliyet raporunu sunar, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleriispartabarosu.org.tr sitemizden takip edebileceğinizi, faaliyet raporlarımızda arz ettiğimiz hususların ayrıntılarının sitemizde bulabileceğinizi belirtir İYİ ADLİ TATİLLER DİLER YENİ DÖNEMDE BULUŞMAK ARZUSU İLE Isparta Baro Başkanlığı Adına sevgi ve saygılarımı sunarım. 02/07/2012

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞLU

ISPARTA BAROSU BAŞKANI

ISPARTA BARO BAŞKANLIĞININ

01/07/2012- 01/08/2012 tarihleri arası

21. Faaliyet Raporu

Sayın Meslektaşım, Üstadım,

ISPARTA BARO BAŞKANLIĞI OLARAK 21. FAALİYET RAPORUMUZU SUNAR; ISPARTA BARO BAŞKANI OLARAK TÜM MESLEKTAŞLARIMA SAYGI VE SEVGİLERİMİ SUNARIM.

Isparta Baro Başkanlığı adına yeni bir faaliyet raporunu sizlere sunmanın öncelikle mutluğunu yaşadığımı ifade eder, 21. Faaliyet raporunu da sizlere saygı ile arz ederim.

Uzun bir koşuşturma ve duruşma evresi neticesinde 2011-2012 Adli Tatili başladı. Öncelikle Bütün meslektaşlarımıza sağlıklı mutlu ve huzurlu bir Adli Tatil geçirerek güçlü zinde bir 2012/2013 Adli yılında buluşma temennimi öncelikle iletir saygılar sunarım.

Başkanlığımızca ilan ettiğimiz üzere Bir kitapta sen ver kampanyamız devam etmektedir,05/10/2012 tarihine kadar devam edecek kampanyamıza şu ana kadar gösterdiğiniz destek için teşekkürü bir borç bilir kampanya sonuna kadar desteğinizi esirgememenizi dilerim. Kampanya çerçevesinde toparlan ilköğretim öğrencisi seviyesini yönelik kitap ve dergiler Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak adresler aracılığı ile yardıma ihtiyacı olan Isparta Civar ilçe ve köylerine dağıtılacaktır. Desteğiniz için şükranlarımızı sunarız.

Geçen ay Baromuza ait olan Avukat Evimizde TBB ile işbirliği ile UBAP-UYAP semineri yapılmış idi, E imza satışlarımız halen devam etmekte olup E imza sahibi olmayan meslektaşlarımızın Baro Kalemimize yapacakları müracaat ile E imza sahibi olabileceklerini hatırlatmak isterim. Kaldı ki UYAP ve UBAP uygulamaları her geçen gün artmakta son olarak da sistem üzerinden Araç tescil bilgileri de sorgulanmaya başlamış olup; bütün temennimiz ve ilgili birimlere yaptığımız müracaatlarla uyap ve ubap sisteminin meslektaşlarımızca tam kapasite ile ücretsiz olarak yaralanmasının önün açılması olduğunu önemle belirtmek isterim.

Bu dönem yayın hayatına başlayan Isparta Baro Bültenin Yıl iki Sayı 6’yı çıkarmanın mutluluğunu yaşamaktayız, umarız beğenmişsinizdir. Dergimize yazıları, makaleleri, söyleşileri ve şiirleri  ile katkı veren Bütün meslektaşlarımıza, Stajerlerimize teşekkürü bir borç bilirim.

Karşı taraf vekalet ücretinin KDV sinden muaf olduğuna dair İstanbul 11. Vergi mahkemesinin kararı sitemizde ilan edilmiştir.

Yine Bir Savunman tarafından banka görevlilerinden müvekiline ait çeklerle ilgili bilgi talep etmesine karşın ilgili banka tarafından savunmana bilgi verilmemesi nedeni ile Bursa C. Savcılığının kabahatler kanunun 32. maddesine aykırılık nedeni ile verilen idari para cezası ile ilgili karar yine sitemizde ilan edilmiştir.

6328 sayılı kamu Denetçiliği Kurumu kanunu 29/06/2012 tarihinde resmi gazetede ilan edilmiş ve aynı anda sitemizde ilan edilmiştir.

6335 sayılı TTK önceki tarihte resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe girmiş idi ancak 30/06/20121 tarihli resmi gazetede yapılan ilan ile değişen maddeler sitemizde yine ilan edilerek siz saygıdeğer meslektaşlarımıza ilan edilmiştir.

