BARO TARİHÇESİ

DÜN BUGÜN YARIN

Isparta Barosunun (Meslekte 50 Yıl) töreni mutluluğunu bir uçtan tatmış, aynı törene Türkiye Barolar Birliğinde de çağrılan kişi olarak iştirak etmiş bir kıdemli Avukatım. 

Şu anda Isparta Adliye Binasının içinde Baroya ayrılmış birden fazla odalarda Baromuzun birden fazla elemanı ile beraber olmanın mutluluğu içerisinde kısacık duygularımı aktarmak istedim.

Isparta Adliyesinde Hükümet binasının zaten kendisine dar gelen bir köşesinde stajyerlik ve ilk Avukatlık safhasını hayret ve üzüntü içerisinde yaşamıştım. Isparta da Baro kurabilmemiz için yeterli o günkü “ en az 15 Avukat” bulunması barajını aşamamıştık. Dolayısıyla en yakın Denizli Barosu’na bağlı Avukatlar olarak görevimizi ayakta sıkıntılı halkın arasında onlarla beraber bekleyerek   yapmaya çalışıyorduk. Halk henüz arzuhalci kimdir, dava vekili kimdir, Avukat kimdir hemen, hemen farkında değildi. Babama (oğlun dava vekili olmuş ) diye kutlama yapanlar çoktu. Hükümet Konağı pek çok Devlet Hizmetinin Müdürlük ve personeline çatısı altında yer vermiş bugünkü ölçülere göre küçükçe bir bina idi. Adliyeye ancak 1/4 ‘ü kadar hacimde yer ayrılabilmiş idi. Hükümet Binasının en çok sigara izmariti toplanan bölgesinin adliye salonu olduğunu temizleyenlerden duyardık. Avukatlık Kanununun 50. maddesinde (her adalet dairesinde baro için, her mahkeme salonunda ve icra dairesinde Avukatlar için yer ayrılması zorunludur) düzenlemesine heves ederek 15 Avukat adedine ulaşınca kendi verdiğim kararla Denizli ye gittim. Onlar da bizim evrakları bana vererek kendilerinin Isparta yükünden kurtulmuş olduklarına sevindiler.  Dosyaları alarak Isparta da ayrı Baro kurduk. Hemen de babamız yaşındaki Avukat amcamızı başkan seçtik. Yönetim Kurulu olarak zamanın Isparta Valisini ziyarete gittik. Kanunun maddesini okuyarak hiç olmazsa Avukatların tamamına bir küçük oda ayrılsın’a kadar isteklerimizi en aşağı düzeye indirdik. Ama sayın Vali bey (bize yetmiyor ki size nerden oda bulalım) cevabından başka bir şey söylemedi. Ben de bu ayakta ömür geçirme sıkıntısına son vermek için tasarladığımız (Sulh Hakiminin yedek dinlenme odası)’nı çözüm için zaruri hal çaresi görerek kimseye danışmadan adı geçen küçük oda kapısı kenarına öbür levhalara benzer önceden yazdırdığım (Baro ) levhasını çakarak ilk suç eylemini işledim. İki adam tutarak evvelden alıp hazırladığımız bir masa, altı sandalye ve masa üstü çuhasını yerleştirerek ilk Baromuzu fiilen de kurmuş olduk.

Binanın o yöresinde tek bir tuvalet vardı. Onu da özel anahtar yaptırıp kendilerine dağıttıkları için maalesef Hakim ve Savcı arkadaşlar kendi tekellerine ayırmışlardı. Gerektiğinde sekiz saat Adliye salonundan bir iki dakika olsun ayrılmamaya mecburduk çünkü bence Avukatlık hiç de (serbest meslek ) değildi. 

Acele kısa dilekçe yazdığımızda l5 kuruşluk damga pulu ile l kuruşluk tayyare pulunu avukat arkadaşın sırtında yumruk vurarak yapıştırırdık....

