İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
Tarih: 21.10.2020| Okunma Sayısı: 3033

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AV.TUĞÇE DEMİRALAY

KOMİSYON ÜYELERİ

AV.BETÜL DİLARA BİLGİN BOYACI

AV.GÜLSEREN ŞEKER

AV.BATUHAN MEHMET YEŞİLYURT

AV.MAKBULE PALA

AV.ESRA SEVDA DEMİREKİN


 

 

ISPARTA BAROSU

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Kuruluş                    

MADDE 1 – Isparta Barosu’na bağlı olarak kurulan insan hakları komisyonu aşağıda düzenlenen esaslar çerçevesinde çalışmalarını sürdürür ve amaçlarını gerçekleştirir.

Amaç             

MADDE 2 – 3 Eylül 1952 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları ve Anayasanın insan haklarına ilişkin hükümleri esas alınarak Isparta Barosu olarak temel hak ve özgürlükleri her bireyin eşit olarak kullanabilmesi için yeni politika ve stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlamak.

İnsan Hakları konusunda yapılan yasal düzenlemelerin uygulamasında yaşanan sorunları saptayıp kamuoyu ile paylaşmak.

Evrensel hukuk temelinde adalet ve eşitlik ilkeleri ışığında insan hakları konusunda seminer, sempozyum, konferans ve eğitim gibi etkinlikler yapmak, aynı amaçlar doğrultusunda çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumu bilinçlendirmeye çalışmak.

Organlar      

MADDE 3 –  

         A) Genel Kurul

         Isparta Barosuna kayıtlı avukatlar ile avukat stajyerlerinden gönüllülük esasına göre oluşur. Yönergede belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışma takvimini belirler ve yürütme kurulunu seçer.

         B) Yürütme Kurulu

         Genel kurulu oluşturan komisyon üyeleri arasından seçilecek 8 üyeden oluşur. Sorumlu yönetim kurulu üyesi komisyonun doğal üyesi olup, yürütme kurulunun da başkanıdır.

         Yürütme kurulu, genel kurulunun belirlediği çalışma programının uygulanmasını sağlar ve alt çalışma gruplarını belirler. Belirlenen alt çalışma grupları en az bir yürütme kurulu üyesinin sorumluluğunda çalışmalarını yürütür ve yürütme kuruluna sunar.  

         C) Sekretarya

         Isparta Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütür. Dokümantasyon merkezi olarak bilgi, belge, form gibi materyallerin düzenlenmesine ve arşivlenmesine yardımcı olur.

Çalışma Usulleri

MADDE 4 – Çalışma usulleri yürütme kurulu tarafından belirlenir.

         Yürütme Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır. Sorumlu yönetim kurulu üyesinin katılamadığı toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder.

Yürürlük

MADDE 5 – Bu çalışma yönergesi Isparta Barosu Yönetim Kurulunun kabulü ile yürürlüğe girer.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

24.06.2024
AV. ÜNSAL ÇANKAYA
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.