Baromuzun 2 yılık TEB Bankası ile yapmış olduğu anlaşma sona ermiş olması nedeni ile Isparta’da buluna bütün banka ve şubelerine yazı yazılmış, bizimle belirlediğimiz şartlarda çalmaları halinde verecekleri hizmet ve promosyan bedeli sorulmuş en yüksek teklif veren TEB ve Denizbank şubeleri tek gündemli yönetim kurulu toplantımızda tekrar talepleri, Banka temsilcileri huzurunda değerlendirilerek en yüksek teklifi veren Denizbank Isparta Şube Müdürlüğü ile çalışmaya kara verilmiş; Baromuza 32. 000 TL Bağış kabul edilmiştir. Meslektaşlarımızın hiçbirinden EFT’e ücreti havale adı altında hiçbir ücret kesintisi yapılmayacak olup, ilgili banka şubesinde de hesap açtırma zorunluluğu yoktur, tekrar bazı yanlış anlaşılmaları gidermek adına önemle belirtiriz.

6352 sayılı Torba yasa olarak adlandırılan Yasa Resmi gazetede ilan edilerek yürürlüğe girmiş aynı anda sitemizde siz meslektaşlarımıza duyrulmuştur.

Stajerlerimizden Mehmet Ali Bülbül’ün Yemin töreni önceki yemin törenlerimiz gibi Avukat evimizde icra edilmiş olup genç meslektaşımıza yeni hayatında başarılar dileriz.

06/07/2012 tarihinde Baro Yazı işleri müdürümüzü Nilgün baygın TBB nin Ankara genel merkezde icra ettiği UYAP ve UBAP seminerine diğer 20 baro yazı işleri müdürü ile birlikte kursa gönderilmiştir.

PTT genel müdürlüğünün Tebligat kanunu uygulanmasına dair yönetmeliğin 79. maddesine uygun şekilde düzenlenerek postaya verilmesi ve Tebligat kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 16. maddesinde de belirtildiği üzere tebligat zarfında bundan sonra bulunması gerekenler siz meslektaşlarımıza ilanen duyurulmuştur.

Yine TBB Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Fonunca başlatılan ve özel olarak Baromuza ilişkin verilen teklif ile meslektaşlarımızın Gurup Ferdi Kaza sigortasının hangi şartlarda yapılabileceği ilanen duyrulmuştur.

58. Yönetim Kurulumuzun Gündemi ve alınan kararlar yine sitemizde ilane duyrulmuştur.

Yine TBB de Baro Başkanlarınca yapılacak seçim sonucuna göre Türkiye İnsan hakları kurumuna 10 yıllık meslek hayatı olan meslektaşlarımızdan bir üye seçilecek olup bu husustaki ilen sitemizde ilan edilmiştir. İlgilenen meslektaşlarımızın müraacatlarını Baro Başkanlığımız vasıtası ile TBB ne yapabileceklerini önemle duyururuz.

Her sene geleneksel olarak icra ettiğimiz, İftar Yemeğimiz Isparta da yeni açılmış olan Barida otelde Isparta Valimiz, Isparta Milletvekili ve Meslektaşımız Av. Recep Özel ile Yine Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz ile Belediye Bakanımız, Isparta C. Başsavcımız, İdare Mahkemesi Başkanımız ve Yargıçları ile Isparta Emniyet Müdürümüz ve Değerleri eşleri ile ev sahibi olan Isparta Barosunu güzide Avukatları meslektaşlarımızın Büyük katılımı ile 27/07/2012 tarihinde icra edilmiş olup birlik ve beraberliğimizin tescili adına katılan siz saygıdeğer meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunar yeni bir Ramazanda ve bir iftar yemeğinde buluşmak dileği ile teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Isparta Valiliği tarafından düzenlenen (Şehit Ailelerinin Şerefine) Isparta Barida otelde ki iftar yemeğine Isparta Baro Başkanlığı adına bizzat tarafım katıldım.

Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan, varsa hatalarımızı görmezden gelen, destek ve önerilerini bizden esirgemeyen siz saygı değer meslektaşlarımıza, üstatlarımıza da ayrıca teşekkür eder, 01/07/2012  tarihi ile 01/08/2012 tarihleri arasında Isparta Baro Başkanlığının faaliyet raporunu sunar, görüş öneri ve eleştirilerinizi de bizlere iletmenizi rica eder, bizleri  ispartabarosu.org.tr sitemizden takip edebileceğinizi, faaliyet raporlarımızda arz ettiğimiz hususların ayrıntılarının sitemizde bulabileceğinizi belirtir sağlıklı mutlu bir ADLİ TATİL DİLEKLERİMLE Isparta Baro Başkanlığı Adına sevgi ve saygılarımı sunarım. 01/08/2012

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞLU

ISPARTA BAROSU BAŞKANI

 

ISPARTA BARO BAŞKANLIĞININ

01/09/2012- 20/09/2012 tarihleri arası

23. Faaliyet Raporu

Sayın Meslektaşım, Üstadım,

ISPARTA BARO BAŞKANLIĞI OLARAK 23. VE 2 YILLIK HİZMET SÜRESİ İÇERİSİNDE HER AY DÜZENLİ OLARAK SUNDUĞUM FAALİYET RAPORLARIMIZDAN SONUNCUSUNU SUNMAKTAN DOLAYI, ISPARTA BARO BAŞKANI OLARAK SEVİNÇ DUYDUĞUMU ÖNCELİKLE BELİRTİRİM. 06/10/2012 TARİHİNDE ISPARTA OTELDE SAAT 9.30 DA İCRA EDECEĞİMİZ GENEL KURULUMUZUN BAŞTA TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA, MESLEĞİMİZE VE BAROMUZA HAYIRLI VE UĞURLU OLMASINI DİLER SAYGILAR SUNARIM.

Isparta Baro Başkanlığı adına 2 yıllık süreçte sunduğum son faaliyet raporunu sizlere arz etmenin öncelikle mutluğunu yaşadığımı ifade eder, 23. Faaliyet raporunu da sizlere beyan ederim.

Faaliyet raporumuzun başında, Isparta Baro Başkanlığı ve Değerli Meslektaşlarımızın aldığı Şehit haberleri ve hain terör saldırılar ile çok büyük acılar yaşadığımızı ve yaşamakta olduğumuzu belirtiriz. Ülkemiz çok zor günlerden geçmekte, her defasında ne gaye olursa olsun gerçekleştirilen Terörü kınamakla birlikte biran evvel bitirilmesini her platformda dile getirdik, Her Vatandaş gibi bizlerinde Terörün neticelendirilmesini ve Şehit haberlerinin artık son bulmasını istemek en doğal hakkımız olduğunu belirtiyor. Bu günlerde TEK SES VE TEK YÜREK olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu da bu vesile ile ilan etmek istiyor, Terörün şekli ve amacı ne olursa olsun kınıyoruz. Son olarak Tunceli ili Ovacık İlçesi Cumhuriyet Başsavcısına yönelik Saldırıda Yargı mensubu olan bizleri çok ama çok etkilemiş olup, biran evvel Terörün durdurulması gerektiğini belirtir, zor şartlarda yetişen vatan evlatlarının acısının dayanılmaz olduğunu belirtiriz.

Önceki Dönem Baro Başkanlarımızdan Av. Faik Yıldız’ın oğlu Baromuz Stajyerlerinden Av. Ali Burak Yıldız’ın ve yine Baromuz Stajyerlerinden Av. Seval Tortop’un yemin Törenleri Baromuza ait Hafız İbrahim Demiralay Avukat evinde icra edilmiş olup; her iki genç meslektaşımıza Hayırlı olsun der, yeni hayatlarında başarılar dileriz.

Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Sayın Av. Vedat Ahsen Coşar By Pas ameliyatı geçirmiş ve uzun süre yoğun bakımda kalmış ise de nihayet iyileşerek aramıza dönmüştür kendisine tekrar geçmiş olsun der, sağlıklı mutlu bir çalışma dönemi geçirmesini dilediğimizi belirtir, Baromuza hitaben gönderdiği Teşekkür yazısından dolayı da tekrar kendisine şükranlarımızı sunarız.