On beş sene bu şartlara katlandık..Bunlar saymakla bitmez.Mübaşir avukatı çağırırken öyle bir edalı bağırırdı ki  avukat kelimesinden sonra Çakmakçı mı dedi, Özbalcı mı dedi Kundakçı mı dedi seçemez üç Avukat birden merdivenleri ikişer, ikişer atlayarak sesin geldiği mahkeme kapısına gelir üçümüzün de çağrılan olmadığını anlar yine ikişer basamak atlayarak acele aşağıya yetişirdik.

Öğretmen evi karşısında bir Adliye Sarayı yapılınca oldukça rahatladık. Ama bu Adiye Sarayı’nın binanın kapladığı genişliğinin yarısına yakın yerinde diğer yerler dört katlı olmasına rağmen tek katlı Ağır Ceza salonu ve bunun odaları yapılınca ( Savcı Bey ; Ankara ya gidip projede değişiklik yaptıralım bu kadar zor elde ettiğimiz arsayı istikbale dönük daha randımanlı değerlendirelim. Yahut adı geçen Ağır Ceza kısmının taşıyıcı kolonlarını ve temel kolonlarını projedekinden bir misli bol demirli ve hacimli çıkalım. Bu Adliye Sarayı da ilerde dar gelecek Ağır Ceza Salonunun üstüne bu genişlikte öbürlerinin hizasına kadar ilave yaptığımızda darlık sıkıntısını on beş sene daha ileriye atarız.) demiş olmamıza rağmen bu akıllı ve iyimser önerilerimiz dikkate alınmadı.

Şimdi yeni yapılan Adliye binamıza hayranlıkla giriyorum. Hep düşündüğümüz ileriye yönelik güzellikler yerine gelmiş ve Hakimler de, Savcılar da Avukatlar da burada daha rahat çalışır hale gelmişler... Baroya tahsis edilen birden fazla oda Baronun da layık olduğu yeri almasına yardımcı olmuş. Göğsüm kabararak, gözüm yaşararak bu yeni tabloyu seyretmek bana ömrümün son baharında onur ve gurur veriyor.

Isparta eskiye nazaran yedi misli kalabalıklaştı ve büyüdü ama yeni Avukat adedi bunun çok üzerinde arttı. Bir uçtan da kısa zamanda iki yüz elli yi geçen Avukat arkadaşlarıma ve bundan ötesinde gelecek zorluklara nazar atarak hepsine de (ALLAH KOLAYLIK VERSİN diyorum.) İyi yarınlar temenni ediyorum.

Saygı ve sevgilerimle.

AV.GÜNGÖR ÇAKMAKÇI

11.01.1973 ISPARTA ADALET SARAYININ AÇILIŞI

11.01.1973 ISPARTA ADALET SARAYININ AÇILIŞI

I

5 NİSAN 1973 AVUKATLAR GÜNÜ ANITA ÇELENK SUNMA TÖRENİ

09.08.1976 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN 7.KURULUŞ ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA ANITKABİRİ ZİYARET

06.09.1976 ADLİ YIL AÇILIŞI

06.09.1976 ADLİ YIL AÇILIŞI

5 NİSAN 1989 AVUKATLAR GÜNÜ PLAKET TÖRENİ

5 NİSAN 1989 AVUKATLAR GÜNÜ MESLEKTE 30 YIL VE BARO BAŞKANLIĞI 14 YILINI DOLDURAN RAHMETLİ AV.HAKKI TURAN ÖNERE BELEDİYE BAŞKANI ALTAN CİVAN PLAKET VERİRKEN

08.10.1984 ADLİ YILIN AÇILIŞI

ISPARTA VALİSİ ERTUĞRUL DOKUZOĞLU VE ÜNAL MÜSLAHATTİNOĞLU VE BARO BAŞKANI AV.H.TANER SOĞANCI

BARO BAŞKANI AV.H.TANER SOĞANCI'NIN 9.CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL'İ ZİYARETİ