ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU
Tarih: 21.10.2020| Okunma Sayısı: 3235

ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AV.TUĞÇE DEMİRALAY

 KOMİSYON ÜYELERİ

AV.DUYGU ARIKAN

AV.HASAN HÜSEYİN ÇALIK

AV.HESNA BATMAZ

AV.ELİF KALAY

AV.BATUHAN MEHMET YEŞİLYURT

AV.FATMA NUR KESKİN


 

 

 

 

ISPARTA BAROSU

KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

AMAÇ-YAPILANMA

ÇALIŞMA  ALAN VE YÖNTEMLERİ

 

AMAÇ:

Madde 1-Komisyonun amacı, öncelikle fiziksel,cinsel, psikoljik, ekonomik ve benzeri her türlü şiddete maruz kalan veya ekonomik gücü olmayıp aile hukukuna ilişkin konularda hukuki yardım talebinde bulunan kadınları bilgilendirmek ve yardım sağlamak,bu konuda mesleki kurumsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

YAPILANMA :

Madde 2-Komisyon;başkan,başkan yardımcısı,sekreter ve üyelerden oluşur.Başkan komisyonu temsil eder, toplantılara başkanlık eder,işlemleri yürütür ve denetler.

Başkan yardımcısı başkan olmadığı zamanlarda başkanın görevlerini üstlenir. Yazman toplantıda konuşulan kararları tutanağa geçirir.

ÜYELER :

Komisyon,komisyonda çalışma isteğini komisyon başkanına bir dilekçe ile bildiren Isparta Barosu Avukatlarından ve ayrılma iradesi bildirmeyen eski üyelerden oluşur.

Tüm üyelerin planlanan çalışmaların birinde görev almalarına ve çalışma yapmalarına özen gösterilir.

Her üye, periyotları komisyonca belirlenecek günlerde nöbet tutmakla yükümlüdür.

TOPLANTILAR :

Madde 3-Komisyon, ayda bir defa toplanır.

Her toplantıda bir sonraki toplantı gündemi belirlenir. Bir sonraki toplantı yeri, gündemi ve öneriler toplantı saatine kadar gündeme eklenebilir. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt Çoğunluğudur.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ:

Madde 4-Komisyon, amacı doğrultusunda çalışma programı belirler. Program dışında çalışma yapılması düşünülen konular söz konusu olduğunda bu durum önce komisyona önerilir. Öneri komisyonda karar altına alınır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Madde 5-Yasalardaki ve uygulamalardaki ayrımcılıkların önlenmesi doğrultusunda çalışmalar yaparak;

yürürlükteki yasalarda var olan hak ve özgürlükleri kullanma bilincini oluşturma yönünde bilgilendirme çalışmaları yapar, kamuoyu oluşturmak üzere broşürler hazırlar.

Şiddete uğramış kadın ve çocuklara hukuksal ve psikolojik danışmanlık yapar.

Yasa değişikliklerini gündeme getirir.

Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi' nin ve 4320 sy.lı yasanın hayata geçirilmesini sağlar.

Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda, uygulamadan doğan zorlukların giderilmesi amacıyla gerektiğinde hakim ve savcılarla temasa geçerek, emniyet görevlilerine,adli hekimlere yönelik broşür hazırlar.

Amaca uygun toplantılar, eğitim amaçlı çalışmalar,panel ve konferanslar düzenler,komisyonun amacı ve ilkleri doğrultusunda Baro Başkanlığını bilgilendirerek gerektiğinde basın açıklaması yapar.

Bu çalışmalarla ilgili bilgileri her 3 ayda bir Baro yönetim Kuruluna sunar.

Tüm bu çalışmalarını başta TÜBAKKOM ve diğer baro kadın haklarıKomisyonları olmak üzere ilgili kurum,kuruluş ve demokratik kitle örgütleri ve kişilerle işbirliği içinde yürütür.

NÖBET SİSTEMİ:

Madde 6-Üye Avukatlar komisyona yapılacak başvurulara cevap vermek, hukuki yardımlarda bulunmak üzere

 üye sayısına göre hazırlanacak nöbet listesine katılırlar.

Nöbetçi avukat, müracaatçı ile vekil-vekalet ilişkisine giremez,bir başka avukat ile başvurucunun vekil — vekalet ilişkisine aracı olamaz.

KOMİSYON GELİRLERİ:

Komisyonun, yukarıda bildirilen amaçlan doğrultusunda çalışması için gerekli giderleri karşılamak üzere ihtiyaç duyacağı parayı komisyon belirler.

Gerekli giderler Isparta Barosunun tahsis edeceği kaynakla temin edilir.

YÜRÜRLÜK:

Madde 8-Bu yönerge Isparta Barosu Yönetim Kurulu'nun kabulü 22.12.2010 tarih ve 2010/142 sayılı kararı ile yürürlüğe girer.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

24.06.2024
AV. ÜNSAL ÇANKAYA
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.