Genç Avukatlar Komisyonu
11-12-2014
6302

GENÇ AVUKATLAR KOMİSYON SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AV.AYBALA İBİŞOĞLU

KOMİSYON ÜYELERİ

AV.ECEM NALBAT (BAŞKAN)

AV.AYSU ALKAÇ

AV.ŞEREF ALKAÇ

AV.EKREM YILMAZTÜRK

AV.EMRE DOĞAN

AV.DUYGU YILMAZER

 

 

ISPARTA BAROSU GENÇ AVUKATLAR KOMİSYONU YÖNERGESİ

1-     KURULUŞ

Isparta Barosu “Genç Avukatlar Komisyonu” Isparta Barosuna bağlı olarak ve yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde çalışmalarını sürdürür ve amaçlarını gerçekleştirir.

 

2-     DAYANAK

Bu komisyonun kuruluşu Baro Yönetim Kurulunun 24/10/2016 tarih ve 2016/365 sayılı kararına dayanmaktadır.

 

3-     AMACI

Isparta Barosu Gençlik Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

4-     KAPSAM

Bu yönerge Isparta Barosuna kayıtlı 5 yıla kadar kıdemi olan ve 35 yaşını doldurmamış avukatlar ile stajyerlerin temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan Isparta Barosu Gençlik Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile komisyonun Baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair hükümleri kapsar.

5-     KOMİSYONUN AMACI

Komisyon Isparta Barosu’na kayıtlı genç avukatların ve stajyerlerin baro yönetimi nezdinde temsilini, mesleki problemlerinin sorunsuzca yönetim organlarına iletilmesini ve meslektaşlar arasındaki sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesi ile sosyal – kültürel faaliyetlerle birliktelik ve dayanışmanın gelecekte de devamlı olmasının sağlanması; yargı organları, adliye personeli ve kamu kurumları ile yaşanan problemlere ilişkin tartışma ortamı oluşturması ve buna dair istek, öneri ile çözüm tekliflerinin sunulması, genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarının sağlanmasıdır.

6-     KOMİSYONUN YAPILANMASI

Komisyon;  Genç Avukatlar Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi, Komisyon başkanı, yazman ve üyelerden oluşur.

a-      Genç Avukatlar Komisyonu sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi, komisyonu koordine eder.

b-      Başkan:   Genç Avukatlar Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi tarafından seçilir. Gerekli görüldüğünde aynı yöntem ile değiştirilir. Isparta Barosu Yönetim Kurulu’nun komisyona ilişkin kararlarını, çalışmalarını, etkinliklerini ve işlerini komisyon başkanı yürütür. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Başkan’ın komisyona katılmadığı toplantılara başkanlık eder.

c-      Yazman: Yazman komisyon üyeleri tarafından seçilir. Gerekli görüldüğünde aynı yöntem ile değiştirilir. Yazman her toplantı öncesi gündem maddelerini Genç Avukatlar Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesine ve başkana sunar. Tüm toplantıların tutanaklarını tutar, çalışmalar ile ilgili belge ve bilgileri düzenler ve dosyalar.

d-    Üyeler: Isparta Barosu’na kayıtlı, meslekte beş yılını bitirmemiş ve 35 yaşını doldurmamış avukatlar ile avukat stajyerleri, ayrıca avukatlık stajını bitirip Isparta Barosu’na giriş aidatını ödeyip kaydını yaptıran ve ruhsatını bekleyen avukat adayları arasından gönüllülük esasına göre belirlenen üyelerden oluşur.

 

Genç Avukatlar Komisyonu beş üyeden oluşmaktadır. Üye sayısı talep ve ihtiyaçlar dikkate alınarak artırılabilir. Çalışma alanına göre üyeler arasında iş bölümü yapılabilir.

           

Isparta Barosu Genç Avukatlar Komisyonuna üye olmak isteyen avukatların her yıl Ocak ayının ikinci haftasına kadar Isparta Baro Başkanlığına yazılı bildirimde bulunması zorunludur.  

 

7-     KOMİSYONUN GÖREVLERİ

a)     Gençlik Komisyonu’nun Baro Yönetimi nezdinde sorumlu yönetim kurulu üyesi aracılığıyla temsil edilmesi

b)     Komisyonun doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi, çözüm önerileri üretilmesi,

c)     Önerilerin baro yönetim kuruluna sorumlu yönetim kurulu üyesi aracılığı ile iletilmesi,

8-     KOMİSYON GÖREV SÜRESİ

 Isparta Barosu Gençlik Komisyonu görev süresi 1 yıldır.

9-     KOMİSYONUN ÇALIŞMA YERİ

 Baro Yönetimince, Gençlik Komisyonunun çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilir.

10-  ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Komisyon genel olarak ayda bir kez toplanır. Gerekli görüldüğü takdirde komisyon üyeleri toplantı aralıklarını ve sürelerini ihtiyaçları dikkate alarak serbest olarak tespit edebilirler. Komisyon toplantılarına katılmak zorunludur.

Her toplantıda bir sonraki toplantı gündemi belirlenir. Bir sonraki toplantı yeri, gündemi ve öneriler toplantı saatine kadar gündeme eklenebilir. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Toplantı sonuçları tutanak haline getirilerek Baro Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur. Komisyon, amacı doğrultusunda çalışma programı belirler. Program dışında çalışma yapılması düşünülen konular söz konusu olduğunda bu durum önce komisyona önerilir. Öneri komisyonda karar altına alınır.

Başkan yardımcısı ve diğer üyeler tarafından alınan kararlar sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin mutlak imzası ile birlikte geçerlidir. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin onayı ve imzası  olmadan veya yetki verilmeden, Başkan ve üyeleri,  Isparta Barosu veya Genç Avukatlar komisyonu adına her hangi bir basın açıklaması yapamaz ve bu yönde faaliyet gösteremez.

Resmi dairelerde, kurumlarda, müesseselerde, özel idarelerde komisyonu temsil etmeye, her türlü evrak imzalamaya, üçüncü şahıslar nezdinde temsil etmeye yönelik işlemler komisyon başkanı ve Genç Avukatlar Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Üyesinin mutlak çift imzası ile birlikte geçerlidir.

11-  SON HÜKÜMLER

a-     Giderlerin karşılanması

Gençlik Komisyonunun çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baro yönetimince karşılanır.

Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro yönetiminin tabi olduğu esaslar uygulanır.

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu yönetmeliği uygulanır.

12-  YÜRÜRLÜK

Bu yönerge hükümleri, Baro Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Isparta Barosu Yönetim Kurulunda kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

.

Av.Ünsal Çankaya
Baro Başkanı
29-06-2020 - 13:16:02

MESLEKTAŞIMIZ AV.MEHMET BİLGİÇ'İN  DEDESİ VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAH'TAN RAHMET AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ. 

04-06-2020 - 11:20:26

MESLEKTAŞIMIZ AV.EKREM YILMAZTÜRK'ÜN KIZ BEBEĞİ DÜNYAYA GELMİŞTİR. MİNİK BEBEĞİMİZE HOŞGELDİN DER, MESLEKTAŞIMIZA VE AİLESİNE TEBRİK DİLEKLERİMİZİ İLETİRİZ.

Avukat Sorgula
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ÇELENK SUNMA VE BASIN AÇIKLAMASI
KADES UYGULAMASI
ISPARTA BAROSU KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMIZIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK AMAÇLI VİDEOSU

BARONET CMK ATAMA SİSTEMİ Uzman Vergi | En kolay muhasebe , tek tıkla vergi beyanı Deniz Bank Ulusal Baro Ağı Projesi Baro Kart