TÜBAKKOM 14. DÖNEM GENEL ÜYE (SEÇİMLİ TOPLANTI) TOPLANTISI

14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve Trabzon Barosu Başkanlığı Dönem Sözcülüğü tarafından Trabzon Barosu ev sahiplinde gerçekleştirilen; TÜBAKKOM 14. Dönem Genel Üye (seçimli toplantı) Toplantısına, Baromuz Yönetim Kurulu Üyemiz ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanımız Av.Tuğçe Demiralay ve Komisyon Üyemiz Av.Zülal Büker katılmışlardır.