2012-2013 Adli Yıl açılış törenimiz Siz Meslektaşlarımızın yoğun katılımı ve yine Meslektaşımız Sayın Valimiz, Garnizon Komutanımız ile il Emniyet Müdürü ve Jandarma Alay Komutanımız ile C. Başsavcımız, İdare Mahkemesi Başkanımız ve Yargıçları ile Askeri Mahkeme Başkanı ve Savcı Yargıçları ile Sayın Rektörümüzün, Hukuk Fakültesi Dekanımızın ve değerli öğretim görevlilerinin, Adli Yargı Hakim ve Savcılarımızın Katılımı ile Yeni Adliye sarayı önünde gerçekleştirilen tören ile başlamıştır. Tören akabinde Baro Başkanlımızca yine ilk kez düzenlene kokteyl ile de adliye Çalışanları da dahil olmak üzere birlik ve beraberliğimiz pekiştirilmiş,günü anlam ve önemi ve savunma mesleğinin içerisinde bulunduğu sınıktılar bizzat tarafımca kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bir Savunma ve Savunman dostu olan İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ahmet Zeki Gürkan Adana İl Emniyet müdürlüğüne atanmış olup, konu ile ilgili olarak kendileri Baromuza ziyarette bulunmuşlar; Baro Başkanlığımızca da kendisine Savunman dostu olması nedeni ile bir plaket takdim edilmiş ve Sayın Isparta Valiliğince düzenlene yemeğe de bizzat tarafım katılmış bulunmaktayım.

2012-2013 Eğitim ve Öğretim Açılış Törenine de Yine Baro Başkanlığımız adına bizzat tarafım katıldığı gibi aynı zamanda 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in katılımı ile açılışı yapılan Yılmaz Şener ilkokulu açılışına da katılım sağlanmıştır. Bütün meslektaşlarımızın da birer veli sıfatı ile Yeni Eğitim ve Öğretim yılını kutladığımızı da bu vesile ile iletiriz.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneğine, Gaziler Günü nedeni ile kutlama ve destek mesajı Baro Başkanlığımızca gönderilmiştir.

Isparta Emniyet Müdürlüğüne atanan ve devir teslim töreni ile görevine başlayan yeni Emniyet Müdürümüz Mehmet Or’a makamında bizzat ziyaret ile Baro Başkanlığımız adına başarı dileklerimiz Sayın Yönetim kurulu üyemiz Av. Ayfer Eseryel ile birlikte iletilmiştir.

Hatay Baro Başkanlığında düzenlenen Akdeniz Belge Baro Başkanları toplantısına Baromuz adına Başkan Yardımcımız Av. Abdullah Çelik katılmış olup kendisine bu çalışmadaki gayreti nedeni ile teşekkürlerimizi iletiriz.

Öncesinde Başkanlığımızca ilan ettiğimiz üzere; “Bir kitapta sen ver” kampanyamız son bulmuş olup, Kampanyamıza destek veren Tüm meslektaşlarımız ve yakın çevresine teşekkürlerimizi bir borç bilir kampanya neticesinde topladığımız kitap v.d materyalleri Mili Eğitim müdürlüğümüz kanalı ile Muhtaç öğrencilere iletimini gerçekleştirerek sizleri haberdar edeceğimizi belirtir, tekrar Baro Başkanlığımız adına şükranlarımızı sunarız. İlgili kampanyayı düzenlememizde vesile olan sayın meslektaşımız Av. Ahmet Eken’e tekrar teşekkürlerimizi iletiriz.

2 yıllık hizmet sürem boyunca, büyük zevk alarak metne dökmeye çalıştığım, her ay düzenli olarak sizlere mail yolu ile iletmeye gayret gösterdiğim ve bu dönem içerisinde ki sonuncu olan 23. faaliyet raporunu ilk günkü mutluluk ve heyecan içerisinde sizlere iletir; Bu çalışmalarımız esnasında bize yardımcı olan fikirleri ile büyük katkıda bulunan, varsa hatalarımızı görmezden gelen, destek ve önerilerini bizden esirgemeyen siz saygı değer meslektaşlarımıza, üstatlarımıza da ayrıca şükranlarımı sunarım,

06/10/2012 günü Isparta Otelde Saat 9.30 da gerçekleştireceğimiz  Isparta Baromuzun 27. Olağan Genel Kurulunun Bütün Meslektaşlarımıza, Mesleğimize ve Baromuza Hayırlı ve Uğurlu olmasını dilediğimi belirtir; Isparta Baro Başkanlığı Adına Sevgi, Saygı ve Şükranlarımı sunar, Gösterdiğiniz her türlü destek ve Güven için minnettar olduğumu belirtir, Şerefim olarak Gördüğüm Isparta Barosunun Sancağını Genel Kurul’a teslim aldığım günkü gibi, teslim etmenin heyecanını yaşadığımı belirtir saygılar sunarım.20/09/2012

Av. Gökmen Hakkı GÖKMENOĞLU

ISPARTA BAROSU BAŞKANI

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Temmuz 2024><<
Temmuz 2024
 PSÇPCCP
2624252627282930
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234

19.07.2024
AV. ÜNSAL ÇANKAYA
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.