SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Tarih: 21.10.2020| Okunma Sayısı: 2995

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AV.HALİL YAVUZ KELLE

KOMİSYON ÜYELERİ 

AV.MUHAMMED BAYRAM ERGİN

AV.MURAT DİLSİZ

AV.HÜSEYİN ULUSOY

AV.İREM NUR ÖZBUNAR

AV.GÜÇLÜHAN ÖZDEMİR

AV.SEVİM NİHAN YURTTAŞ ÖZDEMİR

AV.SİNEM KÜÇÜKKOÇ

AV.OĞUZHAN YÜCEDAĞ

AV.ONUR TANIK

AV.CEMAL ERFİDAN

AV.MAKBULE PALA

 


 

 

 

ISPARTA BAROSU

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

YÖNERGESİ

 

1-     KURULUŞ

Isparta Barosu “Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu” Isparta Barosuna bağlı olarak ve yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde çalışmalarını sürdürür ve amaçlarını gerçekleştirir.

2-     DAYANAK

Bu komisyonun kuruluşu Baro Yönetim Kurulunun 24/10/2016 tarih ve 2016/364 sayılı kararına dayanmaktadır.

3-     AMACI

Baroya mensup meslektaşlar arasında dayanışma ve işbirliğini gerçekleştirmek amacı ile Isparta Barosu adına yapılacak faaliyetlerin organizasyonunun ve gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır. 

4-     FAALİYETLERi

Komisyon yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak üzere şu faaliyetlerde bulunur.

*Anket çalışmaları yapılması,

*Sportif faaliyetler düzenlenmesi (futbol, basketbol vs. takımlarının kurulması)

*Sosyal faaliyetler düzenlenmesi ( gezi,yemek vs.)

*Sosyal sorumluluk projelerine iştirak edilmesi

*Kültürel faaliyetler düzenlenmesi (konf.,panel vb)

*Sanatsal faaliyetler düzenlenmesi ( tiyatro, sinema, konser vb.)

*Yukarıda belirtilen faaliyetler kapsamında kulüplerin organize edilmesi

*Gündemi izleyerek belirlenecek diğer çalışmaların yapılması ve vb.

 

5-     KOMİSYONUN YAPILANMASI

Komisyon;  Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi, Komisyon başkanı, yazman ve üyelerden oluşur.

a-      Sosyal Kültürel Etkinlikler Komisyonu sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi, komisyonu koordine eder.

b-      Başkan:   Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi tarafından seçilir. Gerekli görüldüğünde aynı yöntem ile değiştirilir. Isparta Barosu Yönetim Kurulu’nun komisyona ilişkin kararlarını, çalışmalarını, etkinliklerini ve işlerini komisyon başkanı yürütür. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Başkan’ın komisyona katılmadığı toplantılara başkanlık eder.

c-      Yazman: Yazman komisyon üyeleri tarafından seçilir. Gerekli görüldüğünde aynı yöntem ile değiştirilir. Yazman her toplantı öncesi gündem maddelerini Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesine ve başkana sunar. Tüm toplantıların tutanaklarını tutar, çalışmalar ile ilgili belge ve bilgileri düzenler ve dosyalar.

Komisyon yönetim kurulu kararı ile belirlenen yedi üyeden oluşmaktadır. Üye sayısı talep ve ihtiyaçlar dikkate alınarak artırılabilir. Çalışma alanına göre üyeler arasında iş bölümü yapılabilir.

 

 

 

 

 

6-     ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Komisyon genel olarak ayda bir kez toplanır.

 

Gerekli görüldüğü takdirde komisyon üyeleri toplantı aralıklarını ve sürelerini ihtiyaçları dikkate alarak serbest olarak tespit edebilirler. Komisyon toplantılarına katılmak zorunludur.

Her toplantıda bir sonraki toplantı gündemi belirlenir. Bir sonraki toplantı yeri, gündemi ve öneriler toplantı saatine kadar gündeme eklenebilir. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Toplantı sonuçları tutanak haline getirilerek Baro Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur. Komisyon, amacı doğrultusunda çalışma programı belirler. Program dışında çalışma yapılması düşünülen konular söz konusu olduğunda bu durum önce komisyona önerilir. Öneri komisyonda karar altına alınır.

Başkan yardımcısı ve diğer üyeler tarafından alınan kararlar sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin mutlak imzası ile birlikte geçerlidir. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin onayı ve imzası  olmadan veya yetki verilmeden, Başkan ve üyeleri,  Isparta Barosu veya Sosyal Kültürel Etkinlikler komisyonu adına her hangi bir basın açıklaması yapamaz ve bu yönde faaliyet gösteremez.

Resmi dairelerde, kurumlarda, müesseselerde, özel idarelerde komisyonu temsil etmeye, her türlü evrak imzalamaya, üçüncü şahılar nezdinde temsil etmeye yönelik işlemler komisyon başkanı ve Sosyal Kültürel Etkinlikler Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Üyesinin mutlak çift imzası ile birlikte geçerlidir.

7-     YÜRÜRLÜK

Bu yönerge Isparta Barosu Yönetim Kurulunda kabul tarihinde yürürlüğe girer.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

24.06.2024
AV. ÜNSAL ÇANKAYA
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.