III. BARO SAYMANLARI TOPLANTISI

21.05.2022 tarihinde Mersin Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen III. Baro saymanları toplantısına Baro saymanımız Av.Salih Kocagöz katılım sağlamıştır.