ETİK KOMİSYONU
Tarih: 21.10.2020| Okunma Sayısı: 2782

ETİK KOMİSYONU SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AV.İSMAİL TUNÇBİLEK

 KOMİSYON ÜYELERİ

AV.EROL BERBER

AV.UMUT ÇETİN

AV.TUTKU KILIÇ

AV.MAKBULE PALA

AV.OĞUZHAN YÜCEDAĞ

AV.EMİNE TUĞBA ARMAĞAN

AV.MUSA TAYFUN BAŞYİĞİT

AV.SÜMEYYE HİLAL AKPEK

AV.AHMET ÖNAL

AV.MELİKE SENA SAYĞILI

AV.CANSU BİRBİLEN KÖKEN

AV.NUR ELVİN OKTAY ÖZALAN

 


  

 

ISPARTA BAROSU ETİK KOMİSYONU

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

1. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ

Madde 1

(1) Bu Yönergenin amacı,  Isparta Barosuna bağlı görev yapan avukatlarda  etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, meslektaşlarımızın davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek Isparta Barosu nezdinde Etik Komisyonu kurulması ve bu komisyonun çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

KAPSAM VE TANIMLAR

Madde 2

(2) Bu yönerge, Isparta Barosu Etik Komisyonunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenler. Bu Yönergede;

Baro                          : Isparta Barosunu

Yönetim Kurulu          : Isparta Barosu Yönetim Kurulunu

Komisyon                  : Isparta Barosu Etik  Komisyonunu ifade eder.

2. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

KOMİSYONUN OLUŞUMU

Madde 3

(1) Komisyon Üyeleri, komisyonda görev almak isteyen Isparta Barosu  avukatları arasından, Yönetim Kurulu Kararı ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği süre ile görevlendirilir.   Komisyon üye sayısı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Komisyon, çalışmalarını Baro Yönetim Kurulunun sorumluluğu ve denetiminde yerine getirir.  Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir Yönetim Kurulu Üyesi, Komisyonun Yönetim Kurulu ile olan münasebetlerini sağlar. Bu kişi aynı zamanda komisyonun başkanıdır.Komisyon çalışmalarından sorumlu Yönetim Kurulu üyesi, komisyonun doğal üyesidir. Komisyon, ihtiyaca göre alt komisyon oluşturabilir.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Madde 4

(1)   Komisyon, bu yönergede belirtilen amaç doğrultusunda,

1-1, Isparta Barosu bünyesinde , etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, avukatların etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek, avukatlık mesleğine  uygun davranma bilincinin yerleşmesi yönünde gayret sarf etmek.

1-2, Avukatların karşılaştıkları mesleki sorunlarla ilgili anlaşmazlıklarda  adli mercilere intikal ettirmeden tavsiye niteliğinde kararlar almak

1-3, Komisyona havale edilen diğer konularda görüş bildirmek ve Baro Yönetim Kurulunca verilecek diğer işleri yürütmek.

KOMİSYON BAŞKANININ GÖREVLERİ

Madde 5

(1) Komisyon Başkanının görevleri şunlardır:

a) Toplantı gündemini tespit etmek.

b) Komisyonu Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağırmak.

c) Toplantılara başkanlık etmek.

ç) Komisyonu, Yönetim Kurulunda temsil etmek.

d) Tüm üyelerin toplantılarda eşit söz hakkı almalarını sağlamak.

e) Komisyon çalışmalarının yürütülmesi için üyeler arasında çalışma grupları kurmak.

f) Toplantı gündeminde yer almayan konular veya toplantı sırasında üyelerce toplantı gündemine  alınması istenen konular hakkında karar vermek.

KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 6

(1) Komisyon üyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

6-1) Komisyon toplantılarına katılmak.

6-2) Komisyon toplantılarının amacına uygun sonuçlanmasına katkıda bulunmak.

6-3) Acil durumlarda kurulun görevlendirme kararı olmaksızın Komisyon Başkanının vereceği görevleri yerine getirmek.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde 7

(1) Toplantı yeter sayısı görevlendirilmiş üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Komisyon üye sayısı dört kişi olduğundan toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Başkan, oyunu en son kullanır ve eşitlik halinde oyu iki oy olarak sayılır. Kararlar Etik komisyonu sorumlusu tarafından yazılır ve katılan üyelerin tümü tarafından imzalanır. Kararın alınmasında muhalif görüş serdeden   üye, kararın sonuna muhalefet şerhi yazabilir.

3. BÖLÜM

SON HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK

KOMİSYON ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde 8

8-1) İstifasını, Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunan Başkanın görevi aynı gün sona erer.

8-2) İstifasını, Komisyon Başkanına yazılı olarak sunan üyenin görevi aynı gün sona erer.

8-3) Baro Yönetim Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde üyeliğe son verilebilir.

8-4) Komisyon toplantılarına mazeretsiz olarak iki kez üst üste katılmayan üyenin “üyeliğinin düşmesi”, komisyon kararı ile baro yönetim kurulundan istenebilir.

8-5) Komisyon üyesinin ölümü halinde üyeliği sona erer.

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI HALİ

Madde 9

(1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Yasasında yer alan genel hükümler uygulanır.

YÜRÜTME

Madde 10

(1) İş bu iç yönerge hükümlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu görevli ve sorumludur.

YÜRÜRLÜK

Madde 11

(1) İşbu yönerge Yönetim Kurulunun 15.12.2010 tarih, 2010/135 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

28.05.2024
AV. ÜNSAL ÇANKAYA
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.