HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU
Tarih: 21.10.2020| Okunma Sayısı: 3150

HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

AV.HÜSEYİN TUĞLACI

 KOMİSYON ÜYELERİ

AV.BETÜL DİLARA BİLGİN BOYACI

AV.MUSTAFA KEMAL TAŞ

AV.CANAN GÖKÇEBAY

AV.RÜVEYDA YILDIRIM

AV.FATMA NUR KESKİN

AV.MELİKE COMART

AV.ESRANUR HAYAT

 

 

 

 

 

                                             

ISPARTA BAROSU BAŞKANLIĞI

HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU İÇ YÖNERGESİ

 

Madde 1-

AMAÇ:

1-Hayvan haklarının korunması, hayvan hakkı ihlallerinin önlenmesi ve hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacı ile  gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve mercilerle işbirliği yaparak Isparta Barosu Başkanlığı’nı temsilen faaliyetlerde bulunmak.

Madde 2-

FAALİYETLERİ:

a)Hayvan haklarının korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mevcut yasaların eksiksiz uygulanmasını sağlamak, amaca uygun olmayan yasa hükümlerinin iptali için çalışmak, yeni  yasa hükümleri  teklif etmek.

b)Hayvan hakları konusunda konferans, panel, seminer, kurultay düzenlemek ve düzenlenen bu etkinliklere katılmak

c)Isparta ilinde bulunan bakımevi, barınak gibi yerlerde bulunan hayvanların yaşam ve sağlık koşullarının denetlenmesi ve iyileştirilmesi için ilgili mercilerle işbirliği  yapmak.

d)Amaca uygun basın bildirilerinde bulunmak.

e)Hayvan hakkı ihlalleri ile ilgili davalara müdahil olmak, gerekli durumlarda Isparta Barosu’nu temsilen şikayette bulunmak, davalar açmak.

f)Hayvan hakları ile ilgili yayınlar çıkarmak.

g)Hayvan hakkı ihlallerini kınamak, haklarını savunmak için protesto ve yürüyüş düzenlemek  ve düzenlenen protesto ve yürüyüşlere  katılmak

h)Yargı ve idari makamlarla görüşmeler ve yazışmalar yaparak hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak.

I)Amaca uygun faaliyetlerde bulunur iken diğer barolar, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve diğer idari makamlarla   işbirliği yapmak.

Madde 3-

Komisyon Yapısı

a)Başkan

b)Başkan Yardımcısı

c) Yazman

d) Yürütme Kurulu

e)Diğer üyeler

Madde 4-

Komisyon Başkanı

Başkan, Komisyon üyesi avukatlar arasından oy çokluğu ile seçilir. Görev süresi Isparta Barosu Yönetim Kurulu’nun görev süresi kadardır. Her yeni dönemde yeniden başkan seçilebilir.  Başkan sürenin bitiminden sonra yeniden aynı göreve getirilebilir.

Madde 5-

Başkanın Görev ve Yetkileri :

a) Hayvan Hakları Komisyonu faaliyetlerinde baroyu temsil etmek

b)Komisyon toplantılarına başkanlık etmek, komisyon gündemini belirlemek.

c)Gerekli hallerde yürütme kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak

d)Yürütme kurulu ile beraber faaliyet raporu hazırlamak

Madde 6-

Başkan Yardımcısı :

a)Başkanın  görev ve yetkilerini yerine getirmesinde  yardımcı olmak.

b)Başkanın yokluğunda başkanı temsil etmek, toplantı gündemini belirlemek ve komisyon toplantılarına başkanlık etmek

Madde 7-

Yazman:

a) Komisyon toplantı tutanaklarını tutmak.

b) Gündem ve tutanak örneklerini, faaliyet raporlarını ve alınan kararları Baro Yönetim Kuruluna sunmak.

c)Yürütme kurulu tarafından hazırlanan basın açıklamalarını, e-posta gönderilerini, etkinlik duyurularını, sms yolu ile yapılacak bildirimleri, resmi ve gayri resmi yazışmaları vb. düzenleyerek yazmak.

Madde 8-

Yürütme  Kurulu :

-Yürütme Kurulu, Komisyon Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yazman ve bunların haricinde  en az 2 en çok 5 üyeden oluşur. Yürütme kurulu üyeleri; komisyona üye avukatlar arasından  toplantıda bulunan üyelerin arasından oy çokluğu ile seçilir. 

Yürütme kurulu üyelerinin görev süreleri  komisyon başkanının görev süresi kadardır.

Yürütme  Kurulu 15 günde bir toplanır.

Yürütme Kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısı ve  karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

Kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır

Mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine yapılacak ilk toplantıda yeni üye seçilir.

Madde 9-

Yürütme  Kurulunun Görev ve Yetkileri :

Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkilen şunlardır:

a)Toplantı gündemini belirlemek

b)Gündemdeki konuları görüşmek, gündeme teklifler sunmak, çalışma programı hazırlamak, yürütülecek faaliyetlere karar vermek ve  uygulanmasını sağlamak

c)Komisyonun faaliyet raporunu hazırlanmak.

d)Komisyon yönergesine yeni maddeler eklemek.

Madde 10-

Diğer Üyeler:

Baro Başkanlığına başvuran ve Baro Yönetim Kurulunun onayı ile komisyon üyesi olan avukatlardan oluşur.

Madde 11- 

Üyelerin Görevleri

a)Başkan ve yürütme kurulu üyelerini seçer.

b)Yürütme  kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir

c) Gerekli gördüğü konuların gündeme alınması için yürütme kuruluna öneride bulunur.

d)Üyelik süreleri  komisyon başkanının görev süresi kadardır.

e)Kurul toplantılarına katılır, gündemdeki konular hakkında görüş bildirir

Madde 12-

Bu yönerge Isparta Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Temmuz 2024><<
Temmuz 2024
 PSÇPCCP
2624252627282930
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234

19.07.2024
AV. ÜNSAL ÇANKAYA
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.